Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

LuRyho kejkle - (Díl 3) Závěr trilogie.
Závěr trilogie LuRyho kejklí rozdělím do tří bloků. Ten první se bude týkat "Kauzy LKA", druhý "Zpochybnění pravosti mailu od Dutch" a třetí "Počítadlu návštěvnosti chatu".

Kauza LKA

Investigativně si připomeňme, že byli v jeden den Banování uživatelé Azazel (7 měsíců), Anathema (3 měsíce) a MRCH (6 dnů), stejně jako jeden z nicků Bada. Jakých neskutečných kejklí se dopouštěl LuRy v případě MRCH, kdy nejdříve tvrdil, že původně byla Banována na 14 dní, to po zjištění, že jí přibyl další Ban 8 dnů, aby nakonec MRCH, s výmluvou na jakousi chybu odbanoval.


Podívejte se a připoňte si minulé díly:

LuRyho kejkle - A z ostudy už má megakabát!

LuRyho kejkle - A z ostudy už má megakabát! (Díl 2)


Pojďme na kauzu LKA, tedy zaBanování a odBanování uživatele LichKingAnathema. Jak to vlastně vše bylo a co za kejkle LuRy opět předváděl? Anathema byl původně zaBanován na 3 měsíce (na to existuje jasný prokazatelný důkaz). Ovšem několik dní po Banu, jak jsme si již ukazovali, se Anathema bez problémů proháněl na Chatujme. Říkali jsme si i možnosti, proč tomu tak je. Nyní je pojďme aktualizovat. A to na základě toho, že sám Anathema mi sdělil, že "je tedy asi odBanovaný".

1) Na 3 měsíce zabanovaný Anathema se nějakým způsobem vyhnul Banu a protože to LuRy neuměl vyřešit, tak Anathemu raději odbanoval

2) Na 3 měsíce zabanovaný Anathema si své hacknutí Banu vymyslel, neb chtěl být zajímavý. Jednoduše ho LuRy odBanoval, a když to Anathema zjistil, pak předem roznášel informaci o tom, jak se na Chatujme LuRymu nabourá. K tomu si uvěďme možnosti, za jakých byl Anathema odbanován.

a) LuRy si vše rozmyslel a jen tak "na základě svého božství" Anathemu odBanoval

b) Anathema se s LuRym na nečem domluvili a LuRy Anathemu na tomto základě odBanoval

Ano, z tohoto, a ze všech předešlých LuRyho kejklí zcela jasně vyplývá, že LuRy se zřejmě vzhlédl ve hře na boha, který dle svých nálad, dle toho jak se zrovna vyspí, dle toho co mu zrovna přelétne přes nos, tak na základě své všemožnosti, neřídíc se ničím ani pravidly, která si sám stanovil, rozhoduje o bytí či nebytí, toho či onoho, jen na základě svých "božských" rozmarů. Naprosto skandální!

Pojďme se nyní podívat na to, jak se například dlouhodobější blokace řešily na XChatu. Tam, dle mých interních informací, probíhalo hlasování XChat Týmu. Je to tedy snaha o jakési týmové rozhodnutí, o rozhodnutí které nebude čistě záležet na jednom jediném člověku. Myslím, že tato snaha je ocenitelná, ač si v praxi banující admin mohl zajistit podporu při neúčasti některých kolegů. Ano, hlasování nebylo povinné, tudíž ne vždy hlasoval celý X-Tým. Hlasování probíhalo tak, že žluté a zelené hvězdičky měli 1 hlas, červené (tedy ti nejvyšší) měly hlasy 2, přičemž ten admin, který prováděl Banování, měl 1 hlas navíc. Každopádně opakuji, že ta snaha o týmové rozhodování je ocenitelná.

A zde vidíme ten kontrast s tím, jak s Bany, neBany, unBany zachází spolumajitel Chatujme Lukáš Ryšánek, ano ten LuRy, který dokonce do pozice admina v minulosti dosadil trestaného uživatele. O všem si rozhoduje sám (při zjevném nezájmu druhého majitele Dutch) dle svých nahodilostí a rozmarů.


