Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

 POKRAČOVÁNÍ 18.11.

Ano, dámy a pánové, čtete dobře. Na XChatu provozovaném firmou 42ideas s.r.o. se museli již naprosto zbláznit. Poté, co sice Administrátoři na mojí žádost smazali příspěvek z diskzního Fóra Astrální cestování, kde bylo vedle mého známého nicku (pseudonymu) zveřejněno i mé civilní celé jméno, pak následně, když si někdo založil nick s mým civilním jménem, což je evidentně související prudičský a kyberšikanoidní čin, pak nejen že Administrativa Xchat.cz nečiní nic, naopak se údajně a dle slov jedné z adminek OpiFka tomuto smějí a dokonce v jejím podání takové nehoráznosti podporují.

Na naprosté nehoráznosti v podání portálu XChat.cz se můžete podívat na diskuzi Komouš výchova ZDE. Musím sdělit, že všechny tyto neskutečné činy jsou evidovány a archivovány v mé databázi.

Dále bych Vás, moje milé čtenářky a moji milí čtenáři, informoval o skutečnostech, že byly zaslány e-maily oběma aktivním spolumajitelům 42ideas s.r.o., tedy Davidovi Nesibovi (Prazdroj) a Janu Zálešákovi (GymJWM). Stejně tak jako byl zaslán e-mail na Podporu XChatu. A v neposlední řadě jsem informoval i další dva spolumajitele 42ideas s.r.o., tedy pány Ondřeje Tesárka a Petra Flégla.


Zdroj: E-mail AN Anděla AzazelaZdroj: Facebook a Twitter zprávy AN Anděla Azazela

"Bratříček" Ondřej Tesárek zablokovaný na Facebooku.

O tom, kdo je největším spoluvlastníkem XChat.cz jsem již informoval v glose Kdo je Bratříček? Největší spoluvlastník XChatu. z 11.9.19. V této glose bylo informováno o jistých problémech tohoto největšího spoluvlastníka XChatu na YouTube. Nyní mu byl dokonce zablokován profil na Facebooku. Po zadání příslušné adresy se vám zobrazí toto:

Zdroj: Facebook Ondřeje "Bratříčka" Tesárka


O dalších podrobnostech se můžete dočíst na Reflexu ZDE či Parlamentních listech ZDEA jaký bude závěr této megagigamaxi skandální glosy? Pokud si ani Provozovatelé XChatu, tedy firma 42ideas s.r.o. neuvědomuje, že žijeme v roce téměř 2020 a chce předvádět a provozovat svůj XChat jako by se psal rok 2005, pak je mi těchto snílků líto, velelíto. Pak se tedy nemůžeme divit tomu, co předvádějí její Administrátoři, jako "pistolnice" OpiFka, anebo křižáčtí inkvizitoři zabředlí ve svých biblických dogmatech Bogeman s Hatikvou, likvidující vše, co má mozek, otevřenou mysl a inteligenci. Doby inkvizice, kyberšikany a "pistolníků" divokého západu jsou snad už opravdu minulostí. Každopádně pokusy o mnou řečené v podání Vedení XChatu mohu ohodnotit jen dvěmi slovy: Styďte se!

Anděl Azazel

====================================================================================

POKRAČOVÁNÍ 16.11.

Toto je opravdu megaskandál v podání samotného XChatu a jeho provozovatele firmy 42ideas s.r.o. Jen si připomeňme, že třetina XChatu, tedy podíl Jana Zálešáka, je v zástavě Finančního úřadu, o čemž informovaly AzaNoviny ZDE. Také si připomeňme, že největší spoluvlastníck 42ideas s.r.o. Ondřej "Bratříček" Tesárek byl po problémech na YouTube zaBANován a vymazán z Facebooku.

Já jsem se samozřejmě nehodlal smířit s tím, co se nejen na XChatu odehrává, vůči mojí osobě, ale předně nehodlám přihlížet tomu, jak samotní zástupci tohoto portálu tyto kyberšikaniodní nestoudnosti nejen neřeší ale dokonce schvalují, ba co více se na nich aktivně podílejí. Já jsem člověk, který je sice naprostý realista, ovšem vždy se snažím v prvotní fázi vnímat věci pozitivně. A tak jsem věřil, že nestoudnosti odehrávající se na XChatu, i v jeho samotném podání, jsou pouze aktivitou Administrativy, a Provozovatel 42ideas s.r.o. nemá o těchto záležitostech správné a úplné informace. Jaké bylo ovšem moje vystřízlivění, z této mé pozitivity, po přečtení e-mailu ze 42ideas podepsaného Janem Zálešákem. Nebudu tento mail zveřejňovat, uvedu zde ovšem plnou verzi své reakce, z níž je lehce dovoditelné, co bylo obsahem zprávy Jana Zálešáka.

Vážený pane Zálešáku,

stejně jako Vy nemáte v plánu pročítat Xglosy, pak zcela rozhodně Já nemám v plánu Vám vytvářet svodky z výstupů Vaší administrátorky OpiFka. To si obstarejte u svých lidí. Ovšem předpokládám, že Vás to jednak nezajímá a druhak, dle toho co píšete dále v mailu, by to nemělo pražádného smyslu, neb se dopouštíte podobných nestoudností jako ona.

Nevím kde berete v sobě tolik drzosti hovořit o nějakých kolážích fotek vašich uživatelů apod. Toto Vaše osočení je čirou pomluvou, a jak jste sám svého času správně psal, tak Pomluva je trestný čin. Já takové a podobné výpady vůči mojí osobě samozřejmě nikdy nebudu řešit právní cestou, toto není můj styl, tedy u veřejných výstupů právě například Vaší administrátorky, zde jsou Vaše nehoráznosti pouhou soukromou korespondencí, tudíž zde by ani o naplnění skutkové podstaty nešlo.

Možná, vážený pane Zálešáku, (a tím se vyjadřuji k dalším vašim literám v mailu) jste se zapomněl někde v minulém režimu, pochybovat, oponovat, právo informovat a být informován, zpochybňovat rozhodnutí kohokoliv, analyzovat, shromažďovat informace, vyjadřovat svobodný názor a podobné záležitosti, jsou svobody, jenž jsou součátí právního řádu České republiky v podání její Ústavy, jejíž součástí je i Listina základních práv a svobod.

Ovšem možná, že jste se zapomněl ještě v hlubší minulosti, kdesi v dobách temna, lpící a vyznávající pouze jeden tzv. správný princip, v zajetí víry přijímané na základě božské autority, v kleštích mravních a jiných dogmat, kdy pochybování a svobodné myšlení bylo oceňováno mučidly či rovnou hořící hranicí. Tomuto by silně nasvědčoval fakt, že jste se obklopil a svůj portál nechal spravovat, v současnoti za období 42ideas v počtech nevídaných v jakýchkoliv předešlých dobách XChatu, silné až fanatické vyznavače Svaté víry.

A na závěr Vám musím sdělit, že jste se na diskuzi Komouš výchova, kterou jste si dle svých slov údajně prošel, díval zřejmě v zamlžených či dokonce slepeckých brýlích. Připomenu Vám jeden z bodů Pravidel - Je zakázané zveřejňovat osobní údaje, tedy telefonní čísla, adresy, celá jména, rodná čísla atp. Tato diskuze je (a též byla, minulý čas proto, že došlo k mnoha mazáním k nimž se nikdo nechce hlásit) prošpikována mým civilním jménem a pokud byste znal souvislosti, pak se rozhodně nejedná a nejednalo o shodu náhod. Přitom v prvním případě, kdy se mé celé jméno objevilo společně s mým bývalým známým nickem (což je i můj známý pseudonym) došlo na mou žádost ku administrátorům, ke smazání závadného postu. Stejně na moji žádost smazal další příspěvek SS Ataka. Jak je možné, že Vaši administrátoři jsou tak nekonzistentní, když dojde k pokračování téhož, jen v jiné podobě, že ve druhém případě už naprosto proti tomuto jevu nezasahují, a dokonce veřejně v podání Vaší administrátorky OpiFka to vyhodnocují naprosto jinak (v podstatě způsobem, za který by se nemusel stydět žádný prudič!). Nehledě na to, že na Xglosách Vaše administrátorka OpiFka dokonce takové počínání schvalovala a vykřikovala, stručně to shrnu do "Dobře ti tak!".

Nebudu Vás, vážený pane Zálešáku, již dále připravovat o Váš jistě drahocený čas, ač bych měl na srdci ještě mnohé. Tudíž utnu svou vrozenou grafománi a vyřknu už jen toto:

Kéž byste dal, při koupi XChatu, možnost jiným dvěma zájemcům. Jsem skálopevně přesvědčen, že by nemohli dovést XChat do takového marasmu a tak poničit a zdegradovat značku XCHAT!

Anděl Azazel
AzaNoviny X-Magazín A-A


(zdroj: E-mail AN Anděla Azazela)


K dění na diskuzi Komouš výchova a souběžně zde na komentářích Xglos

Mizející příspěvky z diskuze Komouš výchova nebyly nijak objasněny a záhadně se k jejich mazání nikdo nehlásí. Hlavní aktéři této kauzy, tedy SS Ataka a Admina OpiFka, se utopili ve svých smyšlenkách, mlžení, konstrukcích a lžích. Zřejmě sami pochopili, že tudy cesta nevede, a tak na své, nebojím se to nazvat "prudičsko lživě mlžící a cenzorské praktiky" rezignovali, a raději vyhlásili, v podání "parodie-troll-fekal-adminy" Opifka za slizkého, přizdisráčského a podržtaškovského přikyvování Ataky, jakési ukončení. Ovšem jsou to právě tito dva protagonisté, kteří podporovali a nijak nezakročili vůči kyberšikanizátorským akcím vůči mé osobě, naopak tuto kyberšikanu, zášť a nenávist aktivně podporovali.

Stojí ještě někdo další v pozadí? Kdo mazal nehodící se příspěvky? Má v tom prsty známý inkvizitor, léčící si svůj pád z červené hvězdy na žlutou, známý nýmand a pokrytec Bogeman? Zasahoval na zmiňovaném fóru sám Jan Zálešák (GymJWM)? Bude toto někdy objasněno?

To co je jasné a zřejmě, to je skutečnost, že uživatel AnathematheBest byl zcenzorován správcem diskuze Komouš výchova Atakou, který sám své oznámení o tomto nazval "CENZURA příspěvků"

A jaký bude závěr tohoto pokračování? V komentářích jsem hovořil o ukončení této glosy. Ovšem jako správný Kozoroh, si tu nechám dvířka pootevřená, neb nevím, jak se vše ještě vyvine. To co je v tuto chvíli zřejmé, jsou skutečnosti, že sám server XChat.cz se jal nedodržovat svá vlastní Pravidla, a to za účelem kyberšikany směřující na mojí osobu. Stejné je to v případě místnosti Komouš výchova a jejího SS Ataky. Cenzura jak za dob nejtužšího komunismu či inkvizice z dob temna nabrala v těchto chvílích vrchu. Kdo je CENZOREM či INKVIZITOREM se ovšem nikdo přiznat nechystá. Hlavně že má kdo, rozuměj sexouši, úchyláci, perverzáci apod., zobrazovat reklamu. Vrchol pokrytectví v podání XChatu je naplněn. I když je možné, že nám XChat provozovaný 42ideas s.r.o. ještě v budoucnu ukáže, že i v tomto má rezervy a předvede nám ještě mnohem více. Zakončím to známou hláškou mistra Anathemy "To bych blil", ač ani jeden z nás nezvrací.

Anděl Azazel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POKRAČOVÁNÍ 18.11.

42ideas s.r.o. ostudný vlastník XChatu prostřčednnictvím své adminy OpiFka

Megaskandál XChatu pokračuje, ač jsem se domníval, že již tato glosa bude ukončena, pak jsem velmi dobře učinil, když jsem nechal ku tomuto vrátka pootevřená. To co předvedla zde na Xglosách opětovně prudič-admina OpiFka mne nemohlo nechat klidného vzhledem k mým čtenářům a komentujícím diskutérům. Fakt, že pseudo admina OpiFka na tomto blogu chodila urážet, nesmyslně napadat, svými bájně lživě vyfantazírovanými bludy osočovat moji osobu, to bych snad už i přešel, ovšem podobné výpady adminy OpiFka jako představitelky vedení provozovatele 42ideas s.r.o. komentujících a diskutérů Xglos, to jsem nemohl nechat být bez patřičné odezvy. A tak jsem napsal Stížnost na prudič-adminu OpiFka směřovanou na 42ideas, konnkrétně na adresu 42ideas a zároveň všem jejím spoluvlastníkům, tedy Janu Zálešákovi, Ondřeji "Bratříčkovi" Tesárkovi, Petru Fléglovi a Davidu "Dee" Prazdrojovi.

Tento otevřený dopis byl tohoto znění:

Veřejný dopis.

Pánové ze 42ideas,

jsem už dosti pohoršen tím, co předvádí Vaše administrátorka OpiFka, a to obecně i konkrétně na blogu Xglosy. Její poslední neskutečný výlev uvedu zde přímo v mailu (skrýn téhož jako příloha):


opy 18. listopadu 2019 20:29

No vida, vzniká ti tu fanklub. To je dobře, že si tě vyhledaly podobné existence. Nejste náhodou ve stejné léčebně? Podle toho, co tu čtu, bych to i docela tipovala.

Azazeli, nauč tu svojí agresivní manželku češtinu. To, co předvedl na forech, bylo fakt spíš směšný, než trefný.

Anathemo, ty svatoušku. Ty tvoje nicky byly opravdu ubohost sama. Navážet se mi do rodiny, do lidí, kteří s tímhle nemají ani nic společného, co sem ani nechodí...to je opravdu horší, než flusanec na chodníku :) A prosím tě, když už máš nutkání se za někoho bít, nauč se aspoň česky, interpunkci a piš to tak, aby to běžný smrtelník rozluštil. Ať nejsi za idiota, když už máš potřebu spamovat forum Komouš výchovy.

Pamatujte si, že jak vy ke mně, tak já k vám. Laskavost nikomu z vás nedlužím :)

Mějte se tu nejkrásněji, společně vesele masturbujte nad dezinformacemi a rozvádějte vymyšlené historky. Papa!


Příroděžel, v podobném duchu a stylu byly psány všechny její předešlé příspěvky. S faktem, že chodí na Xglosy urážet, navážet se, ve své bájivé lživosti osočovat, nadávat mé osobě, s tím jsem se již nějak smířil, jsem na to zvyklý, ovšem pokud toto stejné, předvádí vůči dalším komentujícím a diskutérům mého blogu, a to jak v minulosti, tak zvláště v aktuální současnosti, pak se proti tomuto chování Vaší administratorky musím velmi silně ohradit.


Takovýmto způsobem se chce 42ideas s.r.o. presentovat ku veřejnosti? Nazývat prostřednictvím své adminy diskutující na Xglosách, z nichž někteří ani nejsme uživateli Vašeho portálu, lidmi z léčebny, podobnými existencemi? Nadávat lidem komentujícím na Xglosách do idiotů? Což jak mám zjištěno není nic neobvyklého přímo na Vašem chatu, uváděl jsem tu již příklady typu, že na otázku o tom, proč má někdo zákaz, bylo na XChatu dotyčným odpovídáno Vaší adminou OpiFka stylem "Protože jsi idiot!". Toto má být onnen nový styl nového slušnějšího XChatu, který jste na počátku slibovali, v podání 42ideas?


Za to, co předvádí za styl Vaše admina OpiFka, ať již přímo na Vašem portálu, či veřejně na Xglosách, by se nemusel stydět i ten největší prudič. Dokud toto předváděla jen vůči mé osobě, pak jsem nad tím mohl mávnout rukou, ovšem pokud to předvádí i vůči mnohým komentujícím mého blogu, pak mi to neskutečně vadí, jsem tím velmi pohoršen a naprosto znechuceně udiven tím, jak může někdo takový jako OpiFka být představitelem vedení Vašeho portálu. Zvláště, když z posledního Vašeho vyjádření, prostřednictvím Jana Zálešáka, je vše ohledně adminy OpiFka v pořádku.


S pozdravem
Anděl Azazel
Xglosy (X-Magazín A-A)Ano, dámy a pánové, moje milé čtenářky a milí čtenáři, 42ideas s.r.o. slibovala po převzetí XChatu před 3 roky mnohé, téměř nic ovšem nenaplnila. Slibovala mimojiné i nový slušný XChat, nové přístupy adminů a provozovatele ku uživatelům, slibovala svobodný a otevřený XChat. A přitom se presentuje, jak prostřednictvím své adminy OpiFka, což všichni můžeme vidět prostřednictvím Xglos a někteří přímo na XChatu, anebo tmářskými přístupy křižácké kliky a klaky v podání inkvizičních perzekucí Bogemana aspol. Cenzorské běsnění podržtašky a přizdisráče Ataky, kterému jeho rádoby ironii na komunismus může věřit již jen opravdu člověk postrádající mozek a zdravý úsudek. Pravděpodobně platí fakt, kterým byl v minulosti Ataka osočován, že je to jen pouhý práskač.

Připomeňme si neskutečný příspěvek prudič-adminy OpiFka, který byl nejen citován v Otevřeném dopisu ale i v podobě přílohy jako skrýn zaslán dotyčným osobám ze 42ideas s.r.o.

Zdroj: Komentáře Xglos

A jaký bude závěr tohoto pokračování glosy? Jistě znáte rčení "Sliby chyby" A přesně tak se dá vyhodnotit tříleté působení 42ideas jako vlastníka XChatu. To co veřejnosti presentuje nejen prostřednictvím své adminy OpiFka, je v naprostém opaku a nesouladu s proklamacemi z roku 2016. A uživatelé to dobře vyhodnotili a vycítili, proto již na tomto portálu nikdo krom 90 procentní enklávy úchylů, prasáků, nadrženců, perverzáků a jiných sexživlů (jak je nazvala jedna z komentujících) už nikdo moc jiný nezbyl, pouze pár prudičů a pak už jen "ONI". Gym a jeho parta by měla zpytovat svědomí, ovšem domnívám se s pravděpodobností hraničící s jistotou, že "ONI" jsou něčeho jako svědomí prosti!

