Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2018
Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

Čistému vše čisté - Čisté řešení aneb Toplist nebrat!

Obrázek
Zdroj fotografie: Objevit.cz Po posledním pomateném kroku Pavla Francírka, jediného společníka Toplist s.r.o, provozujícího chatový portál, možná bych měl již psát "chatový", Chat.cz, kdy zavedl registrace na pozvánky od uživatelů s karmou, jsem se rozhodl zvolit jasné a čisté řešení absolutního odchodu z tohoto paskvilního, dnes již nechatu, a dát zcela jasně najevo, že s tímto produktem nechci míti již pranic společného. Já jsem, hlavně z novinářských důvodů, registrován na všech českých relevantních chatech, jelikož Pavel Francírek Toplist s. r. o. dostal svůj produkt již mimo chatový prostor, není důvodu na tomto nechatovém paskvilu dále pobývat a držet si tam registrovaný nick. Proto jsem podal na diskuzi Chat.cz Náměty a připomínky veřejnou žádost o odstranění všech informací týkajících se mé osoby (dle směrnice GDPR) a dále odstranění diskuze bývalé stálé místnosti Hrabě X a vymazaní z databáze příslušné místnosti, kterou jsem založil. Zdroj: Diskuze Ná

Rychlo-hromo-bleskovka

Obrázek
Událost na chat.cz, o které jsem byl dnes informován, musím chtě nechtě zaznamenat. Doneslo se mi, že nové registrace fungují pouze na Pozvánky. Tudíž jsem vyboulil oči a šel si vše ověřit. Ano, ta informace byla správná, když jsem zkusmo klikl na Registraci, objevilo se na monitoru toto: Zdroj: Registrace na Chat.cz Takže jsem vyboulil oči po druhé. A řekl si "Franci zešílel, tohle už není chat". Důležitá je ta druhá část mé prvotní reakce, neboť duševní stav Pavla Francírka mě osobně nijak zvlášť nezajímá. "..tohle už není chat" to je velmi zásadní, jelikož i s dalšími předešlými úpravami (záplatami) se tento Francírkův produkt tímto zde zmiňovaným krokem vyčlenil z rodiny chatů. Ano, tento produkt již nenaplňuje smysl chatu, pozbyl ve své komplexní podobě, tak jak je vystaven, již důležitých a stežejních atributů chatu. Nijak více se tímto zabývat nebudu, to si nechám až na avizované roční hodnocení. AzaŽurnál bude jako každý půlrok dělat statistické šet