Zpochybnění pravosti mailu od Dutch

Původně jsem nechtěl mail od Dutch zveřejňovat, vzhledem k jeho osobě a nezúčastněnosti v celé záležitosti. To slovo "nezúčastněnost" je myslím velmi příhodné, neb to vypadá, že Dutch už tak nějak rezignoval na vše a nechává naprosto cokoliv v rukou LuRyho. Kejklíře LuRyho, který jeho chat, tedy jím založený chat, přivedl do naprostého marasmu. Podívejme se nyní na onen mail (údajně od Dutch)


Zdroj: E-mail Anděla Azazela

Při prvním pohledu vás jistě zaujme poslední část mailu, která je náhle psána bez diakritiky, ač celý předešlý text je s čárkami a háčky. Další podivností u tohoto mailu je podpis. Viděl jsem maily od LuRyho i Bada, vždy byl na konci nějaký automatický podpis, definující toho kterého administrátora. Zde vidíme pouze " S pozdravem dutch". Když jsem konzultoval, při svých pochybnostech, zda li mail, ať celý či jeho část, psal opravdu Dutch, narazili jsem na minimálně jednu nesrovnalost (Já osobně nikdy s Dutch nekomunikoval, proto ty konzultace). Některé zarazila skutečnost, že Dutch používá výraz "user" neb měli za to, že takto se spíše vyjadřuje LuRy, Dutch prý používá výraz "uživatel".

Psal tedy tento zde uváděný mail opravdu Dutch? Zvláště když, opět investigativně si připomeňme, byla slibována reakce jak mojí osobě tak uživatelce MRCH. Nepsal tedy nakonec onen mail sám LuRy a neposlal ho jen mé osobě právě proto, aby mi ,tak říkajíc, zacpal ústa? Dámy a pánové, ať už je to jakkoliv, tak mail z Podpory Chatujme nebude nikdy úplně průkazný a pan zakladatel Dutch již pěkně dlouho neučinil žádný veřejný výstup a údajně ani soukromý, tedy přes Vzkazy. Ano, Vzkaz by byl průkaznější, i když při čárech márech LuRyho, kdo ví. Netvrdím že je to tak či onak, ale právo na zpochybnění pravosti pisatele mailu mám, zvláště pokud existují takové indicie, které jsem vám tu předložil. Je to tedy další z LuRyho kejklí, ano nebo ne? To se asi nikdy nedozvíme.Počítadlo návštěvnosti chatu

Ještě před tím, než uživatelka alecraml postnula svoji přípomínku ohledně nemluvících visících nicků v mnoha místnostech, tak jsem tuto záležitost zaznamenal předně u uživatele či nicku Tadik. Podívejme se na to.


Zdroj: Profily na Chatujme.cz

Nebudu zde ovšem řešit tuto samotnou záležitost, koneckonců o tom jak ji ne(řešili) pánové jedno_zwire a Anathema (kteří dali přednost svým nenávistným, s prominutím, zvratkám na XChat) a jak ji neřešil ani spolumajitel Chatujme LuRy (což už je opět zarážející), o které jsem informoval někde v komentářích. Vydejme se ku závažnějšímu problému v souvislosti s uváděnou návštěvností chatu. A tedy další v řadě LuRyho kejklí.

Právě ve chvíli, kdy jsem pořídil zde zveřejněný skrýn, jsem se jal ověřit, jak je to s číslem návštěvnosti, které LuRy uvádí jako "Celkem chatuje uživatelů:". Ano, dal jsem si tu práci (tedy ono při těch počtech je to jen slovní obrat, zas taková námaha to nebyla) a spočítal korektně uživatele na chatu. Ano, projel jsem všechny kategorie a zjistil následující. Lukáš Ryšánek číslo u "Celkem chatuje uživatelů:" nepočítá ze skutečných uživatelů ale součtem uživatelů v jednotlivých místnostech. Tedy sčítá místnosti ne uživatele, aby to bylo polopatičtěji pochopitelné. V mém testu údaj "Celkem chatuje uživatelů:" vykazoval číslo 55, ovšem Já jsem napočítal uživatelů 34. Nu, to už je panečku rozdíl, 21 uživatelů při celkovém uváděném počtu 55. Řekněme si ovšem opět korektně, že to nemusí a není jen problém Chatujme. XChat jsem nezkoumal, neb při tisícových počtech je to neproveditelné. Zarážející trochu ovšem je, že napříklach chat Pavla Francírka Toplist s. r. o., který sice vykazuje naprosté nesmysly u údaje Přítomno Online (o čemž jsem již psal jednu z glos), tak údaje o počtu chatujích sedí, opravdu sčítá nicky ne místnosti.