Anděl AzazelNejnovější články AzaNovin


http://azanoviny.wz.cz/2019/12/07/diskutnici-konci/http://azanoviny.wz.cz/2019/12/05/wt-social-spoluzakladatel-wikipedie-spustil-novou-socialni-sit/

http://azanoviny.wz.cz/2019/11/14/nejvetsi-spolumajitel-xchatu-blokovan-na-facebooku/

http://azanoviny.wz.cz/2019/11/14/firefox-lite-2-0-odlehceny-prohlizec/

http://azanoviny.wz.cz/2019/11/14/samsung-je-nadale-jednicku-huawei-mohutne-dotahuje/

http://azanoviny.wz.cz/2019/10/26/lesk-a-bida-libimseti/


http://azanoviny.wz.cz/2019/10/23/v-siti-stanou-se-z-lovcu-loveni/
http://azanoviny.wz.cz/2019/10/23/facebook-vymazal-desitky-uctu-udajne-nekale-ovlivnujicich-kampan-v-usa/
http://azanoviny.wz.cz/2019/10/23/sef-xiaomi-pristi-rok-vice-nez-10-5g-smartphonu/
http://azanoviny.wz.cz/2019/10/03/surface-duo-skladaci-mobil-od-microsoftu/
http://azanoviny.wz.cz/2019/10/03/mozna-uz-nas-dlouho-spehuje-mimozemska-sonda/
http://azanoviny.wz.cz/2019/09/18/matebooky-s-linuxem/
http://azanoviny.wz.cz/2019/09/25/nejoblibenejsi-socialni-site-2019/
http://azanoviny.wz.cz/2019/10/03/mozna-uz-nas-dlouho-spehuje-mimozemska-sonda/
Komentáře

 1. A ještě zde v komentářích bych připomněl, že největší prudička XChatu všech dob Happy613 se prohání po XChatu v místnosti Bezva flirtík pod nickem "A _zase_ona". Jsou to odsouzeníhodné přístupy XChatu pod vedením 42ideas s.r.o., tedy pánů Jana Zálešáka, Davida Nesiby, Ondřeje Tesárka a Petra Flégla. V souvislostech s neskutečnými událostmi pramenícími hlavně z místnosti (včetně diskuze) Komouš výchova, které jsou v této glose zmiňovány, obecně podporou mulťáctví a kyberšikany na nepohodlné novináře a blogery, zavlečením legendárního serveru XChat už pouze do sféry sexoušů, nadrženců, úchylů a perverzáků, pak mohu jen konstatovat tři slova: To bych blil!

  Happy613 se může dále profilovat jen a pouze na francírkově nespravoné žumpě Chat.cz s nickem PinQi (který ne nedávno používala i na XChatu). Toto vše svědčí o naprostém úpadku kdysi legendárního chatu XChat, který se pod vedením 42ideas (rozuměj Gyma a jeho party) propadl do sfér svoločské odpadnosti, kde se presentují v "normálních slušných" místnostech už jen "ONI" (rozuměj přátelé, kamarádíčkové, patolízalové a podržtaškové (typu Ataka) a závisláci neschopní přeříznout pupeční šňůrou spojené propojení s XChatem).

  Musím znovu a zas opakovat, ač na kdyby se nehraje, jak by to dopadlo s XChatem, pokud by ho odkoupil od Centrumu někdo jiný než Gympartička. Já se domnívám, že horší by to být prostě nemohlo. Ne, takhle, a Já se vyjadřuji vždy veleslušně, nyní udělám výjimku potvrzující pravidlo, takhle zkurvit XChat mohla jen Gymparta!

  A-A

  OdpovědětVymazat
 2. Ještě jeden postřeh. Co je zač v současné době XChat presentuje místnost Komouš výchova se svým SS Ataka, což je po 20 let neznámý uživatel, který se nyní projevuje jako naprostý prudič, nejen vzhledem ku diskuzi oné místnosti, též samotného provozování roomu, kde hostí jen samé prudiče (koneckonců sám zmiňoval, že je rád v místnosti s lidmi, s kterými si rozumí /tedy s prudiči/). Ten Ataka, co ve svých elaborátech až neskutečným způsobem zalézá do řitního otvoru GymJWM ve stylu Rudého Práva, co by rád byl na jednu stranu "rebelem" a na druhou je patolízalem největších patolízalů, shrnuto podtrženo slizouna jako Ataka jsem už dlouho neuzřel. To je opravdu naprostý slizounský slizký hnus. Pokud toto podporuje současný XChat, spolu se zde uváděnou "serverkyberšikanou" a podporou recidivujících prudičů, pak je mi opravdu líto, že jsem byl kdysi příslušníkem tohoto portálu.

  A-A

  OdpovědětVymazat
 3. V první řadě, a to znova opakuju, protože jsi asi úplně natvrdlý, nesmějeme se žádným pseudonickům nebo cože, ale tobě, co tu řešíš za krávoviny a otravuješ tím dost lidí.

  Znovu, abys to opravdu pochopil: My se nesmát nick, my se smát ty.

  Hlavně, že tu neustále omíláš civilní jména ty sám. Slušnost to rozhodně není, tak si nejprve zameť před svým blogem.

  Jinak super hysterák.

  Jdu poslat stížnost do Moneta Money bank. Sedí tam moje jmenovkyně a to se mi nelíbí, že se podepisuje mým jménem pod lejstra klientů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne že bych se do vaší skvělý hádky chtěl nějak vměšovat, ale pokud jsou jména vlastníků xchat.cz veřejně dostupná např. na justice.cz, tak jejich zveřejňování není nic proti ničemu. Stejně tak pokud někdo někdy použil něčí fotku, tak je jen blbost toho, kdo ji na netu vystavil, v tu chvíli se stává veřejnou... Ostatně milionkrát zmíněná prudička a špína špín happy na chat.cz vystavuje mou profilovku z xchat.cz, kterou si stáhla, a komentuje ji těmi nejhrubšími výrazy. Jenže mně je ta polocikánka, co se tahá s arabákama, totálně u prdele a víceméně se jí směju :-) To jen tak mimo, můžete se řezat dál.

   Vymazat
  2. @ OpiFka (admina XChat.cz)

   Smějete se závažné věci, kterou tu řeším, to je na tom to nejstrašnější, že vy se tomu ještě smějete, co tím dáváte o sobě, XChatu a 42ideas najevo je ostudné.

   Ano, Pez to vlastně napsal, tady vždy platila v podstatě pravidla jako na chatech (když píši o chatech), tudíž nezveřejňují se celá jména uživatelů. Vlastníci nejsou uživatelé. Tudíž napsat Honza Zálešák je v pořádku, ale Vít L***** nebo Milan P**** už napsat nemohu, ač jsou to admini, ale pořád jen uživatelé s vyššími právy. Já na rozdíl od vás dodržuji zde svá stanovená pravidla.

   A to, že je to jasný prudičký čin s použitím mého celého jména je jasné každému, kdo má všech pět pohromadě, uvádět to jako náhodnou shodu jmen může opravdu buď jen idiot a nebo sám prudič. A pokud je takovým prudičem sám admin, jako v případě OpiFky, pak je to na tom právě to nejhrůznější. Ono to není poprvé, takové věci jako nějaké spamování mým jménem probíhaly soustavně a v minulosti, dělali to vždy prudičové, tady je to nově právě o tom, že se na tom podílí sám chatovací portál XChat a Vedení toho chatu. Hanba, hanba a nic než hanba!

   A-A

   Vymazat
  3. @ Pez

   Klidně se vměšuj, Já se s tou osobou nehádám, to není možné, protože se nemohu přít s někým, kým v tuto chvíli bezmezně pohrdám. A jinak ano, Já vždy vycházím z veřejných údajů, ale snažím se držet GDPR, takže na justice.cz jsou uváděné například datumy narození či celé adresy apod., což nezveřejňuji, vlastně se držím toho, co pouze zveřejňují a jak to mají na např. kurzy.cz nebo penize.cz, tam též v rámci GDPR nezveřejňují vše a na podrobnosti odkazují právě na justice.cz. A Já tu zveřejňuji ještě méně.

   A Happyna, ta zveřejňuje klidně kde co, ta se dokonce neštítila zveřejňovat intimní fotky na nichž byla ještě jedna nejmenovaná uživatelka nezletilá. Tenhle hnus s názvem Happy613 by snad měl mít zákaz na všechny chaty a podobné portály, co už zla tahle osoba napáchala, nu ale na XChatu si jí hýčkají a dávají jí (a psal mi to sám Gym) s novými nicky stále a stále nové šance. A to je odporný přístup XChatu s kterým jsem vždycky nesouhlasil. Ale je to jejich právo, pak se ale nemohou divit, že na takto nastaveném serveru si zůstali už v podstatě jen "ONI".

   A-A

   Vymazat
 4. Jo, ale určitě není slušné si tu fotku vzít a špinit jí jakýmkoliv způsobem (hrát si na toho člověka, úmyslně jí vystavovat a vysmívat se jí, nebo jakkoliv se otírat o toho, komu patří). Stejně tak považuju za neslušné uveřejňovat jméno, které je zapsané možná na nějaké ofiko stránce podnikatelů, za účelem zesměšňování a manipulování ve prospěch svých duševních problémů, že ano? :) Nebo tobě by se to líbilo, kdyby tě tu tenhle člověk neustále oslovoval celým jménem? V jeho podání se jedná čistě o urážky, o nic víc. A teď to někdo udělal na něj. A světe div se, jemu se to nelíbí. Vlastní medicína nikdy nikomu nechutná, že? :)

  Jestli ti happyna kradla fotky, proč jsi to neřešil s námi? Pozdě pláčeš, bonzlink funguje a já jsem na kradení osobních fotek docela háklivá, protože se mi to už taky stalo. V tomhle stojím za lidma. Proto měl třeba Doník ode mě ban, protože to udělal už dvakrát. Stačilo jen napsat a ne si to nechávat jako pozdější eso do rukávu. S tím už nikdo nic nejspíš neudělá.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jak mám řešit s xchatem její stažení mý fotky, když jí potom vystavuje na jiným serveru, kde má navíc pod francírka absolutní ochranu? Tohle přece vůbec nemůže řešit xchat :-) Mně to vážně nevadí, asi se jí líbím a proto si tu fotku dost možná i vytiskla doma nad palety, na kterých chrápe. Samozřejmě že prasárna je poustnout někam něčí fotku a vypsat tam jeho nacionále a třeba i bydliště, za tohle bych já osobně dával lidem přes hubu... Podle mě jsou tohle tak trochu žabomyší války a nikdy je nikdo nemůže vyhrát.

   Vymazat
  2. Nechápu, co to tu ta OpiFka (admina XChat.cz) opět vykřikuje za nesmysly. Tady se fotografie jako čistě fotografie ani nikdy v minulosti nezveřejňovaly, většinou šlo o část profilu, která krom jiných věcí obsahovala i fotku. V současné době ty fotky na profilech rozostřuji. A jak je to s těmi jmény NEuživatelů jsem vysvětlil už viz. výše. A ty profily sloužily vždy jako obrazová informace a doplnění ku psanému textu. Naštěstí to všichni kdo to tu čtou vědí, takže nějaké smyšlené lživé výblitky OpiFky nemohou na skutečném a reálném stavu nic změnit, všichni to, jak to je, vidí sami.

   A-A

   Vymazat
  3. A Don už se tu řešil, měl BAN neprávem. Neudělal nic jiného, než že skrýn profilu nahrál do Fotoalb, aby nevyvávěl obsah mimo servery, to že si mezi tím ona uživatelka fotku z profilu smazala, na tom nic nemění. Ale to už jsem nedávno říkal, tak to jen pro pořádek opakuji.

   A-A

   Vymazat
  4. @ Pez

   Happyna velmi ráda postuje fotky jiných, zvláštní, že tak nečiní u svých skutečných. To totiž nemůže, páč pak by bylo i neandrtálcům, tupcům a omezencům, co věří na mladou sexy blondýnu vše jasné :D

   A-A

   Vymazat
  5. Vždyť ani nevíš, jak to doopravdy bylo a co všechno tomu předcházelo, tak to tu neprezentuj, že o tom něco víš. Nevíš asi čtvrtinku z toho. Vlastně ono je ti to jedno, co víš a nevíš, ty s fakty nepracuješ a neověřuješ si je ani v momentě, kdy jsi u zdroje. Pro výtlak článku z ánusu ti jistě bohati stačí jedna věta od nějakého no-name prudiče, abys udělal další závěr jak přes kopírák - XChat v troskách díky adminům a vedení a bla bla. Furt ta samá pohádka.

   A samozřejmě, admini VŽDY banují za NIC :))))

   Vymazat
  6. @ OpiFka (admina XChat.cz)

   Máš asi velmi ale opravdu velmi krátkou paměť, bylo tu publikováno, že jsem si fakta ověřoval u samotného DonLaFontaina. Ještě jsi to tu sama zde komentovala nějakými plky o tom, že si s Ondrou vzájemně brečíme na ramínka apod. Evidentně se ti to nelíbilo, že jsem fakta kolem této kauzy zveřejnil a nic nezůstalo utajeno. A to je právě i to, co se vám obecně nelíbí a kvůli čemu se vztekáte, že vám vidím pod prsty.

   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!

   A-A

   Vymazat
  7. Happy, bestie, loverman, tahle trojice se neštítí ničeho a v podstatě oni zdevastovali 30 a více. Díky nim tam přestaly chodit desítky lidí co tam chodili roky a už nikdy je na xchatu neuvidíme.. A přitom stačilo aby neměli ochrannou ruku Bogemana, kdy jim procházely ty největší prasárny zatímco nás banoval za slovo prdel... Navíc třeba loverman si dával na profil screeny ze šeptání(!!!), což já považuju za největší kurvárnu co jsem kdy viděl.

   Vymazat
  8. @ Pez

   Ano, to je přesně to, takovýhle zlořádi jako Happyna aspol. si vždycky najdou nějakého ochránce admina, co jim jde na ruku, přes kterého likvidují oponenty aby mohli dál řádit. Dříve měla Happyna takovou adminu ENVY, nu a pak si tedy našla Bogemana.

   Mimochodem Bogeman je teď nějaký neviditelný co ho Gym sundal z rudé. Ale možná že se mi to jenom zdá :D

   A-A

   Vymazat
  9. Nu, a když jsme u té Happyny, tak jak už jsem informoval, používá nyní nick "A_zase_ona" se kterým pobývá v BF. A už párkrát tam byla zahlédnuta s bývalým žlutým adminem Gooryk, stejně tak nyní je pouze s ním v místnosti. Gooryk si krom Happyny v BF ještě povídá s lidmi v Kávomilech. Tak jsem si tak vybavil dávnou hlášku ještě z dob původních AN "Prudič nebo hrdina, všichni jedna rodina" (Gymrodina). No to bych blil!

   A-A

   Vymazat
  10. No, to sis teda zjistil fakta. Úsměvné, leč pochopitelné :D

   Vymazat
  11. HappynQi hlavně chodí navštěvovat Pykač, což je jeden z jejích nepřátel a vyloženě si s ní hraje. Zatim to ta svině neprokoukla, tak
   uvidíme, kdy to pozná :-D

   Vymazat
  12. @ Pez

   Nevím nu, na nespravované francírkově žumpě v podstatě nemá smyslu nic, nu a na Gymově "ONI + prudiči + SEX", kdy Happyna je dle Gyma vždy s novým nickem nový čistý nepopsaný list papíru a s podporou, sice už sesazeného z červené ale pořád žlutého Bogemana (rozuměj neschopného nýmanda), mi přijde už v této době boj proti špíně všech špín asi rezignovaně smyslu postrádající, protože není před kým takové hnusy chránit, neboť už nikdo normální, slušný, zajímavý, osobitý, s přidanou hodnotou, prostě někdo kdo by stál za řeč, už na XChatu není a franciho žumpa, jak nesnáším jakoukoliv cenzuru, by snad jako ohavnost internetu neměla být běžně snad ani zobrazována. Ano, tvrdé mé výroky, ovšem v současné situaci už nelze jinak.

   Jediné co mě napadá, je soukromé pobavení při nudě. Jinak vážně už nic.

   A-A

   Vymazat
 5. ::::::::::::: Souhrn kauzy M.M. (14.11.) :::::::::::::

  Nick MM stále působí a publikuje na diskuzích. Kyberšikana v podání samotného portálu XChat.cz je opravdu skandální.

  Na samotné diskuzi Komouš výchovy nick "hospodskej" (který se podepsal jako Azazel-Andel) publikoval příspěvek, který obsahuje pár skutečných pravd. Ano, Ataku celá ta dlouhá léta nikdo ale opravdu nikdo neznal, ba co víc, Ataka ani sám nikoho jiného moc neznal. Když jsme spou mluvili, tak pokud jsem zmiňoval některé lidi, tad kolikráte neměl tucha, dokonce vůbec nevěděl že existuje nějaká Happyna. Nevím kde těch 14 let byl :D ale Happynu zná každý, kdo se pohyboval na XChatu spoustu let, aspoň o ní něco málo letmo zaslechl, že.. ovšemže. A ano, legendy už jsou dávno pryč, prvoligisté i druholigisté, dokkonce snad i ten krajský přebor, a tak tu nějaký Ataka předvádí čutanou na úrovni přeboru okresního. Je velmi úsměvný tím, jak se chce zviditelnit a mít snad nějakou vůbec důležitost (když by to byl normálně v první lize maximálně nosič vody). Výkřiky o trestním stíhání, když nikdo nechápe za co a kdo by tak měl činit, veleúsměvné. Za to sám vyhrožuje jakousi komouš výchovou v reálu, také těžko říci komu. Stejně jako všechny další výkřiky, souhrnem naznačují nějakou emoční vypjatost až stav zmatenosti. A to by myslím mohlo stačit, věnoval jsem tomuto okresnímu čutálistovi prostoru daleko více než si zaslouží, páč řekněme si to upřímně, Ataka je bezvýznamnější než bezvýznamnost sama.

  Důležité je, co zaznělo v úvodu, z čehož si jednoduše lze dovodit, že XChat.cz pod vedením 42ideas s.r.o. jednoznačně nemá se solidním serverem nic společné. NIC!

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. ::::::::::::: Komoušský CENZOR Ataka :::::::::::::

   Ataka si svojí diskuzi Komouš výchovy upravuje jak se mu zachce, ač psal, že si na diskuzi může psát každý co chce, pokud neporušuje pravidla, ač se tam rozjela kauza MM a kyberšikany na mojí osobu, tak naopak maže nepohodlný příspěvek jak ten největší komunistický CENZOR. Já jsem samozřejmě post Hospodského uchoval, tak se podívejme na to, co CENZOR Ataka zcenzoroval ZDE


   On se zlobí, že jsem ho nazval slizounem, ale vždyť toto do jeho slizounství zapadá. Nejen že chce být rebel ale přitom je jen Gymova podržtaška, nejen že smaže na mou žádost příspěvek aby se za chvíli dotyčnému omlouval za smazání, tak i těď vykřikuje něco o svobodě ovšem chová se jak CENZOR z Rudého Práva.

   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!


   A-A

   Vymazat
  2. Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!