A jaký bude závěr této shrnující a závěrečné glosy trilogie LuRyho kejklí? Nejen z této trilogie jasně vyplývá, že Lury, tedy Lukáš Ryšánek, je jednoznačným KEJKLÍŘEM. K serioznímu a solidnímu spoluprovozovateli webu má celkem hodně daleko, i když se všemožně snaží právě toto navodit. Jeho prazvláštní přístupy a řešení opravdu svědčí o něčem jiném než o solidnosti. A ještě přidám jeden slib a pozvánku zároveň. V některé z dalších glos Vám ukáži, jak LuRy zcela zásadně změnil (holt kejklíř) postoj k novinářským výstupům AzaNovin či Xglos. Máte se alespoň stále na co těšit. Kola Xglos se točí dál.Anděl AzazelKomentáře

 1. Takže si pojďme udělat takové malé rychlé exkurze.

  Chatujme a jeho diskuze - Nachází se tam pouze aktivní diskuze Chat Rádia, kde se včera v čase 21:14, což už je poslední hodina písniček na přání, objevil post s omluvou za absenci tohoto jediného pořadu rádia. Dostaly se ke mně nějaké zprávy o údajných technických potížích. Jinak je na diskuzích klasicky už jen fórum Mezilidské vztahy, ke kterému musím zcela jasně prohlásit, že pokud jsem ho někdy v minulosti chválil, pak dle posledního vývoje, kdy tam zůatala již jen anarchistka Ankch (s tou jsem měl i osobní zkušenost na Anketě, v 52 letech zastávat postoje neakceptace pravidel, nu ale což) a pak už jen veleznámý trollprudič snad ze všech diskuzí po celém intrnetu JupiteHans (tomu je pro změnu 62), tedy v tuto chvíli tam nic ku chválení není a evidentně nebude. Ona holt MRCH je ráda za kohokoliv, tzv. bere všechno a to je samozřejmě špatně, brát vše nebo mít rád vše je ztrátou přirozené schopnosti výběru a pak je holt člověk velmi špatným soudcem kvality a charakteru.

  Jinak nutno dodat, že LuRy, který sliboval zapnutí počítadla hodin 1. 4., tak máme skoro konec měsíce a stále se tak nestalo. Otázka je, čeho se bojí, jestli nemá počítadlo ještě stále doladěné anebo že by mu zmizelo spousta místností a jeho chat, který se tváří jako velký by se propadl do své reálné malosti. Ale když se mu chat duchů líbí, tedy 108 stálých místností, jestli si to číslo správně pamatuji, a většina někdy celých kategorii zeje práznotou, když ani takový počet kolem 100 uživatelů se mu v jednu chvíli ani na chatu nenashromáždí. Nu, jeho věc.

  Superpokec - Tak jak jsem sliboval, stavil jsem se na SP ohledně zasílání mailů, a ano, v nastavení existuje položka "Nastavení souhlasu se zasíláním e-mailů", takže jsem to u obou nicků odhlásil, tudíž musím říci, že v tomto ohledu je u SP vše v pořádku. Tamní diskuze nemá smysl ani zmiňovat, páč ty v podstatě neexistují (rozuměj jsou trvale bez života). Kolem 13. hodiny bylo na SP 26 chatujících, nu jak víme, jediný chat, kterému stoupají čísla.