   Zatím nejlepší hláška, co tu padla. Lepší fór jsem zatím nečetla. Mám ráda suchý, černý humor. Díky za hezké ráno! :D

   Vymazat
  3. ::::::::::::: Bolševický CENZOR Ataka dál řádí! :::::::::::::

   A je to tady, dámy a pánové. Jak jsem předpokládal, Ataka si promazavá a cenzoruje diskuzi Komouš výchova dle toho, jaký příspěvek se mu líbí či nelíbí. Takže nejnověji smazal jeden ze dvou příspěvků Anathemy. Podívejte se na tyto příspěvky, které jsem pro vás, moje milé čtenářky a moji milí čtenáři, uchoval. ZDE
   A porovnejte to s tím co vidíte přímo na diskuzích Komouš výchova


   Atakova běsnící CENZURA jak v dobách nejtvrdšího komunismu!

   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!

   A-A

   Vymazat
  4. Myslím, že tím už se Ataka poměrně kolosálně znemožňuje. A porovnejte to s diskuzemi (komentáři) zde na Xglosách, kde byla, je a vždycky bude názorová svoboda. Xglosy vždy usilovaly a budou usilovat o poskytnutí prostoru v komentářích ku svobodě vyjadřovat názor, svobodě kritizovat a oponovat. Jediným omezením je Kodex Xglos, který si můžete přečíst ZDE


   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!
   Na Xglosách názorová svoboda v diskuzích (komentářích) ZARUČENA!


   Anděl Azazel
   Necenzurované Xglosy

   Vymazat
  5. :::::::::::: Ataka odmítá nařčení z cenzury ::::::::::::

   V rámci objektivity a snah přinášet informace ze všech stran, tu máme možná zajímavou cenzorskou zápletku. Ale možná také ne. Ataka na fóru Komouš výchovy popírá smazání několika příspěvků. Dá se tomu věřit?

   Kdo pak tedy odstraňuje příspěvky, kam mizí? Nějaký administrátor? K tomu by se nám tu mohla vyjádřit admina OpiFka, když už ji tu máme, aspoň jednou dá k dobru nějakou užitečnou informaci. Další možností je, že Ataka dal někomu ze své místnosti správcovská práva na diskuzi. Pokud by to tak bylo, pak by to byl od Ataky vrchol pokrytectví, vykřikovat Já nic nemažu, od toho mám bílého koně co tu dělá cenzuru, Já mám čisté ruce. Takže si shrňme ty tři možnosti, kdo by mohl provádět cenzuru na diskuzi Komouš výchová - 1) Admin/Admini; 2) Bílý kůň Ataky; 3) Ataka (a jen ve svém vyjádření kecá). Kde je tedy pravda? Jaká z možností platí?

   Nepochybné ovšem je, že některé příspěvky z diskuze Komouš výchova zmizely, že CENZURA této diskuze na XChat.cz se jednoznačně odehrává!

   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!
   Na Xglosách názorová svoboda v diskuzích (komentářích) ZARUČENA!   A-A

   Vymazat
 6. ::::::::::::: Raníček (15.11.) :::::::::::::

  XCHAT - Kde se vzal, tu se vzal, po třínedělní všeobecné odmlce, z říše nemrtvých, za mlhou hustou tak že by se dala krájet, v rákosí luplo ve vrbě hrklo a zjevil se.. mistr Anathema. Ano, překvapivě na diskuzích XChatu a fóru Komouš výchovy. Zde Atakovi sdělil, že blije kraviny horší než Babiš s Kalouskem dohromady, nu a lehce pochválil Wowara za pobavení trollingem a zesměšnění Ataky a OpiFky. (Bude další rudá cenzura Vladimira Iljiče Ataky?). Ten zatím, tedy rozuměj Ataka, na zmiňovaném fóru udělal reklamu Xglosám okopírováním mého reklamního motta "Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!", ve zkrácené formě ho umístil i do popisku místnosti Komouš výchova. Zkrácený proto, že na stoletém XChatu holt mají stále velmi omezené množství znaků pro popisek roomky.

  CHATUJME - Tady se už Karl1 asi neskonale nudí, jeho 10 (slovy: deset) dočasných zamčených místností mu už asi nestačí, tak založil pro změnu novou další diskuzi s názvem "Kulinářství"

  LIBIMSETI - Zde ještě nedávno svižné a též třeskuté diskuze utichly a dostaly se do stavu mrtvolnosti ostatních diskuzí na ostatních chatovacích portálech.

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to je opravdu záhada, že se zjevil zrovna ve chvílích, kdy ti teče solidně do bot a jsi bitej, jak pes, lidma, co sis proti sobě úmyslně poštval. Tak sis najal podržtašku, kterej za tebe bude řešit problémy a prudit na forech? :)

   A taky je záhada, že anathema napíše dva příspěvky sušší než Sahara, za účelem vyprudit Atakovi forum, a náhle se smažou. Dobrý tah, pánové. Je vidět, že vrána k vráně sedá :) Smazat svůj příspěvek si může, mimochodem, i sám autor. Dobrá práce!

   Vymazat
  2. @ OpiFka (admina XChat.cz)

   Takže nejen pro tvojí informaci. V současné době nejsem s Anathemou vůbec ve spojení. Ne že bych na něj neměl kontakt, koneckonců svého času jsme při různých přípežitostech a vždy ad hoc, a dá se říci obecně přes všechny chaty, spolupracovali. Zdůrazňuji ad hoc. Stejně tak jsme měli období, kdy jsme byli tzv. na nože. Ovšem již velmi dlouho jsem s ním vůbec v poslední době nekomunikoval. Pro mě bylo překvapením, že se vůbec po dlouhé době někde zjevil, neb nna chatu kde přebývá, tedy na Chatujme, se již neukázal od 21. října (což i sám na Chatujme proklamoval, že se nějakou dobu nebude vyskytovat z nějakých konkrétních důvodů). Takže si tu OpiFko opět vymýšlíš nějaké bujně fantaskní příběhy a neskutečné konstrukce. To už asi zřejmě bude opravdu nějaká psychóza.

   A těch příspěvků, co zmizely, bylo více, nejde jen o jeden příspěvek Anathemy.

   Položím ti jasnou otázku: Smazal ty příspěvky někdo z tvých kolegů administrátorů nebo dokonce ty sama? Odpovíš nám na to pro Xglosy?

   A-A

   P.S.: Bitej? Ty máš opravdu nějakou psychickou poruchu. Škoda že žádné rány necítím, to co ovšem velmi zdatně cítím, je velmi značná degradace XChatu vším, co nyní probíhá a o čem informuji. Cítím, že se mi podařilo ukázat XChat a jeho nechutnosti v různých rovinách, jak neskutečně některé věci na XChatu fungují a co sám XChat může předvádět za hrůznosti. A veřejnost to vidí a Já jí to rád budu dále zprostředkovávat.

   Vymazat
  3. Ještě taková malá technická, konstrukt OpiFky značně pokulhává po faktické stránce, neb poslední přihlášení nicku AnathematheBest je Naposledy: 15.11.2019 03:38:43 a ráno v době příspěvku Ataky 07:36:12 tam ten příspěvek ještě stále byl. Takže si ho těžko mohl smazat sám, že.. ovšemže.

   V těch souvislostech, co tu OpiFka, a ne poprvé, předvádí za konstrukty, to si tak říkám, jestli toto praktikuje na uživatele XChatu, že si ve své hlavě cosi vykonstruuje, vymyslí si nějakou bájnou historku, a na jejím základě pak třeba uživatele perzekuuje, to tedy potěš koště. Ještě že na XChatu už skoro nikdo nezůstal, tak je to spíše už jedno, v opačném případě by mi snad i uživatelů tohoto portálu bylo líto.

   A-A

   Vymazat
  4. OpYfraška: Vůbec si mne neber do svýho pubertálního trapného vyjadřování, ty parodie na adminku (prudička jak vyšitá), víš naprosto kulový o samotných prudičích na Xku, rozlišovací schopnost nula, nebo jako Gymovka, spíše inklinující si snimi kecat a brát je jako zábavné. Nevíš o mne nic a každý, kdo mne jen trochu zná tak ví, že ctím narozdíl od tebe řád a pořádek, podívej se například na diskuzi Čajovna, kdy i nýmand v té době a v nynější naprosto nezměněné době naprosto neschopný Bogeman, mne volil jako správce, neb jsem mu pomohl vyflákat jeho bordel v BTMR a nejen tam mimojiné, taky se mi za to náležitě později odvděčil, typicky po katolicku neuznav kritiku. Nejsem naprosto ničí podržtažka a UŽ VUBEC NE AZAZELOVA!!!! Pokud bys četla zde a jak vidím, že čteš řadu některých zde různých jeho "výtvorů" , víš dobře, že se ale vůbec NEMUSÍME a víš i proč. A že si může smazat příspěvek i sám autor, stejně jao tvoje trapný hláška, že je několik uživatelů v tvé vesnici nebo v nějaké řiti, a jmenují se stejně....je naprosto trollující argument hodný prudiče a mlžení a ne administrátora, který by měl mít přehled. Nereagoval jsem na tebe vůbec před tím, protože na sračky a lidi pod úroveň nereaguji, ztráta času, nyní jsem musel, neb jsi mne nepřímo osočila, že bych si to jako mohl smazat sám, čemuž nevěří nikdo normální, ale....od tebe dobře blbej pokus.....JE MI Z TEBE ZLE!!! Užijte si tu svoji žumpu s kamarádíčkama a prudičema, nikdo normální už tam dávno není, v tom má Azazel vyjmečně pravdu a to podepisuji, a mé příspěvky...sušší než sahara....jsou mnohem víc na úrovni, i když jsou pojaté jak jsou (a schválně) , než jakékoliv tvoje tvé zaschlopuberťáckoinfantilní a lezdoprdelní. END!!!
   P.S. : Vyfrustruj se na mne jak chceš, infantilové to mají v oblibě mít poslední slovo, já na tebe již nehodlám reagovat, ani s tebou ztrácet čas, tzn. lidově na tebe se.u, chč.ju, bli.ju a to i přes to, že nikdy nezvracím. A smazaný příspěvek tam samozřejmě vrátím a můžete se hádat mezi sebou, kdo ho zase smaže, nebo kterej z vás chudáků mi za něj dá třeba nesmyslný BAN na přání. TOTAL END!

   Vymazat
  5. Zlatá Iwushkka, Witchjana (tady si třeba vůbec nebudeme notovat s Azazelem) a ve finále i samotný Prazdroj (ať byl místy, jaký byl) a Angel....

   Vymazat
  6. @ LichKingAnathema

   Jistě, na Witchjaně se moc neshodneme, u Iwushky či Prazdroje, tedy i s tím dovětkem v závorce, není problém.

   Jinak jak jsem teď zjistil, cenzura na XChatu a diskuzi Komouš výchova graduje, byl smazán tvůj příspěvek, který jsem nezaznamenal, neb jsem nebyl přítomen na netu (zřejmě to bude tím, že nemám tolik času a jediný zájem XChat, jako pan CENZOR Ataka, který zřejmě z diskuzního fóra ku své místnosti nespouští oči :D)

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   Ataka ... 15.11.2019 21:34:12 ... (54/54)
   cenzura příspěvků
   Smazány příspěvky uživatele AnathematheBest za porušování pravidel slušného vyjadřování.

   (zdroj: XChat; Fórum - Stálé místnosti / Volný čas a sport / Komouš výchova)
   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   A-A

   Vymazat
  7. ::::::::::::: Další informace ke kauze :::::::::::::

   Přiznám se, že už moc nevím, jak vlastně tuto kauzu nazvat, neb se mi zdá, že se tu prolíná několik kauz dohromady.

   Každopádně jsem zaznamenal i další výpotky na diskuzi Komouš výchova, mé hodnocení bude v nějakém čase následovat. Též přijde pokračování a nejspíše ukončení této glosy, které bude obsahovat jak shrnutí několika kauz, tak i můj mail Janu Zálešákovi, od kterého jsem obdržel odpověď na moji zprávu "Oznámení o kyberšikaně na Vašem serveru". Vzhledem k tomu, jak odpověď Jan Zálešák pojal, pak má reakce nemůže býti jiná, než nesmlouvavě nekompromisně odměřená. Ani Jan Zálešák si nebude dovolovat to, co vyplodil. Jeho mail zvěřejňovat nebudu, moje litery adresované Gymovi ovšem spatříte v plném znění. Těště se. Nestoudností a nehorázností pocházejících z XChatu a od provozovatele 42ideas již bylo opravdu DOST!

   A-A

   Vymazat
  8. A ještě, než se moje milé čtenářky a moji milí čtenáři, dočkáte pokračování, shrnutí a zakončení přímo glosy, samozřejmě v ryze zpravodajském duchu a stylu, tak zde v komentářích méně oficiálněji a méně korektněji pár postřehů.

   Nedá mi to, abych se při shlédnutí toho, co se odehrálo na diskuzi Komouš výchova, se nevyjádřil k tomu, co mi právě při pročítání vytanulo na mysl, a to jak jsem se před časem vysmál admině OpiFka, když sama sebe označovala "alfa samicí". Ano, to mohla, ono v prostředí Ataků, jenž při lousknutí prstem stáhnou ocas a srazí nohy, může být "alfa samicí" každá nesubmisivní žena. Takových různých Ataků, co jako sám nositel tohoto nicku potvrzuje jen má slova vyřčená v minulosti, o slizounství, podržtaškovství a přizdisráčství. Navíc tento uživatel opravdu nemá pražádného přehledu, když se vyjadřuje k Hymně Místnosti Komouš Výchova. To je totiž jen pozměněný Wowarův text z již dlouhé minulosti. Na tyto texty pak rapoval či hip-hopoval (jak se v těch břečkách má rocker vyznat) MacCh, a to naprosto neuvěřitelně hrůzným způsobem. Tyto výplody směřovaly právě na Anathemu či mojí osobu. Ale o tom samozřejmě okresní přeborník Ataka nemá ani tucha, stejně jako nemá tucha o ničem, proto nezná nic, neví nic a 14 let na XChatu byl NIC. Nyní, když už na XChatu zůstali jen "ONI", pár závisláků spojených s XChatem pupeční šňůrou a neschopných ji přeříznout, prudičů a odporností jako Happy613 ve stále se měnících podobách (a vždy dle Jana Zálešáka nově a nově s čistým štítem jako nepopsaný list papíru), tak ucitil na prázdném a vylidněném XChatu svoji šanci. Ono ovšem stejně jako admina OpiFka, pohybující se v nevědomosti o mnoha věcech (a správně nazvaná Anathemou "prudičkou či s prudiči si notující"), zabředlá ve svých bájně lživých fantaziích a představách, že pravda je to, co si myslí ona (To si může aplikovat leda na SEXChatu, všude jinde ale krutě pohoří).

   Nu, a stačí, vyčkejte pokračování a závěru této glosy.

   A-A

   Vymazat
  9. ::::::::::::: Aktuálně z nočního XChatu :::::::::::::

   ZDE vidíme Ataku rozmlouvajícího s Bogemanem. Ataka hrající si na rebela a přitom je podržtaškou a patolízalem Gyma a kamarádíčkem a podržtaškou Bogemana. Rádoby rebel se svojí prorežimní, protekční místnosti (neb žádná jiná místnost než protekční za poslední dobu za 42ideas nevznikla). S tím Bogemanem, jak už tu bylo řečeno, který své křižácké vlastnosti předvedl jak u Anathemy, kterého odměnil za pomoc, kdy nebyl tento nýmand schopen se ve své místnosti BTMR vypořádat s prudiči, BANem na rok, jemuž předcházelo (a spojíme to s konstatováním o smíchu zmiňujícím OpiFkou), inkviziční výsměšné chování jak Bogemana, tak Advisora, Hatikvy či Myšuly (toto vše je dámy a pánové archivováno, a nebyl to jen Anathema ale i člověk vyznávající buddhismus s nickem "Hlubina Myšlení". Je tedy XChat v područí křižáků a nenávisti vůči všem ostatním náboženstvím a filosofickým směrům? Jane Zálešáku, toto je naprosto skandální, a Já Vám to vážený pane budu stále připomínat, internet je nekonečné moře a není možné ho úplně cenzorovat. To můžete, pane Jane Zálešáku, pouze na svém serveru. Xglosy budou vždy nabízet svýcm čtenářům možnost výběru v pluralitě názorů, budou jim nabízet možnosti výběru a budou ve svých čtenářích podporovat svobodné myšlení, uvažování a v neposlední řadě pochybnosti, neb pochybování je známkou inteligence, víra v jediný správný (falešný) princip je naprostou pošetilostí a předně omezeností mysli.

   A-A

   Vymazat
  10. Bogy and Atak love
   I v tuto pozdně noční dobu si Bogeman a jeho patolízal Ataka šeptají společně do ouška. Ještě někdo věří v rebel ironickou místnost "Komouš výchova"? Tady by se dalo konstatovat "Vrána k vráně sedá, nýmand nýmanda si hledá". Tristní na tom všem je, že jeden je adminem XChatu a druhý SS protekční místnosti (vydávající ji ovšem za rebelskou a ironickou vůči komunismu, což je úsměvné, neb se tu snoubí komoušsko-křižácká omezenost nejen mysli). Hlavně, že si chlapci rozumí, až přijde Gym, jistě je pochválí před nastoupenou jednotkou. Jestli máte nyní dojem, že si z XChatu a těchto dvou jedinců dělám srandu, tak máte dojem správný. Tedy vlastně třech jedinců, neb Jan Zálešák (GymJWM) by snad měl uvažovat o změně hlavního nadpisu stránky 42ideas, páč čím dál tím více nechápu, tu až neskutečnou drzost, nazývat se Hrdým vlastníkem XChatu a Fotoalb. Měli by si tam napsat něco jako "Zkurvili jsem značku XChat na maximum". Co si myslíte vy, moji milí čtenáři? Přeháním nebo je to velevýstižné? Povězte mi svůj názor, Já vás za to mazat a cenzorovat nebudu, Já nejsem jako "ONI" :)

   Chcete li nezkreslené pravdivé informace bez cenzury - Čtěte Xglosy!
   Na Xglosách názorová svoboda v diskuzích (komentářích) ZARUČENA!


   A-A

   Vymazat
 7. ===== Vážně - Nevážně: Parodie Ataky =====

  Zcela souhlasím s tím, co hlásá komunistická strana a pěst dělnické třídy, myslím, že všeho bylo dost, ve všem, co napsala Anna Proletářka má pravdu, tak je na čase všeho nechat a věnovat se vyhubení mandelinky bramborové, amerického imeriálního brouka!
  Tímto okamžikem se již k ničemu a hlavně ku Hlasu Ameriky, Svobodné Evropě a podobným štvavý imperialistickým vysílačům nebudu vyjadřovat. Slibuji věrnost Komunistické straně a učiním vše jako bolševický cenzor, aby svěží svobodný vítr ze západu k nám nikdy přes ostnaté dráty nezavál. To slibuji jako jiskra jasná, pionýr i svazák.

  Takže se celá kauza zveřejnění jména imperialistického štváče může považovat z mé strany, a hlavně z komunistické strany, za ukončenou. Konec.

  SS (Socialistický Svazák) Ataka

  Myslím, že krapet humoru a odlehčení nemůže Xglosám uškodit :D

  Anděl Azazel
  Parodující humorista Xglos

  OdpovědětVymazat
 8. Se zájmem pročítám tyto Glosy, ale jsem čím dál víc zmatenější.Nic nechápu. Nechápu chování té administrátorky opifka. Tak strašně si protiřečí. Tak je to admina nebo není? Chlubí se tím a pak to zase popírá. Za její styl vyjadřování by se styděl i leckterý chlap.A co to má znamenat , to zneužití jména?Co to bylo za komedii s tím Mrkvičkou, co jich je plná vesnice??Jak si můžou admini dělat z lidí nejen srandu, ale i jim škodit ?Obouvají se do lidí, kteří se snaží poukázat na pravdu místo toho, aby se věnovali potírání kriminální činnosti co se týče sexuální oblasti. Jak to tady čtu, nejvíc ,,úchylů,, je právě na servru kde je adminka opifka. Neměla by se zaměřit na toto, místo aby si tu hrála na Paní rádoby něco?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. @ Nicnechapu

   Na XChatu pod vedením 42ideas si můžou admini dělat z lidí srandu, smát se jim ale i třeba, jak píšeš, škodit. Co tě na tom překvapuje? XChat byl vždycky úchyláků ráj, to není zas tak nic nového. A protiřečení OpiFky, nu ona mluví tak jak zrovna potřebuje, třeba když svoji lež potřebuje zamaskovat jinou lží, svojí smyšlenku podpořit další svojí smyšlenkou atd. Admina to, příroděžel, je, ovšem kdyby neměla tu žlutou hvězdu, tak pro neinformovaného člověka, jak už tu někdo psal, by to byla spíš "prudička jak vyšitá". Nu..

   A-A

   Vymazat
 9. Kdysi jsem byla na Lidé.cz a to bylo o něčem jiném. Dalo se tam potkat spousta zajímavých lidí a hlavně, tam se admini s ničím nepárali. Zlobíš? Máš trest. Škoda že Lidéčko dopadlo jak dopadlo, ale co se děje na tom XChatu, to zůstává rozum stát.Byla jsem tam před několika roky tak na dva dny a hrůza a děs.Samý úchyl, maniak, rejpal ....Když nyní vidím popisky jejich různých místností a to je vidím díky tvým glosám, když tu klikám na odkazy co tu posíláš, nechápu, jak toto můžou trpět admini.A jak jsem tu četla toho anathemu, on jim v čemsi pomohl a pak dostal BAN. Asi se na XChatu řídí heslem, čiň dobře čertu, peklem se ti odmění.A to zneužívání fotek? Každý přece s tím musí počítat.Když dají fotky a informace o sobě kamkoliv .A ta opifka, podle mě je jedno jestli je adminka, myslím tím, že to je prudička a tím hůř pro všechny .Protože aby byl adminem takový prudič , hulvát , podrazák, zlý člověk, to taky nikdy nepochopím.Copak nepodepisují nějaké smlouvy ? Jak se mají chovat a tak podobně? Oni mají ty lidi chránit a zastávat se jich a ne sami prudit a pak vesele rozdávat BANY.A jak na té jedné diskuzi píše , já nevím jestli Ataka nebo kdo z nich, že každý se může hájit- jak se mají hájit, když tam mají zákaz?Jsem moc zvědavá, jak to dopadne s tebou, jestli se vyřeší zdárně to tvoje zneužití jména. Kde vůbec na tvoje jméno přišli? Někde jsi ho psal nebo jsi někomu řekl jak se jmenuješ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ano, Lidéčko, příroděžel, předělali před 5 lety na ten současný paskvil, co už je jenom seznamka a ještě nepovedená. Také jsem tam dříve chodil, vedle XChatu tedy, Já byl vždycky XChaťák.

   Anathema - Tak jo také Liďák, jako Ty, dělal tam i nějaký čas admina, pak byl zhnusen tím co udělali s Lidéčkem a rok nikam nechodil, nu a pak přišel na XChat, teprve tam jsme se poznali. No na XChatu se řídí tím co tu Anathema psal, křižáckou klasikou, takže nýmandovi Bogemanovi, co byl tehdy SS v místnosti BTMR ale nějak se o ní vůbec nestaral a vysedával radši u Ebiska v EMO, tak mu v jeho místnosti vybujel neskutečný bordel a páč si s ním ten neschopa neuměl poradit, tak chodil za Anathemou, což byl v té době pouhý běžný uživatel bez jakýchkoliv vyšších práv, aby mu s těmi prudiči pomohl, což se stalo, nu a jak to dopadlo po čase, hezky po křižácku ho Bogema, když se stal adminem, zaBANoval. Takže o čem to svědčí? O dvou věcech, jednak za dobrotu na žebrotu a druhak, že na XChatu dělají z nýmandů a neschopů adminy.

   Fotky - Jistě, sám jsem tu dělal takovou osvětu kolem nejen fotek ale všeho co člověk na internet umísťuje. V mnoha případech prostě platí, co člověk jednou na net tá, to už tam na vždy zůstane (i když se rozhodně to po čase smazat). A to si musí každý uvědomit a být rozvážný při tom, co uveřejňuje.

   Tak jako OpiFka se prostě nemůže žádný admin chovat, nelze. Já myslím, že na XChatu budou admini, stejně jako jinde, podepisovat nějaké smlouvy s Provozovatelem. Tomu to ale zřejmě nevadí, nebo to dokonce takhle schvaluje. V pokračování této glosy jsem říkal, že mi Gym odepsal na stížnost na OpiFku, a dával jsme tam i celou svou reakci, on mi tam psal, že žádné porušení pravidel kolem mého jména na diskuzi Komouš výchova nevidí, že Xglosy nečte, nikdo mu neposlal soudní rozhodnutí, že OpiFka porušuje zákon, nebo ukázky toho jak se chová jinde (s dovětkem, že by to ještě sám musel považovat za zásadní pro jejich práci na XChatu), a že nemá důvod do týmu zasahovat. Také klasika. Naopak v tom mailu osočoval a navážel se do mě, což jsem si prostě už nemohl nechat líbit a napsal mu co jsem napsal.

   A výsledkem zneužití mého jména nebude nic. Už se tím nikdo nebude zabývat, protože je asi všechno v pořádku, dle Provozovatele. Takže hnus, flus, šlus. Co jiného se k tomu dá napsat. Ale aspoň to veřejnost vidí, co je možné na XChatu, že tam admini ani provozovatel nectí svá vlastní pravidla, dokonce může ten server a i jeho vedení (hlavně prostřednictvím OpiFky) útočit a kyberšikanovat lidi, kteří tam už ani nejsou. A co teprve své vlastní uživatele. Nu

   A-A

   Vymazat
  2. @ Nicnechapu

   A mimochodem, v současné době chodíš na nějaký chat?

   A-A

   Vymazat
  3. @ Nicechapu

   Jinak ano, admini by se radši měli věnovat úchylům atd, jak píšeš. Já jsem se tomuto tématu zde na Xglosách věnoval nedávno v glose V síti – Stanou se z lovců lovení?! (Verze XG). Také jsem tu ještě v minulosti zveřejňoval tu kauzu MF Dnes o "Zvrhlém pánovi" co lovil na XChatu a reportéři ho odhalili a dali si s ním i schůzku. Článek iDnesu z května ZDE

   Nu, a minulý měsíc se reportét MF Dnes na XChat vrátil, vstoupil do místnosti Pokec a klábosení a..... nu to, a nejen to, si již přečtěte v článku iDnes Dětské porno, další schůzky. Kriminalisté obvinili Zvrhlého pána. Ale není sám

   Jen poznámka, je to sice "Premium" článek ale klid, můžete si ho přečíst zdarma do konce listopadu, stačí se jen přihlásit přes FCB nebo třeba Google, což je na 2 kliknutí ;)

   A-A

   Vymazat
  4. Co to znamená Křižáci? To má nějakou spojitost s Janem Žižkou?No a že ten Gym Glosy nečte.Nemusí, vše mu asi donesou a zkresleně jeho poskoci-)Já nikam na chat nechodím už tak dva roky, přijde mi to všude stejné. S někým se bavíš, vypadá to fajn a najednou ejhle, má víc nicků a dokonce jak klučičí tak holčičí.A je jedno jestli to jsou Lidéčka, XChat, Superpokec nebo Chatujme- tam to bylo dost dobré, ale pak začali odcházet lidi a začala tam být nuda .
   Ty články jsem četla . Je to hrůza a nikdy je nepochytají všechny .A když nějakého úchyla chytí, co se mu stane? Pár let v lochu nebo na blázinci a bude řádit dál . Nechápu ty děti , přece v nějakých 12 letech musí ty holky vědět co se smí a co ne, co je normální a co už není .

   Vymazat
  5. @ Nicnechapu

   Křižáci je obecné označení pro vyznavače víry Ježíše Krista, neboť těch církví může být mnoho, například takový admin Bogeman je tuším Baptista. A v tom, že mu jeho (Gymovo) poskoci donesou vše a ve zreslené podobě, to bych vyzdvihnul a zopakoval tu "zkreslenou podobu", tak to jsi velmi správně uhodila hřebíček na hlavičku :)

   Vidím, že máš o chatech přehled, v tom tvém výčtu chybí už jen Libimseti ale to už je mrtvola v klinické smrti přežívající jen jakousi setrvačností. I s tím Chatujme máš pravdu, to musím souhlasit, ono je to tam dosti podobné přávě starému dobrému Lidéčku, záměr provozovatelů byl asi právě ten, že jak předělali Lidé.cz na ten paskvil, pak doufali, že právě k sobě přetáhnou Lidéčkáře, což se jim malinko v tom roce 2014 i podařilo, ovšem pak to šlo hodně dolů a nyní je to tam celkem mrtvé a takový chat duchů, jak už jsem se tu o tom vyjadřoval.

   Já se té pedofilní tématice občas zde věnuji a co se týče XChatu, tak jsem o tom měl mnoho informací v minulosti, ještě za dob staré verze AzaNovin, ovšem nikdy jsem do toho vyloženě "nešel", protože jednak mi to přišlo o ústa, a druhak to dokazování by bylo velmi složité, protože oni ti pedofilové (mnozí, narozdíl od toho Zvrhlého trouby) se v tom umí velmi dobře pohybovat a jsou znalí zákonů a vědí, co si mohou dovolit. Pro příklad uvedu fakt, že pokud to dítě nepozná, že se baví s dospělým člověkem (a proto mají mnozí "dětské profily" jako například jsem zde někde na Xglosách zmiňoval nick Nedelka (což je homosexuální pedofil pod profilem mladého děvčátka), tak se nejedná o žádný trestný čin, protože nedošlo u postiženého dítěte k nějaké újmě. A ani nechtěj vědět, když jsem to co tu teď píši, napsal v mailu admině OpiFka celkem nedávno, ale možná si dokážeš sama představit, že se na mě obořila jako na nějakého křiklouna (víc bych to nerozmazával).

   A-A

   Vymazat
 10. ::::::::::::: Napoprvé se psem a Zvrhlý pán :::::::::::::

  Tak toto je název mého nejnovějšího publicistického počinu, který vyšel na Blogu Libimseti Aza Fórum. Vztahuje se k aktuálně zde nyní probírané tématice, a to na serverech Libimseti a XChat. Tedy k tématům pedofilie (v případě Libka i zoofilie), zmiňuje články MF DNES a v neposlední řadě i kyberšikanizátorskou akci pod hlavičkou samotného XChatu a přístupů jeho serveru k určitým věcem, citováním Jana Zálešáka (GymJWM) z článku na iDnesu. Myslím, že stojí, moje milé čtenářky a milí čtenáři, za přečtení ZDE

  Ještě bych zmínil, že v nějaké dohledné době vznikne můj nový fejeton, který bude klasicky uveřejněn jak zde na Xglosách, tak i přímo na prvotním publikačním webu X-Fejetony. Bude se jmenovat "V továrně na syny neblokujem zlosyny". Ten název již v mé hlavě existuje delší čas a zatím jediný člověk, který ho znal, byla zelená admina Mish.ka. Nyní ho znáte všichni, tak se těšte až ho dopíšu a zveřejním.

  Anděl Azazel

  OdpovědětVymazat
 11. Tak jsem tu napsala takovou dlouhou odpověď a neodeslalo se mi to, tak to musím zkusit znovu .Takže vedení XChatu má v rukou vlk v rouchu beránka a pomocnicí je matka představená.To už pak chápu proč je na tom chatu nejvíc úchylů .Křižáci zneužívali, zneužívají a zneužívat budou bezbranné oběti.Pak už se nedivím přístupu jaký k tobě mají i v tomto směru a proč hlavními tahouny jejich chatu jsou právě sexživlové.
  A přehled až takový nemám, já byla hlavně na Lidéčku, než se stal propadákem.To líbímseti jsem nejmenovala, protože tam jsem vůbec nebyla, odradil mě ten název co zní jako otázka i výzva.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. @ Nicnechapu

   Právě proto, po mnoha a mnoha zkušenostech z různých webů, když vím, že chci napsat něco delšího do komentů nebo diskuze, tak to hodím do texťáku a pak zkopíruju, páč jestli mě dokáže něco opravdu naštvat, tak napsaný "román" co se neodešle :D
   Ano, pedofilní kněží, to je téma na samostatnou diskuzi.
   Já právě taky na Libko nikdy nechodil, z té dřívější velké trojky XChat - Lidé - Libimseti bylo prostě Libko v mnoha směrech největší odpad pro mne.

   A-A

   Vymazat
  2. No právě, napsala jsem a dala publikovat a text byl v háji-))Tak snad se to už podaří v pohodě.Podle mě si kněží vymysleli desatero jen proto, aby ho oni mohli nejvíc zneužít - jim se houby stane a obyčejným smrtelníkům zato hrozí věčné zatracení.Hele, jestli někde je nějaká spravedlnost v jiných sférách, tak ti obyčejní smrtelníci jim pak natrhnou pěkně prdel .Ale vážně.Kolik kněží jde opravdu sedět a kolik obyčejných zmetků?Je mi hrozně, když si představím s jakou láskou a něhou většina maminek a tatínků vítá děťátko. S jakou důvěrou ho nechají pokřtít a za pár let jim to samé dítě zprzní ten samý kněz . To kdyby se stalo mým dětem, toho kněze bych tak mučila a pak klidně i zabila, i kdybych měla do konce života sedět.Nikdo se neumí vcítit do bolesti těch dětí , celý život to jde s nimi a není divu, že pak některé z nich se stanou taky násilníky.
   A když pak vidím a čtu a slyším o těch ,,lovcích,, to se mi kudla otvírá v kapse a ještě mají své řádění posvěceno třeba právě od těch křižáků co proti tobě stojí.

   Vymazat
  3. Pro Nicnechapu https://www.youtube.com/watch?v=y3Nbpy3fHu8 následuje kouřící smajlík (nikoliv penisů :D )

   Vymazat
  4. Pro Anathenu.Dělám čest svému nicku , proto se ptám.Proč kouřící smajlík od tebe? Zveš mě snad na cígo?:D)

   Vymazat
  5. Je hele, napsala jsem jedinou krátkou větičku a hned v ní sekla chybu.Promiň, mělo být pro Anathemu:D)

   Vymazat
  6. @ Nicnechapu

   Nu, Já bych tu nerad řešil nějaká nábožensko filosofická témata, páč Já už je na netu neřeším řádku let, každopádně křižáci vždy a všude mi samozřejmě nemohli přijít na jméno, a to v podstatě přetrvává, i když už tyhle věci ani nepublikuji, jak jsem psal. Každopádně být zaBANován křižáky, tedy nechť jsem byl stejně jako Anathema BANovám Bogemanem, a páč my jsme oba jako ateisté líznutí třemi šestkami (píši to takhle, protože každý krapet jinak), tak je to vlastně čest. A to množné číslo, křižáci, to píši proto (pro vysvětlení), že je tam další takový, a to Hatikva, a ne tak nedávno byl adminem ještě další křižák Advisor. A mimochodem si předstat, že tito měli například v BTMR (Bůh Tě Má Rád) jako vstupní podmínky a pravidla, že se nesmí říkat slovo "pánbíčkář" a všechny jeho odvozeniny. Takže opakuji, být perzekuován pánbíčkáři byla pro mne čest! Naštěstí už s tím chatem nemám nic společného a v podstatě (dle práva být zapomenut) jsem tam ani nikdy nebyl.

   A zajímavě paradoxní je právě ten fakt, že XChat vedou křižáci, po adminské stránce, ale provozovatel si nechává zobrazovat reklamu (tedy v podstatě jediný či hlavní zdroj příjmů) od kohorty sexoušů, protože on už tam nikdo moc jiný není, neb sexouši tvoří 90 % návštěvnosti. Paradox jak má být, výstavní a učebnicový.

   A-A

   Vymazat
  7. @ Nicnechapu

   Jinak pro představu, ten oblíbený Anathémův kouřící smajl vypadá TAKHLE

   A-A

   Vymazat
  8. Pro Opifka.Ty jsi ta pravá, kdo poukazuje na češtinu-D)Agresivní manželka s mužským rodem?Je snad změna pravopisu o které já ještě nevím? Nebo nemáš jasno zda Anathema je muž či žena? A kvůli tobě tedy budu psát i s úvozovkami, odmlkami, tečkami, aby jsi pochopila psaný text.Ostatní s tím problém nemají.
   Je zajímavé pozorovat tvé ,,bezmyšlenkové pochody,, .Jinak se tvoje výplody ani označit nedají. A že nám přeješ masturbaci, je vidět na co myslíš-D)Ale co jiného od tebe čekat, když jsi Matka představená pornochatu, jak tu už několikrát naznačil Anděl a Anathema .Ale pokud jsi tou Andělovou agresivní manželkou myslela mě....třeba bych byla hrdá na to, mít za manžela chlapa, co umí používat mozek .
   A proč mu závidíš jeho fanklub? Taky máš svůj. Jenže Anděla fanklub je holt v jiném levlu než ten tvůj-D)

   Vymazat
 12. No vida, vzniká ti tu fanklub. To je dobře, že si tě vyhledaly podobné existence. Nejste náhodou ve stejné léčebně? Podle toho, co tu čtu, bych to i docela tipovala.