  XChat - Tam nyní jedou pouze diskuze typu Prvočísla, Násobilka, Abeceda aa,ab a pod., nu a nekonečný příběh Deleatura. Jinak musím říci, že dojmy z toho, když jsem se teď na XChatu pohyboval více, nejsou vůbec nijak pozitivní. Jako by se tu zastavil čas, nic se neděje, ani žádné změny, slibovaný nový vzhled též stále nikde. Docela to vše vystihuje systémová botová hláška oznamující Novinky na XChatu, když na to kliknete, tak se vám objeví na blogu PF 2019, což téměř v květnu asi není moc novinka, že.. ovšemže.

  Chat.cz - nu tady to vezmeme přes skrýn, jak vidíte, po 13. hodině naprosto vymetýno.
  http://jyxo.info/uploads/C3/c355c995e13edccd51631230d3fc0e0165eae583.png

  OdpovědětVymazat
 2. Jo jo, to je celkem častej pohled přes denní hodiny, že na tý francírkově hrůze nebejvá ani noha nebo tak 5 nebo 6 lidí. Silně to připomíná starej Johnysův chat :-D Ti exotíci z Bezva teď zachraňujou aspoň trošinku Chatujme. A hele, možná to tam i povedou jako admini. Už by moh LuRák ty nový adminy ohlásit, abych se moh smíchy válet po zemi :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. @Jan Bulva

   To asi nebudeš jediný, koho případně bude bolet bránice :D Uvidíme, třeba LuRy překvapí, jenže kde nic není ani čert nebere, nu.

   Vymazat
 3. http://jyxo.info/uploads/98/9804e0cc1fb1a79e7b9599226d575dad0cb42844.png

  Zajímavý to skrýn, že.. ovšemže. Grantik si cosi testoval, co to nevím, neb si to asi hned smazal. Kazdopádně tu vidíme, jak "pan SuperPokec" na Chatujme do ničeho jiného než rádia nezasahuje. Mimochodem mám zprávy, že byl opět viděn v místnosti Chachaři a Robky. Přitom LuRy tvrdil, že by se měl zdržovat pouze v místnosti Chat Rádio, když byl zahlédnut v místnosti Modern Talking, kam by ani dle času nemohl vstoupit, tak mi LuRy sděloval, že tam byl někomu pomoci s rádiem a jako admin má přístup i do zafiltrovaných či uzamčených místností. Tudíž místo toho aby se "pan SuperPokec" držel svého rádia, své diskuze a Vzkazníku, tak si létá po chatu do Robek a cosi si testuje na testovacím fóru.

  A když už jsem na Testovací fórum nakoukl, tak jsem se podíval i kousek vedle do Archivu. Nalezl jsem tam mnou založené diskuze, u kterých jsem žádal odebrání správce, což je v pořádku. Co mě ale udivilo, proč je zde i diskuze ku stálé místnosti Brno. Stálá místnost Brno, která byla spoluobnovena za účasti mé osoby a uživatelky Sahrazada, stále normálně existuje, již tedy pouze s jedním stálým správcem, každopádně nechápu proč byla této místnosti odebrána diskuze, když jediné co se stalo byl můj odchod z funkce SS. Nepochopitelné. Pokud o to nepožádala sama Sahrazada, což pochybuji. Nu..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A jen tak na odlehčenou, malá (nesolidní) ANKETA:

   Novým plnohodnotným Administrátorem a budoucím spoluvlastníkem Chatujme bude?

   A) Grantik
   B) pan Gaučing
   C) DJ Honza
   D) pan SuperPokec
   E) ChatRadio
   F) Jan Bezděk

   Jeden vylosovaný výherce správné odpovědi obdrží 5 zlatých Grantišťáků, brožurku LuRyho "Jak se stát kejklířem" a CD Haničky Zagorové.