  Azazeli, nauč tu svojí agresivní manželku češtinu. To, co předvedl na forech, bylo fakt spíš směšný, než trefný.

  Anathemo, ty svatoušku. Ty tvoje nicky byly opravdu ubohost sama. Navážet se mi do rodiny, do lidí, kteří s tímhle nemají ani nic společného, co sem ani nechodí...to je opravdu horší, než flusanec na chodníku :) A prosím tě, když už máš nutkání se za někoho bít, nauč se aspoň česky, interpunkci a piš to tak, aby to běžný smrtelník rozluštil. Ať nejsi za idiota, když už máš potřebu spamovat forum Komouš výchovy.

  Pamatujte si, že jak vy ke mně, tak já k vám. Laskavost nikomu z vás nedlužím :)

  Mějte se tu nejkrásněji, společně vesele masturbujte nad dezinformacemi a rozvádějte vymyšlené historky. Papa!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Takže, dámy a pánová, toto je administrátorka XChatu. Já nějak moc nechápu co tu tato parodie na admina tlachá? Předně musím říci, že opět meganadsazuje svoji důležitost, protože jako osoba nikoho nezajímá, nezajímá Mě a řekl bych, že Anathemu ještě méně (páč z ní se vážně už každý normální slušný člověk může leda poblít (ač někteří z nás nikdy nezvrací).

   Já jsem si samozřejmě zjišťoval co bylo Anathemovi smazáno na diskuzi Komouš výchova. Byl to příspěvek, který už tam jednou byl, tudíž byl jen navrácen. A další příspěvek mi byl po paměti převyprávěn, neshledal jsem na něm nic "neslušně se vyjadřujícího", ano byl tvrdý a nekompromisní a kritický. O ničem dalším nemám zdání, co tu tlachá mimózní pistolnice a zřejmě si opět ve své bujné bájivé fantazii vymyslela svůj příběh. Tudíž k tomu nechť se případně vyjádří sám Anathema, z čeho ho tu vlastně osočuje tato admin atrapa. Mám ovšem ještě jednu informaci, že Anathema měl problémy s přihlášením a musel si obnovovat heslo, patrně záludný čin administrativy, což mě ani nepřekvapuje, že by křižácko-bájněpistolnické vedení XChatu klidně sáhlo k takovýmto podlostem.

   A-A

   Vymazat
  2. Mimochodem, to co tu opět předvedla "prudička" admina OpiFka nezůstane bez odezvy. Urážet, napadat, nesmyslně bájně fantaskně osočovat, nadávat komentujícím Xglos, to by již zasluhovalo mého zásahu, ovšem pokud se jedná o představitelku Vedení XChatu, pak vznesu proti tomuto otevřenou stížnost. Moje milé čtenářky a milí čtenáři, bude to pokračováním této glosy. Proto sledujte Xglosy, které jsou na Vaší straně, vždy na straně normálních a slušných lidí a uživatelů! Xglosy rozhodně nenechají beztrestně urážet své komentující!

   Anděl Azazel
   Administrátor Xglos

   Vymazat
  3. OpYfraška: .....ale ano....budu již SPROSTÝ!!!...Ty naprosto neschopná nulo, masturbovat si můžeš tak akorát ty, aby se ti z hlavy uvolnily ty bludotlaky, co tu bliješ. Za prvé, nemám naprosto čas být někde na chatech nyní, mám své práce dost. A už vůbec ne na Xku, který mi Firewall v púráci správně vyhodnocuje jako pornoweb a loterii :D, na Xku jsem byl letos asi max. 5x a to na pár minut. Nick mám JEDINÝ!...pro natvrdlé adminy, kteří neumí používat adminské nástroje případně si zjistit IP adresu, ještě jednou JEDINÝ!!!! nick a to AnathematheBest !!!! Pokud jsi tak neschopná a nepoznáš MacCha či Wowara s jinými nicky či napodobeninami a jejich trollující příspěvky a nejsi schopna rozpoznat jejich zpravidla zatorované IP z kdejaké prdele, TO NENÍ MOJE VĚC!!! a nejsi tím ani směšná jako admina! A Laskavě tu o mne nežvaň ty své kafry a RADĚJI SE NAUČ POUŽÍVAT ADMINSKÉ NÁSTROJE TY NESCHOPNÁ KOZO!!! END!!!
   P.S.: Dezinformace tu tvoříš jen TY!!! A laskavě na mne již nereaguj a neotírej se o mne ty méně než NULO!!! Rozmazlený frustrovaný postpuberťácký feministky, co si hrají na mistryně světa a jsou blbý jak čtvery vidle FAKT NEMÁM RÁD!!! TOTAL END!!!

   Vymazat
 13. ::::::::::::: Postřehy z chatů :::::::::::::

  XCHAT - Tady už začíná být na diskuzích krapet trollprudičský bordel, výtečníci jsou známí z minulosti, dokonce se objevil přímo Alees15 ZDE

  CHATUJME - Karlovi jedna už je zřejmě Chatujme malé, s jeho 10 nestálými dočasnými místnosti a zakládáním dalších a dalších zbytečných diskuzí, tak se rozlezl i na XChat. Podívejte se na to ZDE

  SUPERPOKEC - Tady už se všeobecná mrtvolnost projevuje i u Grantika, co ani neinformoval na diskuzích o odstálení místnosti Hubnutí (dříve Plikace) zakladatelce RECERT. Té zůstává její místnost Baby k nakousnutí, která ovšem dosti často zeje prázdnotou (tato místnost byla přesunuta se změnou na Lidé.cz, na SP však už pouze upadla a upadá /její SSka bývali dříve administrátory, než je vystřídalo duo Anathema - Medusa, a ty pak vysřídaly "bábušky" z Adnílků/).

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A máme tu další "bordel" na diskuzích XChatu, na fóru Křesťanství (víra kristovců, křesťanů).

   Můžete se na to podívat na skrýnu ZDE

   Anebo přímo na portálu Xchat Uživatelská fóra / Filosofie a náboženství / Křesťanství (víra kristovců, křesťanů)

   A-A

   Vymazat
 14. Moje milé čtenářky a moji milí čtenáři, vzniklo nejen Pokračování této glosy, ovšem i dva jiné počiny. Ten první naleznete na X-Fejetonech
  a nese název V továrně na syny neblokujem zlosyny
  , stejně jako tento fejeton naleznete zde na Xglosách v příslušném menu


  Žádáte si trochu odvážnějšího článku? Pak se podívejte na Blog Libimseti, kde vzniknul článek Lenka z Lčovic. Nějaký Azazel, kterých je spousty, stejně jako je spousty Mrkvičků, a Miroslavů už vůbec nespočetně. U solidního webu bych asi konstatoval, že si zahrává se svým renomé. XChat si ale nemá s čím zahrávat, jeho renomé jsou sexživlové, úchyláci, perverzáci, pak už jen prudiči a "ONI". Čeká XChat krach, stejně jako firmu Jana Zálešáka, co není schopna dostát svým závazkům, a tak je podíl XChatu patřící Janu Zálešákovi obsteven Finančním úřadem? Anebo bude XChat zaBLOKOVÁN stejně jako je zaBLOKOVÁN Facebokový účet Bratříčka (rozuměj největšího vlastníka XChatu Ondry Tesárka)?

  Až se mi chce, při zmíňce o XChatu prohlásit "Kdo neblije s námi, blije proti nám" ač tedy někteří z nás nikdy nezvrací.

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Anděla. Tak jsem se tu zasmála .I když, slabší povahy by se možná daly odradit a už by sem nepsaly. A o to asi té Matce představené jde. Urazit, zesměšnit a snad i časem zastrašovat. Jinak se mi líbí, že jsi použil slůvko,,sexživlové,, které jsem tu napsala .Jo a díky za ten smajlík- obrázek.Je docela hezký, jen takový šedý, asi mu to kouření nedělá dobře-D)
   Anděli, jen tu nech klidně tu blábolu psát, je dobré vidět jak se kdo chová .Když nechodíme na ten její chat. Sice opět slíbila, že tu už nebude psát, ale opět to nedodržela.-D)
   A víš kdy já naposledy zvracela? Když jsem byla v jiném stavu a taky jednou po pořádné pitce-D)-D)-D).
   Pročtu si pozorně ten fejeton a později na něj zareaguji .

   Vymazat
  2. Nicnechapu: Šedý je proto, že je nemrtvý!!! A klidně tě na cígo pozvu. Já kouřím nepřetržitě, imrvére, neustále, pořád, zkrátka....furt!!! :D

   Vymazat
  3. @ Nicnechapu

   Jen malá technická, Anděl mi nikdo neříká, jsem Azazel či Aza ;)

   A-A

   Vymazat
  4. Tak to se omlouvám Azo za to oslovení.Co je Anděl to vím, ale co je Azazel, to nevímD)

   Vymazat
  5. @ Nicnechapu

   Azazel je anděl, akorát že padlý.
   Jinak ano, vypůjčil jsem si tvé slovo "sexživlové", páč se mi líbilo, neb rád používám občas zvláštní slova. Snad na to slovo nemáš copyright? :D Se radši ptám, páč pořád na mě někdo chce psát žaloby a tak :D

   A-A

   Vymazat
  6. Apropo....ta tlustá bečka kytu s prdelí jak štýrský valach na tom Libimseti, jak jsi tu postoval ten odkaz....ta trojfotka s tím miminem, to má být ta "sexy pistolnice"? Tak v tom případě jí skutečně nezbývá než jen masturbovat, nebo dělat reklamu na vzducholodě, hangáry, vodní postele nebo na ruské vejce v aspiku (balšoje!!!) ...následuje kouřící smajlík.....a ta prdel, odkud je, má cca 160 lidí, nepředpokládám, že by někdo tam měl shodné jméno s jejím, pokud by to nebyla max její matka.....nebo šroubek....

   Vymazat
  7. @ LichKingAnathema

   Já na ten článek na Libku nejsem nijak hrdý a nehodlám si za něj zavěsit medaili na krk, ovšem můj kalich trpělivosti (která je někdy téměř nekonečná) krapet přetekl, a nejsem zvyklý nastavovat druhé tváře. Více o tom ještě v dalším infu zde na Xglosách.

   A právě po oněch kydech o tom, že mé jméno může nosit spousta lidí v podání OpiFky, tedy v podání zástupce vedení XChatu, což byly, jak jsi sám poznamenal jen prudičské kydy nehodné administrátorky, pak bylo třeba onu osobu ukázat v reálnějším světle. A nechť si každý posoudí sám, jaká že je to "alfa samice". Já jsem dalek komukoliv cokoliv vnucovat.

   A-A

   Vymazat
 15. jen tedy tak mimochodem, toto mi již cca rok píše pracovní počítač na xchat... -) https://imgur.com/a/DPN2eBh

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Klikala jsem na ten odkaz, Anathemo co jsi tu dal a nic.Nakonec mě napadlo to okopírovat a zadat a ukázalo mi to jen nějaký blábol v angličtině .Nejspíš, že se na to nedá přihlásit.Tak jsem si to zadala sama a vše se mi ukázalo.Místnosti a prostě vše. A k tomu kouření.Taky kouřím,ale tolik ne jako ty.Na to bych nevydělala -D)D)D)

   Vymazat
  2. Zajímavé, zablokováno Ministerstvem financí, no ono by se nestalo nic, kdyby to vážně zablokovalo Ministerstvo vnitra třeba, proč je nasnadě :D
   Hmm.. a hledím, že teď jsme tu samí kuřáci :D

   A-A

   Vymazat
  3. Kdepak Azo, klidně používej má slova, já nejsem v křižácké opozici a žalovat můžu sama na sebe- Jak mě se nechce do práce- D)D).
   Tak fajn, to je ale trojka.Padlý Anděl, Nechápající a stále kouřící Anathema- D)D)D).

   Vymazat
  4. Ministerstvem financí, neb používají, jak je tam vidět certifikát poker.cesnet, takže loterie a nezákonné hry sloužící k obohacení....chat.cz mne to ruší jako vyloženě pornoweb a superpokec to přesměruje na avast produkty :D , všechno zkrátka blbé certifikáty....jediný Chatujme alespoň z poloviny funguje, tj. některé služby, tam bych se mohl (a párkrát jsem to i udělal, kdy jsem měl čas , si pohrát z certifikační autoritou Let´s Encrypt, ale prostě mne nebaví každých cca 3 měsíce se stím votravovat a upravovat parametry....nemám na to čas, ani náladu...někdy možná.....

   Vymazat
  5. @ LichKingAnathema

   Tady na Xglosách je certifikační autorita Google Trust Services, tak to je v poho :D

   A-A

   Vymazat
 16. ::::::::::::: Raníček z chatů ::::::::::::

  XCHAT - Na diskuzích patrně již utichla kauza MM, stejně utichl rej Slami Jard Mach Wowar přestřelek. Poslední věcí je otázka Pza na fóru 30 a více "Chodí sem eště vůbec někdo???", což je spíše taková otázka řečnická, neb poslední post byl téměř rok starý a i příslušná místnost dost často zeje prázdnotou. Tudíž oděvěď je zcela zřejmá. Jen Jard doplnil skutečnost, že Zwire se vypařil, což mohu potvrdit, on to sliboval dlouho, stále se mu to nedařilo ovšem, nevěnovat se XChatu či Xglosám (pak jsme měli i nějaký čas e-mailové rozpravy), až najednou zmizel, tudíž se mu konečně snad podařilo přetnout pupeční šňůru. A to je, myslím, v jeho případě dobře.

  LIBIMSETI - Tam v podstatě skončila má krátká Mise, také je to vidět na diskuzích, které se pomalu utmrtvily.

  CHATUJME, SUPERPOKEC - Zde se poslední dobou neodehrává nic, co by stálo za zmíňku, tudíž snad jen informace, že tuto sobotu na Chat Rádiu nebudou písničky na přání, další budou 30. listopadu.

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jinak jak jsem letmo nahlédl do statistik, tak tato glosa se vyšplhala na 3. místno nejzobrazovanějších glos všech dob, tedy ze všech doposud publikovných článků, kterých bylo 158. V listopadu zatím bylo publikováno 5 glos, tudíž do konce měsíce bych to viděl ještě tak maximálně na jednu glosu, což bude optimální. Nu a v prosinci nás budou čekat hodnotící glosy, o čemž jsem již informoval, ke konci roku je to ten správný čas.

   A hlavně se blíží velký milník, 100 000 zobrazení Xglos! Což bude takový pěkný vánoční dárek.

   A-A

   Vymazat
 17. KlusŤoška už je mnou tak zdecimovaná že si můj nick dává i do popisu místnosti :-D Už asi nebude trvat dlouho a skočí konečně z mostu :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. @ Pez

   Myslíš? Ta neskočí nikdy. Jí právě naopak ten zájem těší a posiluje. Už ji toho zájmu ovšem moc nezbylo, vlastně se dá říct, že už nikoho moc nezajímá, pokud v nějaké velké místnosti na XChatu neškodí. A páč v té slušné části XChatu už ani žádná větší místnost (krom 16 a více) není, tak už nemá ani co rozbíjet. Na žumpě Chat.cz, tam nechť si užívá (těch paběrků), to je totiž přesně místo pro odpad, taková rezervace a odpadní stoka v jednom.

   A-A

   Vymazat
  2. No, teď jsEm jí zase docela slušně rozparádil a lítaly z ní nadávky jak vlaštovky :) Dokud se cítí silná tak svůj cigánskej slovník krotí,
   ale jakmile se sype, začne používat ty největší vulgarity a dělá i velký pravopisný chyby. A ta její análLíza bára se k ní přidala, to bude nějaká debilka co jí asi ještě neprokoukla :-) Teror pokračuje.

   Vymazat
  3. @ Pez

   Já bych tě požádal o vynechání nějakých, byť v náznacích, narážek s možným rasistickým podtextem, tohle je ještě v pohodě, jen to říkám preventivně do budoucna. Xglosy jsou nyní pod drobnohledem, díky lidem, kteří nejsou schopni vydýchat kritiku a nazývání věcí pravými jmény. Myslím, že tu v diskuzích pod články je dána absolutní názorová svoboda, važme si ji a uchovejme, zbytečné o toto přijít a dávat záminky různým OpiFkám a jiným, pro které je názorová svoboda utopií. Díky moc :)

   Popravdě mne u Happyny více děsí fakt, že jsem ji zahlédl nejen v hovorech s bývalým žlutým adminem XChatu Gooryk, a to nejen v BF ale i v jedné další místnosti, kde byli jen oni dva. Gooryk (černá hvězda) má přístup jak do Továrny, tak se vyskytuje v Kávomilově. Tohle propojení, v různých podání, tedy "ONI" a Happyna je neskutečné a vypovídající o stavu XChatu. Na francírkově žumpě Chat.cz nechť Happyna shnije v zapomnění, což už se dávno děje. Ovšem pokud ji k tomu ještě někdo pomůže, Já nebudu ten, který by měl nějakých výhrad :D

   A-A

   Vymazat
  4. Myslíš abych místo cikánka používal romka? OK, s tím nemám problém :-)

   Vymazat
  5. @ Pez

   Tak ono někteří pravověrní cikáni se dokonce cítí uraženi, když jsou nazýváni romy. Takže myslel jsem obecně nějaké rasové a etnické narážky. Zvlášť když u dotyčné nikdy nikdo příslušnost k tebou jmenovanému etniku neprokázal. Sám jsem kritizoval a poukazoval na to, že jsem byl Já touto osobou nazýván čmoudem. Což je nesmysl, páč jsem Čech jak poleno. Takže bych nerad aby to zde sklouzlo do roviny podobných narážek.

   A-A

   Vymazat
  6. Já mám od očitýho svědka info že je napůl romcikánka. Žádnej rasista nejsem, dokonce se mnou cikáni hrajou fotbal a jsou to super kluci. Takže já pouze konstatuju fakta. Že se dotyčná za svou barvu pleti stydí je její problém, kdyby neměla nechutný kecy na mou fotku na xchatu, je mi fuk jestli je třeba zelená nebo žlutá. A ano, cikáni sami nechtějí být nazýváni romy, to vim taky :-)

   Vymazat
 18. Když jsem teď četl, že paní Gottovou zaskočilo zveřejnění jejího dopisu panu prezidentovi mluvčím Jiřím Ovčáčkem, a mnozí třeba na Twitteru to kritizují, tak si říkám, jakou váhu má, když tu Já občas zveřejním nějakou osobnější korespondenci? Nějaký Azazel na nějakých Xglosách, křiku tedy také někdy mnoho, ale ta váha oproti tomuto bude asi tak v nanogramech, že.. ovšemže.