   Vymazat
  2. A pro změnu si dáme Ivetku Bartošovou z Diskuzí Chatujme a fóra Mezilidské vztahy. Řízný příspěvek Anathemy a pohoršení 57 leté uživatelky s nickem marcela-b61

   http://jyxo.info/uploads/00/00ff3622d612adc6eeed6d9b60f152295347412d.png

   Vymazat
  3. A máme tu další pokračování z pera Anathemy na které su můžete podívat přímo na Diskuzi Mezilidské vztahy na Chatujme zde: https://diskuze.chatujme.cz/spolecnost/mezilidske-vztahy-t156#p1860

   nebo na skrýn zde: http://jyxo.info/uploads/FE/fe6fc8ab4399a2fc58f94cc0a4acf5085ee28ee8.png

   Odkyzy z příspěvku k zobrazení zde:

   https://objevit.cz/img/2014/05/10270312_696327280429419_9080882132607624647_n.jpg

   https://objevit.cz/img/2014/05/1505987_648627308543155_2543126703458012080_n.jpg

   Vymazat
  4. http://jyxo.info/uploads/FB/fb1e150a0fcafa3e416174959797cff17bfaf22a.png

   A máme tu další pohoršení, tentokráte se ozval 58 letý uživatel Elamir. K němu si řekněme, že například 24. 3. psal na diskuzi Chat - Nápady / Stížnosti / Připomínky mimo jiné toto:

   "Nebylo by lepší,než shánět další adminy tu funkci zrušit a posílil pravomoce stálých správců?....." aby o příspěvek dál dodal: "Mě se ta funkce adminů nikdy moc nelíbila. Nevím, kdo jí vlastně vymyslel,třeba na úplném začátku chatování vůbec neexistovali.Asi potřeba jsou, ale už je tam to slovo kontrolovat a ty Bany. Vím,že na seznamu-lidé,odkud si bere příklad tento chat,tak tam vesměs admini nebyli oblíbení. Byli to takoví jakoby veřejní policajti. Vesměs neporadili,jen dávali ty BANY. Jeden tam psal, že je tam král,že si může dělat co chce,ale v reálném životě je úplná nula."

   Nu, co k tomu dodat. Nepřipomíná vám to prudičské tlachy? Neřadí se Elamir tak trochu po názorový bok různých JupiteHansů či Karl1ček anebo anarchistů typu Ankch?

   Vymazat
  5. A JE TO TADY! LICHKINGANATHEMA DOSTÁVÁ BAN OD MRCH! Ano, správkyně diskuze Mezilidské vztahy udělila zákaz LichKingAnathemovy přispívat do této diskuze.

   http://jyxo.info/uploads/ED/edac37ac95df01e707c875778b96fbb2187962d2.png

   Vymazat
  6. Se souhlasným stanoviskem zákazu pro LichKingAnathema přispěchala nepřizpůsobivá anarchistka Ankch (52). Ta Ankch, která nebyla schopna přistoupit na pravidla Ankety, což je zcela běžná věc speciálních diskuzí kdekoliv a slušní uživatelé s tím nemají problém, pouze ti, kteří si bez pravidel myslí, že si mohou čmárat kam chtějí co chtějí, tito uživatelé se mi vždy hnusili a hnusit budou, stejně jako se mi hnusí anarchie a sluníčkářství. A zrovna tato osoba Ankch kamenuje Anathemu.

   Přesně ale naprosto přesně to na Chatujme a diskuzích dopadá tak, jak jsem předpokládal. Po očividném zkvalitnění v předešlém období se vše vrací k hlubokému marazmu. Byl to JupiteHans (62), který na konci minulého roku zakazoval též LKA vstup na několik diskuzí, které pod jiným nickem ovládl (aby si následně tento nick smazal a později se objevil pod JupiteHansem). Nyní si JupiteHans notuje se správkyní MRCH na Mezilidských vztazích (jediné aktivní diskuzi). Stejně tak si notuje MRCH s Elamirem (58), který by snad zrušil adminy (jak je citováno viz. výše) a který neskutečně pomlouval staré Lidéčko.

   Když k tomu všemu přičteme, že Bad obchází pravděpodobně Ban svým nejnovějších chameleonským nickem Vendys, Víťa je s několika svými multinicky nakvartýrovaný v několika místnostech (některé profily jsou dokonce vyplněny azbukou) a ožil i autozdiskreditovaný Karl1 (59) známý nejen svými výkřiky do prázdna na Řáholci, tak už marazmus může jen dokreslit případný nový administrátor, kterého (jak sám používal zdravici na BezvaChatu či Chat.cz) budou nejspíše uživaleté zdravit Hajl Firer.