  Novinky.cz - Zveřejnění „nádherného“ dopisu Ovčáčkem vdovu po Gottovi zaskočilo

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pro Aza. Paní Gottová musí do budoucna počítat s tím, že se nebudou zveřejňovat jen její soukromé dopisy.Stala se vdovou po hudební legendě , je vcelku mladá , hezká , bohatá, má dvě dospívající dcerky.Proto by měla zvažovat každé slovo a každý krok .Byla, je a bude stále pod dohledem médií.Proto by se neměla cítit tak zaskočená- bude hůř.A že došlo ke zveřejnění.Asi to panu Ovčáčkovi nikdo nezakázal a on chtěl asi národu ukázat, že někdo i děkuje , nejen nadává.I když podle mě tím velmi pochybil.Já být na místě paní Gottové, už bych to neřešila.
   A jakou váhu má, když tu něco zveřejníš Ty, Azo?Záleží co a koho se to týká.Pokud je to pozitivní, jsi chválen, pokud je to negativní, jsi zatracován .A pro ten zbytek čtenářek a čtenářů je to mnohdy poučení, rada, legrace , vytržení z nudy.....

   Vymazat
  2. @ Nicnechapu

   Předně děkuji za úpravu oslovení :)
   Já myslím, že se s tím snad i vyrovnala s noblesou, když potvrdila, že napsané stále platí a nic se na tom nemění. Ovšem chápu, a zároveň mě to děsí, že je ji jasné, že tímto bude v nenávistném hledáčku všech těch sluníčkářů, pravdoláskařů, milionchvilkařů, pražských kavárníků a podobných. Děsí mě tedy ten vliv oněch skupin podporovaných předně veřejnoprávními médii ale nejen. A stačí, Já jsem se opravdu zařekl, že k politickým věcem se budu vyjadřovat pouze výjimečně a jednou za 50 let :D Nerad bych tu z toho dělal politickou selanku.

   A reakce na má publikační sdělení, nu, Já už jsem opravdu naprosto imunní za tu dlouhou řádku let, navíc jako na bezemočního robota to na mne nemá pražádného vlivu. Naopak, ta záplava negativních reakcí mě jen utvrzuje v tom, že dělám věci dobře (vzhledem k tomu jaká individua se ozývají) a vlastně mi i dodává nové síly a energie ku pokračování. Přeci jen, budu už na novinářsko blogerské scéně s nástupem nového roku již 6. sezónu, tak snad mě to bude i nadále bavit a nepostihne mě nějaký syndrom vyhoření :D

   A-A

   Vymazat
  3. Pro Aza. Nemáš za co děkovat, jen když jsme se na tom oslovení dohodli-) To víš, kdo je známý ten trpí. Už jen ta ztráta soukromí. Být slavný to je strašná řehole a vůbec se nedivím, že slavní a známí propadají alkoholu, drogám, depresím... a je jedno v jaké sféře slavní nebo známí jsou.
   Ani já se k politice nehodlám vyjadřovat a to z jednoho prostého důvodu- vůbec jí nerozumím a nechápu ji -).
   Ty se pokládáš za bezemočního robota? Tak snad v tom směru, kdy hážeš za hlavu co si kdo o Tobě myslí v rámci psaní Glos a sahání lidem na hřebínek, ale jinak máš emocí dost. Bez emocí by jsi nenapsal ani titulek -).
   Na ty dva fejetony co jsi napsal jako poslední napíšu reakci tady, nevím jak se odepisuje tam.Jo a chtěla jsem Tě poprosit, jestli bys byl tak hodný Azo a vysvětlil mi pojem,, Sluníčkáři,, Často ho čtu nejen u Tebe , ale třeba i u reakcí lidí u různých článků na seznamu a dokonce jsem četla , že i politici se tímto slovem ohání.
   Už šestou sezonu tvoříš články, no to je hezké a že Ti dodává energii negativní reakce, to věřím a upřímně, pro nás čtoucí je víc zajímavé hašteření, půtky a slovní souboje, než nějaké sladké kecy o ničem - D)

   Vymazat
  4. @ Nicnechapu

   Titulek je většinou to první, co mě napadne, kolikrát mám jen ten titulek :D Pak jsou to věci jak tu kterou glosu pojmout atd., tam žádné emoce nejsou, je to o nápadech, kreativitě, tvorbě. A je známo, že nápady se dost často vloudí do hlavy právě ve chvílích, kdy je mysl od spousty věcí oproštěna. Na některých glosách je nejtěžší si pozjišťovat informace, data, údaje, prostě všechno musí sedět, takže to dohledávání někdy zabere i čas, pak už to napsání glosy bývá velmi často jen pouhá rutina, tam už vůbec žádné emoce nelze hledat.

   Já bych ti rád pojem "Sluníčkář" vysvětlil, ale Já na to nemám definici, protože taková definice neexistuje. Ono se to totiž může používat a používá v mnoha různých významech a řekl bych v různých oborech. To, že je to dnes hlavně spojováno s tvz. vítači uprchlíků, to je fakt, jenže i tahle skupina je různorodá, od levičálů, utraliberálů až po pražskou kavárnu. Proto si také všimni, že když to zmiňuji, tak k tomu slovu sluníčkář přidávám právě ještě pár dalších označení různých skupin.

   Nu, a protože Já rozhodně sluníčkář nejsem, tak dám k dobru tedy jednu svou oblíbenou "definici", tedy ne že bych byl Já autorem:

   Sluníčkář

   Dle psychologů se jedná o duševní poruchu, při které jedinec není schopen vnímat a rozeznat realitu, ani na realitu reagovat odpovídajícím způsovem.
   Jedná dle své představy, jak by chtěl, aby se věci děly.


   A-A

   Vymazat
  5. Pro Aza. Díky za vysvětlení pojmu Sluníčkáři. Nakonec jsem si to ještě našla na google. No to jsou pěkní blázni-).
   A když jsem četla tu Tvou Glosu o Vitovi , tak mě napadá, že i on je ten Sluníčkář.On naprosto nerozezná realitu a docela bych do té skupiny zařadila i tu adminu opifku-).

   Vymazat
  6. @ Nicnechapu

   Nu, u Víti to bude jiná psychóza, hlavně se asi tím, že jsi ho nazvala sluníčkářem, jestli si to přečte (a on to tu čte), bude cítit značně uražen, páč on sám sebe označuje za patriota.

   A pseudoadmina OpiFka, tam by to mohlo v určitém významu sedět, tak nějak mi vytanula na mysl při čtení a sledování videa, kde Petra Procházková vyrazila z ruky mobil redaktorovi Sputniku, nadávala mu a dokonce mu dala facku. Dva různorodé zdroje:

   „Tyhle lidi si nic jiného nezaslouží.“ Pravdoláskaři adorují Procházkovou po útoku na redaktora Sputniku

   Novinářka Petra Procházková dala facku redaktorovi Sputniku. Prý kvůli manipulativnímu textu

   A je hezky vidět, jak si různí sluníčkáři, pravdoláskaři, milionchvilkaři, havloidi, pražská kavárna apod. představují tu svojí verzi demokracie, když její čin schvalovali (např. Hřebejk, Štětina).

   Mimochodem, ta OpiFka je taková úsměvná bytost, jsem si též vzpomněl, jak sama sebe označovala za "alfasamici" :D Tak si dáme krepet Wiki:

   Alfa jedinec (často v sousloví alfa samec nebo alfa samice) je jedinec ve skupině sociálně žijících živočichů, kterého ostatní jedinci poslouchají (následují). Když tuto roli vykonává pár (samice a samec), mluvíme o alfa páru. Někdy si tito jedinci nárokují právo na oplodňování a jejich genom je pak v populaci mláďat velmi častý.

   Příkladem živočicha, u něhož dochází ve smečce k vytváření alfa páru, je vlk. Alfa pár požívá ve smečce velké úcty a má obvykle jako jediný právo se pářit.


   Jednak si říkám, kdo by něco takového poslouchal a následoval a projevoval jí úctu? A pářit by se snad ani neměla (příroděžel, pozdě :D). Nerad bych teď šířil nějaké dezinformace, opravdu se o sobní věci lidí (a zvláčtě této admin kreatury) nezabývám nějak do hloubky, ale něco mi říká, že vyplodila těch potomků více a asi každého s jiným samcem. Tak jestli třeba toto nepovažuje za znak "alfasamice"? Ale kdepak, toto s alfasamicí nemá nic společného, to je spíše znakem, ehm... no to si definujte a nazvěte sami, to nenapíšu, jsem přeci slušný :D

   A-A

   Vymazat
  7. Azo, tím že jsem napsala, že ten Vita je taky sluníčkář, tím jsem myslela, že ani on nerozezná realitu a dělá ze sebe to co není a co si myslí že je a chce se tak chovat . Tak jak mě to popsal význam slova slova Sluníčkář. Co jsem sledovala tu kauzu, kdy Tě Vita napadal , že sleduješ jeho rodinu a hlavně se pořád oháněl tím, že je polda a že se těší až Tě dostane k výslechu . To mě rozesmálo, protože kdyby opravdu polda byl, tak netrčí ve dne v noci na chatu a opravdu ,,pomáhá a chrání,,Poldové co se pohybují na chatu jsou v podstatě,, neviditelní,, a sledují jiné věci než to, že si je někdo bere,, do huby,, A proto říkám, že Vita je Sluníčkář- D)
   A co se týká té OpiFka- tak ta je opravdu Alfasamice jen ve své představě -D)A i u nás se o podobných lidech říká,, toto by se nemělo množit,,-D)D).
   Jinak, toto je jubilejní stý příspěvek u této Glosy-)
   A že Vita čte Tvoje Glosy, to víš sám, že je čte.Však to bylo vidět v té Glose, kde jsi o něm psal a jako důkazy jsi uvedl ty kopie z Diskuzí z Chatujme.cz, kdy označil snad každého , že jsou Ty. Nakonec k tomu přece napsal někde tady Anathema,, Všichni jsou Aza,,-D)D)D).
   To co píšeš, Glosy a Fejetony, to se dá označit jako jistý druh umění, třeba jako skládat texty k písničkám nebo básničky. Jen to máš těžší, že se musíš držet faktů . Děláš to dobře a všimla jsem si, že když někdy napíšeš něco, o čem si nejsi jistý, že na to upozorníš a časem to upravíš a dokážeš se i omluvit.
   A k té divošce Procházkové- naprosto nevyrovnaná osoba , která neumí držet emoce na uzdě a myslí si , že násilí je pádnější důkaz než logický argument.

   Vymazat
  8. @ Nicnechapu

   Tak gratuluji, Tobě a Xglosám. Tobě, že jsi napsala jubilejní stý komentář pod glosou, a nejen to, a tím to spojím s tou gratulací Xglosám, neb Tvůj stý komentář bude myslím úplně prvním stým komentářem v historii, neb nikdy v minulosti pod jakoukoliv glosou se nenashromáždilo více jak 100 komentářů, i když párkrát se to již velmi blížilo. Ale ještě to později radši ověřím v administraci, jestli je má paměť v pořádku.

   A-A

   Vymazat
  9. @ Nicnechapu

   Tak předně Víťa vyhrožoval PČR snad všem lidem s kterými přišel do styku na Chatujme a hlavně tomu, že je to opravdu "příslušník", nikdo nikdy nevěřil :D A jinak Já vím, jak jsi to myslela, jen jsem se snažil uvažovat jako Víťa, každopádně buď ráda, že na tebe nemá kontakt, jistě by PČR po tomto tvém prohlášení začal vyhrožovat i Tobě :D

   Tak nikdo se neomlouvá rád, přiznám se, že Já rozhodně ne, ale razím heslo, že správný chlap se má umět omluvit, když udělá očividnou chybu. A děláme je všichni, ani Já nejsem dokonalý.

   Nu, a k té Procházkové, bych rád viděl, co by se dělo, kdyby jí to ten Franta vrátil, ten políček. No co, Já bych to sice nikdy neudělal, páč Já jsem stará konzerva ale tihle sluníčkáři mají přeci stále plná ústa genderové rovnosti. Michodome slovo "gender" vážně NEMÁM RÁD, dokonce bych řekl, že na to slovo mám alergii :D

   A-A

   Vymazat
  10. Tak já jsem Azo koukala, že bude STÝ komentář.Psala jsem ho a jak jsem ho poslala, všimla jsem si, že jsem Tě v tom prvenství předběhla o chloupek-D). Během okamžiku jsi poslal 101 komentář-))). Tak díky za gratulku a opětuji-)
   Co se týká toho Viti. Asi Tě nepřekvapí, že i mě se dostalo té cti výhružek od něj- D)D)D). A to jen proto, že jsem si s ním dovolila nesouhlasit a dokonce zpochybnit jeho profesi policisty.Hned se mi dostalo odpovědi, kterou tak rád používá,, máme Tě v hledáčku,, Tenkrát mě to opravdu vyděsilo a i kdybych už nebyla rozhodnutá s chatováním končit, toto byla pověstná kapka , kdy pohár přetekl.Ale časem, kdy jsem sledovala dál co se kde děje na chatech, hlavně jsem sledovala Vitu-kdy je na chatu, co kde píše na diskuzích, došla jsem k názoru, že to opravdu polda není a můj strach z něj zmizel a dokonce jsem se i začala jeho chováním bavit.
   A taky mě hned napadlo, jak by to dopadlo, kdyby ta Procházková slízla hned facku taky vzápětí -D)D)D). To by bylo křiku o násilí vůči ženám a asi by iluze o genderové rovnosti rychle padly-D). Nedivím se Ti , že máš na to slovo alergii, já si pročetla co to vůbec znamená a musím se tomu jen usmívat-))

   Vymazat
 19. ::::::::::::: XChat vs. Libko, Chat.cz a Chatujme 0:3! :::::::::::::

  Tak toto je název mého nejnovějšího fejetonu, který si můžete, jak jste již zvyklí, přečíst na publikačním webu X-Fejetony
  , či přímo zde na Xglosách v příslušném Menu.

  Samotnou inspirací ku tomuto mému nejnovějšímu výtrusnému počinu byla skutečnost, že v mém "zkouškovém" článku na blozích Libimseti s názvem "Lenka z Lčovic" došlo k odstranění obrázků a určitých slov (názvosloví) z textu. Já jsem to přijal s pozitivním kvitováním, což si můžete přečíst v mém komentáři u zmiňovaného článku ZDE.

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na diskuzích Libimseti jsem ještě narazil na další zajímavou věc, tedy skutečnost, že se tam v roce 2016 exhiboval Wowar, Mach a čert ví kdo, ti co si pamatují tu dobu, celkově jsme jim říkali "čepičáři". Je možné, že jsem o tom kdysi v AN i informoval, mám takového slabého tucha, ovšem celý projekt AN X-Magazínu A-A v příštím roce vstoupí již do 6. sezóny, tudíž je pochopitelné, že si úplně vše do detailů co kdy bylo či nebylo publikováno nemohu pamatovat.

   Když už jsem ale na tyto věci narazil, tak jsem tam i zanechal svůj koment. Pokud by vás to, moje milé čtenářky a milí čtenáři zajímalo, pak se podívejte sami na příslušné diskuze prostřednictvím těchto odkazů:

   Stránky na FB které mají míň než 100 likes, zrušit!

   Náboženství by na facebooku být nemělo

   XChat.cz už neexistuje koupil ho vožrala

   Přemohl jsem Xchat.cz

   A-A

   Vymazat
 20. Zdar, tak jsem včera strávil pár minut na francírkovo chat.cz a to je teda votřes. Aza tady nadává na xchat, ale ten je proti týhle sračce TOP! Tady je několik tzv. vyvolených, podle mě jsou to nezaměstnaný trosky co jim francírek asi něco platí, protože tam sedí 25 hodin denně,
  vzájemně si olizujou anály a kdo nepíše podobný sračky, toho nemilosrdně vyhazujou. A tihle si říkají něco jako admini. Řeknu vám, že jsem za cca 25 let chatování zažil hodně, ale něco tak votřesnýho, navíc v roce 2020, tady nebylo ani v hlubokých 90kách, kdy se četovací portály teprve složitě rodily...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. @ Pez

   Tak Já jsem rád, že tu zaznívá hodncení francírkovo žumpy i z jiných a dalších zdrojů, že tu o žumpě nemluvím jen Já, případně v minulosti i má kolegyně Dominikka, anebo též v časech minulých Anathema, či na svém blogu o tomto odpadu psal i současný admin Chatujme Firer. Je opravdu úsměvné, že franci to nazývá "moderním" chatem :D

   Jinak ovšem srovnávat tento paskvil s jakýmkoliv jiným portálem je nesmysl, to se prostě nedá, protože i ten nejstrašnější chat bude oproti Chat.cz vždycky okrasnou zahradou plnou nádherných květů. Je to stejné, jako bychom hodnotili auta a srovnávali je s fekálním vozem.

   A-A

   Vymazat
  2. Ten fekální vůz je aspoň k něčemu dobrej, ale tohle??? To slouží akorát jako happychat, aneb úložiště netříditelného odpadu.

   Vymazat
 21. ::::::::::::: Postřehy z chatů (22.11) ::::::::::::

  LIBIMSETI - Zde se nám usídlil uživatel z Chatujme Vita1971. Na Chatujme přišel o všechny 3 své místnosti, a tak si na Líbímseti po dva dny zakládal room s názvem RadioClub Planeta. Jak se můžete podívat na obrázku, co do počtu nachatovaných hodin, nejen včerejšího dne, netroškařil. Obrázek ZDE

  XCHAT - Tady máme potvrzeno to, co jsme někteří dosti silně tušili, tedy že místnnost Komouš výchova je takovou úlitbou prudičům. Mám o tom prohlášení přímo z vedení XChatu, toto prohlásil administrátor Giggo "Místnost Komouš výchova byla založena jako taková úlitba "prudičům a volnomyšlenkářům" tím pádem i režim v té místnosti je velmi zvolněný a stejně tak i přístup daného SS." Takže máme oficiálně potvrzeno, že Komouš výchova je prudičská místnost. Ono, Já bych to i chápal a řekl budiž, pokud by měli v místnosti volnější režim, ovšem jen v místnosti. To co předváděli v popiscích ale hlavně nejhlavněji hypernejhlavněji na diskuzích, tedy veřejné prudění, šikana, zveřejňování osobních údajů, to vedení XChatu již nezvládlo. Tedy nezvládlo, ono to dokonce prostřednictví adminy OpiFky podporovalo a dokonce samotným spolumajitelem Janem Zálešákem neodsuzovalo. Nu

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pozoruhodné. Naše místnost 30 a více byla podobně titulována taky. Než se tam nasrali bestie s pinkvičou a jejich vocáskem lovermanem. Najednou vadilo každý sprostý slovo a bogáč začal banovat. I to ukazuje na dvojí metr. Dokonce ani když byla SS Dark Šmoul se tam tolik nebuzerovali lidi jako když tam bogeman začal trpět tuhle špínu.

   Vymazat
  2. @ Pez

   Ano, souhlasím s tím dvojím metrem. Dokonce bych řekl, že výrazy "XChat" a "dvojí metr" jsou synonyma.

   A-A

   Vymazat
 22. ::::::::::::: Z kuchyně Xglos: Nová glosa; Zrušení SNB :::::::::::::

  Nová glosa
  Můžete, moje milé čtenářky a milí čtenáři, očekávat velmi brzi, což by mělo býti ještě dnes, novou glosu. Ponese zřejmě název ""ONI", pár prudičů a záplava sexživlů, to je současný XChat." Jistě si těď říkáte, že toto jste z mých úst už slyšeli, tedy četli, opakovaně a často. I v samotné glose vysvětlím důvody, proč právě ona glosa vznikla. Bude to takovým uceleným sjednocením, završením a shrnutím toho, co tu v poslední době opakuji. Budou různé věci dány do souvislostí a uvedeny příklady.

  Toto bude patrně poslední listopadová glosa (pokud nepřijde nějaká aktuální záležitost, kterou by bylo nutno neodkladně zveřejnit). Poslední měsíc roku, jak jsem již avizoval, bude ve znamení hodnotících glos, tedy hodnocení 4 letého působení 42ideas na XChatu či vyhodnocení spuštění limitů místností na Chatujme. A též se nám blíží sto tisíc zobrazení Xglos, tudíž i zde k statistickému přehledu bude přidáno určité hodnocení fungování Xglos od jejich vzniku.

  Zrušení SNB
  Xglosy k tomuto vydaly Tiskové prohlášení ZDE. Stručně zde napíši, že smysl SNB pominul, neb z autorů (3 + 1) publikuji v současné době již jen Já.

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nu, takže glosa dnes již, z objektivních důvodů, které nebudu specifikovat, nebude. Nu tak alespoň pár zajímavých statistických údajů a současných a budoucích jubileí. Jak už tu Nicnechapu sama psala a přihlásila se ku STÉMU komentáři pod glosou, tak ještě oficiálně doplním, co už jsem po paměti psal, že je to poprvé v historii Xglos, kdy se nashromáždilo pod nějakou glosou více jak 100 komentářů, dosavadní rekord byl 94. Při pohledu do administrace se mi naskytl i další zajímavý pohled, celkový počet uveřejněných komentářů je v této chvíli 1 954, tudíž v dohledné době nastane další mezník, tedy překročení hranice 2 tisíc komentářů. A k tomu bude ještě další výročí, o kterém už jsem mluvil, tedy 100 tisíc zobrazení Xglos, současný stav počítadla si můžete sami ověřit v postranním rozklikávacím panelu. Takže se nám ty "vánoční dárky" pěkně hromadí, že.. ovšemže :)

   A ještě jeden údaj, tato glosa se již dostala na 1. místo v počtech zobrazení za celé období fungování Xglos. Poslední glosou, kdy došlo ku střídání na špici, byla glosa "Výzva adminům - čteš glosy, jsi na infexu!" z 27. 6. 2019, která se po nějakém čase stala právě tou nejčtenější a přeskočila po velmi dlouhou dobu neochvějně první glosu "Silné administrátorské rozhodnutí" z 16. 11. 2017. Nu, a teď tu tedy máme nového leadera :)

   A-A

   Vymazat
 23. Musím se smát, už i TUREK jsem dle tý nemocný ženský já :-)))))))))))))))

  OdpovědětVymazat
 24. ::::::::::::: Postřehy z chatů (26.11.) :::::::::::::

  LIBIMSETI - Na diskuze se navrátil známý gigaspamer Kouba, nyní používá nick "gurubhagavan". Jeho totální zaspamování diskuzí Libimseti na čas ustalo, aby se v této době k těmto praktikám vrátil (nejspíše po zaBANování na doživotí na Lidéčku /jak sám sděloval/)

  Diskuze Libimseti ZDE

  Na Libimseti jsem ještě položil vzkazem 2 novinářské dotazy Víťovi, zatím bez reakce. Mimochodem na Libimseti je už i jeho údajná sestra s nickem IvetaClub. Oba tyto nicky byly viděny jak v již zde avizované místnosti v kategorii Hudba, tak i v dalším roomu, a to v kategorii Města s názvem Sudetenland.

  XCHAT - Tam je na diskuzích už dosti velký bordel, bude to i součásti zde avizované glosy, která stále nevzniká, páč jsem ji ještě nenapsal. Ale nebojte, dočkáte se, jen to má malý skluz. Na fórech XCHATU, po nepěkných a skandálních věcech odehrávajících se hlavně na diskuzi Komouš výchova, jakoby ožili zombíci, a náhle jsou diskuze plné různých Machů, Wowarů, Slamiú, Jardů a dalších, jako by se fóra v tomto případě vrátila v čase, taková možná časová smyčka.

  Na ukázku dnešní čerstvý příspěvek, který je jen jeden z mnoha takových v poslední době postovaných:

  devil.may.cry

  Yakuza vs Slované
  Těch rasistickýh útoků bylo vždycky nejvíc ze strany bílých
  A česko je nejen rasistická země, ale taky odkaz slovanskýh zbabělců kteří nikdy nešli čelem do boje, ale nechávali vyslat zvědy kteří nakradli, a mučily děti, je smutné že slovanská rasa přežila dodnes, byly to hrozný kočovníci kteří měli na oběd jen kaši nebo pytlákama uloven zvěř, takových slovanů je dnes mezi námi v česku fakt hodně, jedním z nich je i jard01 nebo Azazel Anděl, či Anathemathebeast

  (Zdroj: XChat - Uživatelská fóra / Politika / Rasimus)

  Na všechny diskuze na XChatu se můžete podívat ZDE

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když se díky Tobě Azo zbavili Viti na Chatujme, bude to zkoušet jinde, to se dalo čekat. A na XChat si nedovolí. Tam by ho ukřižovali, kdyby začal lovit hříšníky-D).

   Vymazat
  2. @ Nicnechapu

   Tak neřekl bych, že jen kvůli mně, zase bych se tak nepřeceňoval, ono těch stížností co vím bylo i před tím či v průběhu více a Víťa atakoval kde koho. Pravda je, že můj ucelený materiál ze tří jeho řádících akcí byl asi tou poslední kapkou LuRyho trpělivosti, to asi ano.

   A ono je otázka, zda li to tam nemá Víťa na tom Libku jen jako prozatimní útočiště, než se opět vrátí na Chatujme. Nevím na jak dlouho je odstaven, i kdybych to věděl, tak bych nemohl ani naznačit, páč mi LuRy sdělil, že jeho e-mail adresovaný mojí osobě je důvěrný, což jsem ctil a ctím. A na XChatu? No za chvíli sem dám jednu věc z XChatu, tam se asi inspirovali právě Víťou. Skandální!

   A-A

   Vymazat
  3. ::::::::::::: Na XChatu se prostřednictvím SS Ataka veřejně posmívají postiženým! :::::::::::::

   Ano, dámy a pánové, čtete dobře, XChat se prostřednictvím Komouš výchovy a jeho SS Ataka posmívá postiženým lidem. Proto jsem v předešlém příspěvku psal, že se asi nechali inspirovat tím, co předváděl Víťa na Chatujme (a byl za to po zásluze odměněn, nejen nemožností využívání všech služeb, což mu zajistilo vedení Chatujme, ale i od běžných uživatelů, kteří ho za toto svorně odsoudili). Nyní si uvědomuji, že jsem zapomněl skrýt onen důkazní materiál, jak jsem uvažoval, nu, možná dobře, aspoň si ho nyní můžeme připomenout. Podívejte se na výpady Víti typu " Beznohej", "Proč je na světě ten kripl, když nemá nohy" atd. ZDE

   A nyní se podívejme na popisek místnosti Komouš výchova "SBN sdružení beznohých novinářů". Nedávno jsem tu oznamoval ukončení SNB (Sdružení nezávislých blogerů), tudíž toto je jasný útok a vysmívání se lidem s postižením. Podívejte se na skrýn ZDE

   Jediný kdo může měnit popisky ve stálé méstnosti je jeho SS, takže to nemohl napsat nikdo jiný než Ataka. Povšimněte si jak v místnosti nad Komouš výchovou jsou jak Gym s Bogemanem, tak i zelené hvězdičky Mish.ka a Slahy, Cicek je zase pro změnu SS zkrachovalého Bezva flirtíku. Přes den byla v Kávomilově i prudičadmina OpiFka. To je panečku obrázek XChatu, že.. ovšemže. A kdybych se ozval proti této hnusotě, tedy posmívání se postiženým lidem, tak by sem možná prudič admina OpiFka opět vlétla, řkúc "Dobře ti tak" Musím se přiznet, že mi z XChatu už začíná býti poměrně dosti ZLE!

   A-A

   Vymazat
  4. ::::::::::::: Na XChatu se prostřednictvím SS Ataka veřejně posmívají postiženým! 2 :::::::::::::

   Připomeňme si investigativně, co již proběhlo a je i součástí této glosy a komentářů. Na rozmazávání a do nekonečna omílání mého celého jména na diskuzích XChatu i v narážkách v popisku Komouš výchovy se vyjádřilo vedení XChatu takto: OpiFka se sama podílela na rozmazávání osobních údajů a vykřikovala na mojí adresu "Dobře ti tak", admin Giggo chápe výrok OpiFky a potvrdil, že Komouš výchova byla ustálena jako úlitba prudičům, a nakonec sám spolumajitel 42ideas GymJWM mi sdělil, že na diskuzi Komouš výchova je vše v pořádku, že nevidí důvod zasahovat ohledně OpiFky do admin týmu, naopak mě nestoudně osočil z některých věcí, které by byly s přehledem kvalifikovány jako trestný čin pomluvy.

   A nyní tu máme posmívání se postiženým lidem, možná dokonce "hate crime"!

   Koncept hate crimes vznikl primárně pro potřeby podchycení a zamezení zločinů z důvodu rasové, národní a etnické nenávisti, postupně však byl v různých pojetích rozšířen i na další oblasti. Obecně je možné jako důvod nenávisti uvést příslušnost ke skupině definované na základě faktorů (skutečných či domnělých):
   - Rasy, národnosti a etnicity;
   - Náboženství;
   - Sexuální orientaci (specificky proti gayům, lesbám, bisexuálům(kám a transsexuálům/kám);
   - Genderové příslušnosti;
   - Postižení (fyzického anebo mentálního);
   - Věku (specificky seniorského věku);
   - Třídy;
   - Politické orientaci.


   Kam až hodlá zajít XChat? S jakou ohavností a nechutností se vytasí příště? Kde toto bude mít konce? Název této glosy začíná "XChat se zbláznil: ... " Ano, nyní je to již definitivní! Potvrzeno!

   A-A

   Vymazat
  5. A ataky z místnosti Ataky a XChatu pokračují. V místnosti Komouš výchova je nick "beznohy_novinar_Mira". Podívejte se na skrýn ZDE

   Pravděpodobně tato nová vlna útoků ještě není u konce. Pokud by se to potvrdilo, byl bych opět nucen se obrátit na vedení XChatu, tedy hlavně na provozovatele 42ideas s.r.o., protože toto již začíná překračovat veškeré meze. Vysmívání se hejtování lidí s fyzickým postižením, to je kolosální odporný hnus. Ano, hnus v podání serveru XChat.cz!

   A-A

   Vymazat
  6. Ahoj Azo. Co k tomu napsat? XChat je žumpa , odpad a ráj naprosto vypatlaných mozků!!! Nudí se tam, sledují kde se co hne a píše a protože jsi jim zvedl mandle a ukazuješ co jsou, předvádí se v plné parádě . Jejich ubohost dosáhla vrcholu. Baví je, že Tě můžou vytáčet .Klesli na samé dno žumpy a z toho dna se už nikdy nedostanou. Katolíci, jak Ty říkáš Křižáci opět dokázali ukázat jak je to s jejich myšlením. Posmívat se postiženým lidem, to dokáže jen největší póvl lidské společnosti. V normálním životě by si toto nedovolili, tak si cosi dokazují na chatech. Ale co dokázali? Jen utvrdit ostatní v tom, jak jsou pokrytečtí , ubozí, nenávistní, závistiví......
   U nás se říká ,, Když Bůh rozdával rozum, zpozdili se ve frontě, když Bůh rozdával cit, nedošli do fronty vůbec,, Ty jsi tu psal Azo, že jsi s Anathemou stříknutý 666. Což je satanské číslo. Tebe pořád za něco odsuzují, napadají Tě, uráží Tě a doslova Ti ubližují .Co jsou oni zač? Když beze studu udělají toto??!!! Já nevím jestli Ty jsi vozíčkář, i kdyby jsi nebyl, urazili nejen Tebe, ale všechny ostatní s jakýmkoliv postižením. To je ta láska k bližnímu? To je ten soucit, solidarita? Já nepřeji nikomu nic zlého, na každou svini se voda vaří, ale já někoho z nich dostat do rukou, uvážu je k vozíku a starej se o sebe jak chceš!!! Pěkně pod dozorem.Tobě je zle z nich a mě je smutno a do pláče. Co jsme to za lidi, kde se to v nás bere??Kde je úcta k lidem??

   Vymazat
  7. @ Nicnechapu

   Ano, tady nejde až tak o mojí osobu, jak píšeš, toto je obecně urážka všech lidí s nějakým fyzickým postižením. A stejně jako ty, se před časem vyjadřovali mnozí ohledně stejné záležitosti v podání Víti na Chatujme. Já tu nebudu samozřejmě veřejně presentovat svůj zdravtní stav, každopádně abych se k tomu přeci jen nějak vyjádřil, tak to napíši takto: Nohy mám a na vozíčku nejsem, na druhou stranu se tyto zprávy nevynořily jen tak z vakua, tudíž v tomto případě opravdu platí známé "Na každém šprochu pravdy je trochu". Kolik a jaké pravdy, to už opravdu konkretizovat nebudu.

   Vytočit ani ublížit mi nemohou. Já netuším, co těmi útoky vycházejícími nyní z XChatu tam zamýšlí, a je mi to v podstatě jedno. Jednak takovými lidmi nebetyčně pohrdám, a druhak ukazují jen to, co velmi správně píšeš, tedy co jsou vlastně zač. Mně to ublížit nemůže, naopak mě to jen posíluje, a též utvrzuje v tom, že to co dělám je správné a má smyslu, když se na XChatu dopouští až takových ohavností a jsou schopni klesnout na ono pověstné dno. A taktéž, Já jsem kozoroh (a to kozoroh ze všech kozorohů nejkozorohovatější), takže Já budu stát stále na stejném místě, nepohnu se o krok, mohou kolem mě létat kulky, nehnu ani brvou a budu pořád pevně stát na místě, neuhnu prostě! Takže opakuji, docílit tímto nemouho ničeho, jen a pouze již řečeného, tedy vyjevení a odhalení obrazu sebe samých. Velmi odporného obrazu.

   A-A

   Vymazat
  8. Ať je Tvůj zdravotní stav jakýkoliv, Ty s tím musíš žít a pereš se tím sám, nejspíš tedy. Ale co mě zaráží trochu. Nikdo se tu k tomu nevyjádřil. Asi se drží hesla,, nehas co tě nepálí,,. Klasika. Jen když jsou tu sami napadeni, to se občas někdo ozve. Prostě česká povaha.Taky se říká, že moudřejší ustoupí, ale ne vždy je ústup správné řešení. Děláš to dobře, Azo. Když sleduji ty Glosy a jak se kdo staví k podobným problémům , tím myslím adminy na chatech, tak opravdu vedení a admini Chatujme .cz vedou 3:0. A v tom bych taky viděla ten popud k vyprovokování toho co se děje na XChat. Tam neunesli nejspíš Tvůj Fejeton a reagují naprosto nesmyslně . A že si berou vzor z Viti, to je vidět jaké vrány ke kterým sedají-D). Jen se nedej Azo a per dál do nich, když jsi ten Kozoroh. Moje sympatie rozhodně máš a třeba se konečně rozhoupe víc čtenářek a čtenářů a taky sdělí svůj názor na toto vše. Podle mě se nemají čeho bát .

   Vymazat
  9. @ Nicnechapu

   Souhlasím v tom, ač jsem Chatujme v mnohém kritizoval, že co se týče těchto záležitostí, tak naprosto vítězí nad XChatem, neb tam se k těmto věcem vedení postavilo jasně a řeklo, že takové hnusoty nechtějí aby se prostřednictvím jejich portálu objevovaly. Takže tady musím objektivně připsat Chatujme plus a XChatu jedno obrovské mínus. Mimochodem nyní jsem se na chvilku zastavil na francírkově žumpě Chat.cz, neb jsem tam zahlédl kohosi (nebudu specifikovat a měl jsem tam pár soukromých hovorů), načež vstoupil do místnosti nick Sadhu (což je mulťák jakéhosi prudiče Enfantterrible) a jeho první hláška byla " A hele beznohej novinář", načež jsem se proti tomu odměřeně ohradil, co následovalo? No co by na žumpě mohlo následovat, byl jsem vyselektován dalším prudičem s nickem "Já a zakomplexovaná parta", což je též multinick, Já mu budu říkat Richam. Co z toho všeho plyne? Závěr je velmi jednoduchý a již dlouhodobě známý, na chatovacích portálech se již zdržuje jen ten největší póvl, svoloč a lůza. Některé portály, jako žumpu Chat.cz totálně ovladla ona lůza, na jiných je podporována nebo tolerována. Může se pak někdo divit, že jsou chaty v totálním úpadku?

   Já mám jiné AzaMoudro: Kdyby všichni moudřejší ustoupili, pak by si hlupáci dělali co se jim zachce. (alternativy: pak by světu vládli blbci..... či pak by zlo jen kvetlo)

   A-A

   Vymazat
  10. Jinak, co se týče komentářů a vyjádření, jak je zde psáno diskutérkou Nicnechapu, že se snad lidé rozhoupou, nu, ono ne každý chce jít s kůží na trh, a Já to poměrně i chápu, neb se pak dočká podobného jako Já, napadání, urážek apod., a ne každý toto chce podstoupit, ne každému to stojí za to, a znovu říkám, Já to opravu chápu :) Každopádně pozitivní je ten fakt, že tato glosa rozpoutala zájem o zmiňovaná témata, neb její zobrazení již přesáhlo jeden tisíc, druhá glosa v pořadí má zobrazení 770. Tudíž zde je vidět, že toto téma není lidem lhostejné. A za to jsem velmi rád :)

   A-A

   Vymazat
 25. Nu, takže než se pustím do nějaké tvorby (glosa a fejeton), tak jen zpravodajská informace. Chat KecejChat opravdu ukončil činnost, jak už jsem o tom v minulosti informoval. Na stránkách KecejChatu je již k nalezení jen toto:

  ------------------------------------------------------------------
  Dne 21.11.2019 byl provoz Kecej chatu ukončen.