   Vymazat
  7. A k tomu si ještě ukážeme, jak LuRy má naprosto nezvládnuté Diskuze (už jsem jednou psal, že diskuzím rozumí jako koza petrželi).

   http://jyxo.info/uploads/32/324fdaab3a04c5ed941bb5d8ba69fc6d9de3fe1c.png

   Kdy jak můžete vidět na obrázku, působí horní část sekce diskuzí Chatujme.cz jako systémová, ovšem chyba lávky, páč nechápu co diskuznímu nýmandovi LuRymu dělají v kategorii Diskuze taková fóra jako Řáholec nebo Kamarádka na láhev vína či v kategorii Chat fórum Kočka na pokec s popiskem "O sexu". A opět si připomeňme, když máme konec měsíce, že LuRy na Diskuzi Informace pro uživatele 27. 2. oznámil toto: "Od 1.4 bychom zapli natvrdo opet limity mistnosti, tentokrat limity mistnosti jsou mesicni tedy limit je treba splnit za poslednich 30 dní dozadu namísto puvodních 7 dní dozadu............... tedy s limity je treba pocitat od 1.3 a 1.4 by se zaply.." Zítra máme 1. máje a limity stále nikde!

   Vymazat
  8. A ještě bych dodal, že LuRy, který moc do místností nechodí, tak byl ve včerejších večerních hodinách spatřen opět u Firera v ANP.

   http://jyxo.info/uploads/1F/1fc59570e53a69160158ff8d5c273ac6a02a9fe3.png

   Vymazat
  9. Jop, zatuchlej důchoďák, trollíci, áčkaři, sluníčkáři, nekvalita, chaos, milion prázdnejch místností, mulťáci, dojímání se nad Bartoškou, hele Míro tohle že si v minulosti chválil? :-D Hale já to chápu, měl jsi tam tu svojí základnu a moc jsi to tam nezkoumal a neprožíval, pak až jo, tak jsi zjistil pravou tvář toho chatu, jasnačka. Hele, a ten Lurák ten to tam teda kvalitně nedává, to jsem myslel, že je schopnější, že je větší kofr, podle hele toho, co si mi dřív říkal, hale platí asi co už jsem psal o tvým nestarání se v minulosti. Ty diskuze to je trapas, limity trapas, bejvalej admin kriminálník to je bota jak hrom, plus všechny ty jeho kejkle, jak tomu říkáš, tohle že mělo bejt pokračování Lidka? Hele já to Lidéčko taky moc nemusel ale to mělo aspoň, hele, úroveň a nějakej řád, byl to taky svýho času největší chat a komunitní portál vůbec, takže svý kvality to mělo jisto jistě. Chatujme je už jenom břečka co se snaží to Lidko napodobit. Hele, ty limity už nemá ani smysl zapínat ne, když za chvíli je tu červenec, ten Luky se fakt jenom ztrapňuje ale prašule za placený roomky ho v kapse nesvrběj. Hele škoda slov, vono všechny chaty jsou, sorry, úpe v hajzlu a lepší to už asi nebude. Jo jo jo ..... A k tomu ti tady ještě, jak bulvím nějaký prasata dělaj bordel, no to vypovídá o všem, žejo.

   A mojeho blogu klidně využij podle libosti, víš že je to trvalý, já tak nějako už asi nic vytvářet nebudu, možná někdy výjimečně ale halt kde nic není ani Honza nebulví :-D

   Vymazat
  10. Tak ještě závěrečný skrýn k další LKA kauze. Bez komentu již, neb všechno bylo vyřčeno. Snad jen AzaMoudro: Vždy záleží na materiálu, z exkrementů mrakodrap žádnou technologií nikdy nepostavíte.

   http://jyxo.info/uploads/BD/bd5ae4c856fcd6cc77ee9c1145eb7a55ce8b71e5.png


   Nu, a podíváme se i na francírkovo žumpu, tady si těch pár zbylých posílají pozvánky jen sami sobě asi aby jich bylo víc (jako na příkladu Archivářky). A též přidám AzaMoudro: Ať již s nulami provádíte jakoukoliv početní operaci, vždycky vám vyjde nula.

   http://jyxo.info/uploads/2F/2f885d1bca846d18f30e298ac2daaed1cc56580d.png

   Vymazat
  11. @Jan Bulva

   Já jenom moc nechápu, o co se tam ten LuRy 6 let programátorsky a provozovatelsky snaží? Páč po šestiletém úsilí tam mít chat duchů a nějaké infantily co si posílají přeslazené obrázky na zeď, to je tristní výsledek. O materiálu už byla řeč.. že.. ovšemže. Ale co naopak chápu, proč ten chat byl v minulosti jaksi mimo moje zorné pole, proč mě nikdy dříve neupoutal. Ono totiž nic poutavého na něm není, vlastně na něm není vůbec NIC.

   Vymazat
 4. +++++INFORMACE PRO VEŘEJNOST+++++

  V čase od 12:24 - 14:07 čelily Xglosy spamerskému nájezdu nicku Jiří Holý, který probíhal v několika vlnách a čítal celkem více než 30 totožných příspěvků. V rámci jednotlivých vln byl tento spam hromadně odstraňován.

  A nyní dobré zprávy: Xglosy dnešního dne překročily v celkovém počtu zobrazení metu 46 000 ve sledovaném měsíčním segmentu, tedy zobrazení za posledních 30 dnů, se vyšplhaly k novému průběžnému maximu nad 6 300.

  ADMINISTRÁTOR XGLOS

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nu, dámy a pánové, moje milé čtenářky a milí čtenáři, bylo mi hned z počátku jasné (a věřím že i Vám) co za vejlupka bude člověk používající nick Jiří Holý, přesto v rámci kodexu Xglos, který zaručuje svobodu projevu, názorovou svobodu nebylo do této chvíle nutné zasahovat. Rázný zákrok ovšem musel přijít po zcela evidentním spamování jedním a tím samým příspěvkem a nakonec ty počty byly ještě o něco vyšší, než uvádím v oficiálních informacích.

   Položme si otázku kdo stojí za tímto hanebným spamerským útokem, jde o zbloudilého vlka samotáře troll spamera nebo má nějakou přímou či nepřímou souvislost s portálem Chatujme.cz? Druhá možnost by totiž již byla krutě překrutě hanebná, tedy pokud by se jednalo o někoho spojeného s Chatujme.cz nebo bratrským portálem SuperPokec.cz. To samozřejmě nedokáži rozklíčovat.

   Každopádně je zavrženíhodné k jakým praktikám sahají někteří, ať již spojitost s tím či oním portálem je či není. Tyto a jiné odporné a hanebné praktiky, pokusy o narušení hladkého průběhu diskuzí pod články, diskuzí kde je vždy zaručena názorová svoboda, jsou nechutnou a odpornou ukázkou charakteru a hanebnosti některých, tyto hanebnosti jsou na tomto blogu nepřípustné a budou nekompromisně likvidovány.

   Věřím, že si i zpětně uděláte sami obrázek o nicku Jiří Holý a budete s tímto přistupovat i k jeho předešlým výstupům v komentářích. Je zcela evidentní, že věrohodnost tohoto troll spamera je na bodě 0 (slovy nula).

   Nu, a jak se již průběžně vyjadřuji, tak na začátku nového měsíce vznikne glosa, kde uveřejním velkou řadu statistických údajů o tomto blogu.

   Vymazat
  2. +++++OZNÁMENÍ OHLEDNĚ KOMENTÁŘŮ+++++

   Vzhledem k současné vlně nepřetržitého spamu budou Komentáře dočasně ve střídavém režimu, což znamená, že v určitých hodinách a částech dne budou přepnuty do moderovaného režimu, v ostatním čase budou jako do teď nemoderovány.

   ADMINISTRÁTOR XGLOS

   Vymazat
  3. +++++OZNÁMENÍ O AKTUÁLNÍ SITUACI+++++

   Kolem 22. hodiny byl podniknut další spamerský útok a cca. po 20 minutách se tento útok ještě v daleko větším rozsahu opakoval. Vše jsem bryskně zlikvidoval a situaci mám pod kontrolou.

   Tudíž dále potrvá střídavý režim, kdy budou v době, po kterou se nemohu věnovat administraci, komentáře přepnuty do moderovaného režimu.

   ADMINISTRÁTOR XGLOS

   Vymazat
  4. +++++DODATEK K OZNÁMENÍ+++++

   Ještě bych doplnil, že večerní útoky byly provedeny ze dvou jiných účtů, přičemž u jednoho z účtů došlo jen k změně nicku. Tudíž stále více vyvstává otázka kdo za těmito brutálními spamerskými útoky stojí a odkud jsou vedeny?

   ADMINISTRÁTOR XGLOS

   Vymazat
  5. Mimochodem, jak jsem dnes zjistil, byl podniknut i útok na moje diskuzní fórum X-Forum. Podobnými věcmi se tu spamovalo včera. Jsou to evidentně útoky namířené na mojí osobu. Na X-Forum jsem samozřejmě dotyčný nick zaBanoval a vše smazal.

   Sami vidítě, co je to za nechutnou sprostou odpornou havěť.

   http://jyxo.info/uploads/A2/a2e7a887bc56775c2389ee1a648b285520104894.png

   Vymazat
 5. !!!!!Prohlášení Anděla Azazela!!!!!

  Musel jsem tu smazat několik příspěvků od stejného autora, který používá nick "Ten neznamý". Důvod byl jednoduchý, tyto příspěvky byly v rozporu z kodexem Xglos, neboť šlo o výhrůžky, ano o výkružky mojí osobě. Takové věci opravdu na Xglosách nemají místo ať by již byly směřovány na kohokoliv. Hlášky typu "nebo uvidíš to peklo", "něco na tebe vytáhneme", "potopíme tě tak že jsi to ještě neviděl" a podobné výhůžky, to vážně na slušných diskuzích a na slušných komentářích nemá a nikdy zde nebude mít prostor. Nehledě saozřejmě ještě na řadu urážek v těchto příspěvcích.

  Je velmi zarážející, kam až někteří lidé jsou schopni zajít. Mám soukromý tip o koho by se v tomto konkrétním případě mohlo jednat. Z obsahu textů mi zcela jasně vyplývá, že je to člověk spojený přímo s Chatujme.cz, zcala jistě pochází z tohoto chatu a nejedná se o neznámého uživatele. Zmiňované příspěvky jsem samozřejmě oskrýnoval a uložil do archivu, pro případné použití, pokud by to bylo nuté. Více k tomu říkat nebudu.

  Každopádně mohu všechny ubezpečit, že se nenechám zastrašit jakýmikoliv výhrůžkami jakéhokoliv typu, které mají za cíl umlčet mojí osobu. Dále budu přinášet fakta a informace tak jako doposud, dále budu říkat to, co evidentně někteří nechtějí slyšet!

  Anděl Azazel

  OdpovědětVymazat
 6. A nyní se tu dokonce někdo snaží napodobit nick jednoho z komentujících i s ikonou. Ono tohle tu už také v minulosti bylo, ono se to velmi jednoduše pozná, že nejde o originál, neboť každý profil má své jedinečné číslo. Takže napodobenina je zcela rychle rozpoznána. A samozřejmě smazána.

  Anděl Azazel
  Administrátor Xglos

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Děkujeme za komentář :)
XGLOSY

Mohlo by Vás zajímat

Silné administrátorské rozhodnutí

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

Oči pro pláč nebo úsměv na líci II.

Červen to je i Klub blogerů, kde jsou Xglosy tři roky

Opravdové zločiny opět opanovaly anketu Podcast roku

Co měsíc dal - Červen 2024

Silvestrovská glosa aneb kdo neslaví s náma, slaví proti nám.

PPP - Prázdninový perličkový přehled

Microsoft Solitaire - Legenda, která baví už přes 30 let.

Deváté výročí AzaNovin