  Kontakty na majitele: Rederix
  Instagram: https://instagram.com/rederix_
  Facebook: https://www.facebook.com/rederix
  :-)
  ------------------------------------------------------------------

  Tak aspoň ještě naposledy udělám Rederixovi reklamu :D Čímž mi teda ale přidělal práci, protože budu muset jak z AN, tak hlavně z AzaŽurnálu smazat obsah o KecejChatu. Nu, popadává to, ten úvodní přehled se smrskává. Už v minulosti jsem odstraňnoval BezvaChat a Český chat. Tak mě napadá otázka, kdo bude další?

  A-A

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ještě jedna informace z Libimseti. Víťa, co se přestěhoval z Chatujme právě na Libko i s IvetaClub, o tom už jsem informoval, tak tam jsou již i další nicky jako AlenaClub či CAKPA (čti SAKRA, páč je to azbuka).

   A-A

   Vymazat
  2. Ty chaty o kterých píšeš že skončily, ty ani neznám-). A už se těším na další Tvoje Glose a Fejetony, Azo. Je to zajímavé čtení. Mě jen štve, že na Chatujme.cz není vidět, kde kdo je, jen počet chatujících na místnostech -D). Ale vidím tam diskuzi Kulinářství a ta se mi docela líbí . Chtělo by to víc receptů a víc lidí aby tam psalo.
   No a co si budeme povídat o Vítovi ? Je to chudák -D) Tvůj překlad SAKRA mě rozesmál - no jo, máš pravdu , ale já z ruštiny hodně zapomněla, přece jen je to už dlouhá doba a já komunismus v podstatě ani neprožila. Ruštinu jsem měla snad jen jeden rok, pak byl převrat. A jak jsi měl tu místnost SNB, mě se jen vybavil název Sbor Národní Bezpečnosti-).

   Vymazat
  3. @ Nicnechapu

   Nu, ještě by tam měl v tom výčtu být ten největší "padlý" chat, a to Lidé.cz, kde tedy nedošlo k ukončení ale k nasazení naprosto jiné verze, která je již čistou seznamkou a s chatem nemá nic společného, k tomu došlo ale ještě v době, kdy AN neexistovaly, ty vznikly až za rok poté.

   To skrytí lidí v chatovacích místnostech na Chatujme, to neštve jen tebe, o tom jsem již též psal, to kritizovalo velké kvantum lidí, je to naprostá jedinečná hloupost, tohle nikde na žádném chatu není, to je LuRyho neskutečný přehmat, kdy nad rozumem u něj zvítězila zášť vůči mojí osobě a zatemnění mysli v touze mi zabránit či znesnadnit monitorování jeho portálu, stejně tak jako například skryl pro nepřihlášené tzv. systémovou kategorii diskuzí. Že to nemělo žádný efekt, o tom se mohl LuRy a všichni čtenáři Xglos přesvědčit, neb jsem po celou dobu uváděl mnoho ukázek i například právě z fór v té systémové kategorii. Mě opravdu velmi udivilo, že LuRy je schopný jít proti svému vlastnímu portálu, činit kroky, jako ono skrytí uživatelů v místnostech, které ten chat poškuzují, tedy jít proti zájmům svého portálu a proti velké skupině uživatelů, a to jen pouze kvůli jednomu jedinému člověku, tedy mě. To byla naprostá a totální iracionalita LuRyho.

   Diskuze na Chatujme jsou naprosto mrtvé, jede tam jen to hravé fórum. A cokoliv, co nese značku Karl1 mě opravdu nezajímá, jednak myslím, že dostal šancí dost, nikdy žádnou nevyužil, a o tom co je ten člověk zač, to víme, tedy ti z nás co vědí. Více bych se k tomu nerozepisoval, myslím že informací o tom zde na Xglosách je dosti. Mimochodem "vřelý vztah" k této figurce má ještě tak 666x "vřelejší" Anathema, jde to poznat nejen z tohoto jeho vtipu ZDE :D

   SNB, tak to se ti vybavilo velmi správně, Sbor Národní Bezpečnosti, to byl také účel a záměr. Chtěl jsem nějakou známou zkratku, která by ovšem měla naprosto jiný význam. Myslím, že se mi to povedlo. A u SNB šlo hlavně o ten web a propagaci různých článků různých autorů, místnost byla vlastně taková putovní a otevíral jsem ji na mnoha chatech ve chvíli, kdy jsem se tam chystal na delší chvíli zdržet.

   A mé nové počiny, nu jednak jsem teď neměl úplně čas a druhak jsem neměl tvůrčí období a slinu. Tak snad políbí mě tvůrčí můza, pokud ne, budu to holt muset zlomit "silou" :D

   A-A

   Vymazat
  4. Takže prozatím jsem se věnoval ve své tvůrčí činnosti spíše meně významnějším počinům, tedy blogu na Libimseti. Z mého pera vytryskly hned dva články.

   Kouba tady, Kouba tam, Kouba kam se podívám.

   Tři veterání aneb Server pro mladé

   Tak kdyby to třeba někoho případně zajímalo, neb si počte. Nu, a měl bych už ovšem "zamakat" na nové glose a nějakém tom fejetonu. Tak snad, nic neslibuji ale.

   A-A

   Vymazat
  5. To je obsáhlá odpověď -) Díky za ni Azo. Tak to jsi musel toho LuRy pořádně vytočit, když udělal tu blbost se skrytím lidí na místnostech a ty diskuze. To musel udělal v naprostém rozčilení, neuváženě, zbrkle . A když si na to lidi stěžovali, nechápu, že to nevrátil zpět. Tebe tím, jak to čtu vůbec nepotrestal, ale ,, nevinné ano,, -D). A taky začínám mít pocit, že kdo s Tebou komunikuje, časem na to dojede. Tomu říkám bordel, protože aby byli trestaní i ti, kteří vyjádří svůj názor, podpoří Tě, souhlasí s Tebou v některých věcech a pak na to dojedou, to je snad strach těch nejvyšších a to by snad u adminů nemělo být. Kdekoliv na chatu.
   Že nemáš rád toho Karla a ani Anathema, každý nemá někoho rád, mě se jen líbila ta jeho diskuze o vaření.
   Taky jsem si přečetla o tom panu Koubovi, co jsi napsal. To je asi dost nevrlý a nešťastný člověk, na té fotce, pokud to je on vypadá, jako by mu vadil celý svět a i on sám sobě -D). A zmínil jsi toho Jupitehans, to je hrozné péro, toho jsem viděla jeden čas na spoustě diskuzí, co sám založil, ale on sám tam moc nepsal a když už něco nemělo to hlavu ani patu.

   Vymazat
  6. @ Nicnechapu

   To je právě to, oni si lidé stěžovali, a to dokonce přímo na příslušné diskuzi na Chatujme. Jenže holt LuRy, a to je ta iracionalita o které jsem psal, on nadsadil to, aby mojí osobě (tedy jednomu jedinému člověku) ukázal jak mi je schopný v něčem zamezit (což se mu stejně nepovedlo) nad zájem, a řekl bych i pohodlí, svých vlastních uživatelů. Toto je prostě nepochopitelné, a máš pravdu, tady prostě musely hrát roli nějaké velmi silné LuRyho emoce, páč s klidnou myslí by to nikdy neudělal. A pak už holt se mu to nechtělo brát zpět, možná, kdo ví, aby asi neztratil respekt.

   A k tomu se váže i to, co zmiňuješ, tedy fakt, že kdo se mnou komunikuje, nemá to pak lehké :D Právě takový Bořek byl jedním z těch, kdo si na toto omezení stěžoval na diskuzích Chatujme. LuRy mu nejdříve odpověděl nějakou otázkou, aby posléze, co se mu zřejmě doneslo, že Bořek psal i zde v komentářích na Xglosách, tak pak už jen konstatoval ""Aha už chápu odkud vítr vane" a Bořek byl hned na "černé listině" :D Koneckonců to velmi dobře vyjadřovala právě glosa ve které se toto uvádí, jmenovala se "Výzva adminům - Čteš Xglosy jsi na indexu!"

   Ale ono to není kolikrát jen od vedení, že lidé, kteří se kolem mé osoby jen mihnou, jsou pak násedně uvrženi v nemilost. Například spoluautorka těchto Xglos Dominikka, s kterou jsem se vůbec neznal a na Chat.cz působila a měla běžné vztahy s ostatními, s někým se nemusela s někým ano, nic až tak výrazného. Ovšem v momentě, kdy začala psát články pro Xglosy, tak se najednou proti ní rozvinula vlna zášti a nenávistných postojů, a to dokonce od lidí, se kterými ani téměř někomunikovava a neměla s nimi téměř nic společného. Prostě jen a pouze ten fakt, že si oblékla dres Xglos z ní udělal rázem černou ovci a terč. Příroděžel, je to tak, a podobných věcí je spousta.

   A jinak, věz, že když Já už napíši, že někoho NEMÁM RÁD, tak to rozhodně není jen tak obyčejné nemám rád. :D

   A-A

   Vymazat
  7. Tak jsem si Azo pročetla tu Glosu Výzva adminům.... i komentáře. Za ten názor dostal dokonce Borek palec dolů a to mě udivilo, já bych s ním souhlasila, kvůli té cenzuře. A ten zásah do té diskuze ze strany admina , to byl snad úlet -D) Taky jsem četla ten Tvůj rozhovor s LuRym a s Grantíkem a nechápu, že se pak postavili proti Tobě a došlo to až k BANU u Tebe a jiných.Myslím tím ten rozhovor o tom vysílání rádia na chatujme.

   Vymazat
  8. @ Nicnechapu

   Na to se budeš muset zeptat asi pánů LuRyho a Grantíka. Ovšem u druhého jmenovaného mě to nijak nepřekvapuje, on byl vždy známý jako velký bezpáteřník (sám LuRy o něm v minulosti mluvil meganegativně, což je dodnes zaznamenáno na diskuzích Chatujme a uveřejněno i zde na Xglosách) a řekl bych, že ku mně nehynul láskou nikdy. Dokonce se ke mně doneslo, že na Chatujme, kde měl mít roli jen "toho přes rádio", tak v jedné místnosti pomlouval jak Anathemu (který u něj dělal admininistrátora a kterého Grantik pak vyrazil a ve zlém se rozešli), tak mojí osobu, v duchu toho, že jsme snad dvojčata a že nemá nikdo věřit ani mně.

   Každopádně oba pánové si asi mysleli, že budu pro ně psát PR články, či co. Tak se asi velmi spletli, nepsal jsem a nebudu nikdy psát pro žádný chatovací portál, jsem naprosto nezávislý. Ono Já jsem ten článek o Chat Rádiu, tedy společném projektu dvou chatů, psal rád, konečně jsem mohl napsat i nějaký pozitivní článek (když jinak prý jen hýřím negativní kritikou). A musím říci, že se mi to psalo velmi dobře. Jenže. Jenže jsem měl zřejmě úplně jiné představy, jak to bude s Chat rádiem do budoucna. Když to zjednoduším, tak jsem si myslel, že to bude rádio PRO LIDI, že se časem objeví nějaké další pořady a že si každý vybere to své. Důležité je to, co jsem zdůraznil, tedy pro lidi, tedy pro všechny chaťáky obou chatů. Grantik si z toho ovšem udělal s tím jedním pořadem, tedy písničkami na přání, svůj každosobotní mejdan s pár přáteli. Já už nějak začínám velmi negativně vnímat to "kamarádství". Tu se musí člověk kamarádit s adminy, aby měl nějaké výhody, tu se musí kamarádit s mini fanklubem Grantika, aby se na něj kdosi nedíval skrz prsty, a takhle bych mohl pokračovat ještě dlouho, a tohle se, příroděžel, týká všech chatů. A Já mám za to, že je to zároveň jeden z největších problémů chatů, a i proto jsou ty chaty tam kde jsou. Koneckonců i LuRy mi svého času psal, už jsem to tu zveřejňoval "Vyhnal jsi mi kamarády". Tudíž ta základní chyba všech chatů je, že nedělají věci pro všechny uživatele, ale právě hlavně pro své kamarády. A jak vidíme, tak na to všichni dojeli. Nu, a Já se obecně s nikým moc nekamarádím, a rozhodně jsem se nikdy nechtěl kamarádit s představiteli těch chatů, Já vyznávám jiné vztahy, třeba na bázi spolupráce a profesionality. Škoda, že se tím nikdy ty chaty neinspirovaly. Zakládat vše na kamarádských vazbách je cesta do pekel, do těch křesťanských, samozřejmě. Uf, jsem se rozjel a pojal to teď už trochu jako fejeton. :D Tak stačí, neb všeho s Mírou.

   A-A

   Vymazat
  9. Těch dvou pánů se na nic ptát nebudu, nemám na ně kontakt a i kdyby, myslím si, že by mě neodepsali a kdyby náhodou odepsali, jen by Tě setřeli . A když si myslel ten Grantík, že jsi s Anathemou dvojče, to je jako si ten Vita myslí, že všichni jsou Aza.-D)D)D).
   Tak jasně, když by jsi psal jen pozitivní články a pochvaly, to by s Tebou rádi spolupracovali, ale chyby nechce nikdo uznat. Ale viděla jsem, že občas umíš pochválit , když to stojí za to. Vyhnal jsi LuRymu kamarády. Tak to asi nebyli ti praví kamarádi, když se nechali vyhnat, to asi LuRymu nedošlo -D).
   A k tomu jejich rádiu. Jeden čas jsem to sledovala, když konečně bylo spuštěné, líbilo se mi, ty písničky na přání, ale po čase to začala být nuda, stejná či podobná přání, písničky, posluchači. Taky jsem čekala na nějaké pořady, reportáže, hovory, prostě jak to v rádiích bývá zvykem. V tom to rádio opravdu zklamalo. Asi ho dělá někdo, kdo na to nemá čas nebo spíš náladu a jak jsi správně někde napsal, asi ho dělá jen pro sebe a pár jeho příznivců.

   Vymazat
  10. @ Nicnechapu

   Asi spíš neodepsali, nebo jak píšeš, možná by tě označili za "mojí sekretářku" nebo tak něco :D Což jsem si teď nevymyslel ale jen vzpomněl, jak někteří označovali třeba Dominikku (spoluautorku svého času Xglos). A u Grantika nejde o paranoidní schizofrenii a bludy jak u Víti, Grantík je velmi informován a ví, že jsme s Anathemou v různých dobách a při různých příležitostech spolupracovali, což je známý fakt. Jen bych opět připomněl, že to z nás nečiní kamarády, prostě jsme v určitých chvílích upřednostnili tzv. vyšší zájem či vyšší dobro a postavili se ve jménu tohoto na stejnou stranu barikády.

   No tak vyhnal jsem LuRymu z Chatujme Bada, kriminálníka Bada, který se choval takovým neskutečným způsobem jako admin, že ho nakonec sám LuRy musel pod tíhou, předně Anathemových a mých ohrazování, sám odvolat. A v návaznosti na něj to bylo pár dalších lidí. Každopádně při mém obnovení využívání služeb Chatujme mi sám LuRy nedávno napsal, že nic jako Bad už se opakovat nebude. Což doufám a opět vidím pozitivně. Jen snad mě LuRy zase neobviní z vyzrazení soukromých sdělení :D

   Ano, přesně jak píšeš k tomu Chat Rádiu, pořád ten stejný okruh lidí co si píší o ty stejné písničky. Totální nuda, nechápu, jak to ty lidi může vůbec bavit. Navíc jak si lze všimnout na vzkazníku, kde se posílají ta písničková přání, tak je to opravdu okruh nějakých přátel Grantika, ano, máme stejnou představu o tom, že do písniček na přání si napíše či zavolá prostě kdokoliv aniž by se musel s Honzou Grantikem kamarádit, tak jak je to běžné v jiných rádiích. Ono prostě na SuperPokecu, který svým nejen cenzorským přístupem Grantík zabil, tak to rádio už nikdo neposlouchal (a tak ho Grantik zrušil), pak dostal asi nápad ho vnutit LuRymu a tím si zajistit ony soukromé sobotní mejdany. Nu.

   A-A

   Vymazat
  11. Já a Tvoje sekretářka- D ) Často zmiňuješ Dominiku, kde najdu její Glosy? Zajímalo by mě, jak psala ona. Že si Grantík myslel, že jste s Anathemou dvojčata, tak když spolupracujete tak máte asi podobný styl myšlení a psaní , to mu mohlo taky dojít. Však když se lidi spolu baví jak v reálu tak na chatech, občas použijí stejná slova, věty, to je logické.
   K tomu Badovi, tak když to byl tak špatný admin, jinak to ani dopadnout nemohlo. I když je to k pochvale toho LuRy, že nakonec Bada odstavil od té funkce, to sami víme, že na tom XChatu by to nikdy admin neudělal, odstavit tu AlfaTrajdu Opifku-) Koukám, že Ty a Anathema děláte dost pořádek a přesto jste za to zatracováni , nebo asi právě proto -D)D)
   To jsem si právě všimla na tom vzkazníku Rádia, stejní lidí, stejné písničky, už to Rádio dlouho neposlouchám.

   Vymazat
  12. @ Nicnechapu

   Prvním počinem Dominikky bylo její rozsáhlé vyjádření, které jsem uveřejnil v rozšíření glosy Aktualita bleskem: Dominikkaa položila SS V Absolutnu, což se dá považovat za takový její první nepřímý článek.

   Pak následovaly již klasické články, kdy jsem ji přidělil autorství a naprosto do jejich počinů nezasahoval, nijak je neschvaloval, prostě měla absolutní svobodu ve své tvorbě. Její příspěvky jsem viděl až tehdy, když byly publikovány (ani jsem je před tím, třeba ve stavu konceptu v administraci nekontroloval, nenahlížel). Tady je pár ukázek článků Dominikky:

   Porovnání žumpochatu s chatem

   Pekelné zlo s názvem PinQi

   Pomstychtiví uživatelé aneb "Samota je zrádná"

   Hnus, špína, katastrofa


   A-A

   Vymazat
  13. Tak jsem se prokousala všemi články od Dominiky, které jsi mi tu poslal, Azo. Děkuji za ně moc. Hned ten první článek- Aktualita bleskem .... mě pobavil stylem jakým byl napsán - ) Pak jsem ale nestačila zírat a byla jsem víc a víc zhnusená těmi dalšími články a vyvrcholilo to tím článkem o tom Věčná Samota. Bylo to pro mě naprosto nepochopitelné , co lidi z pomsty dokáží udělat !!! Když jsem koukala na data, kdy články vyšly , vlastně v roce 2018 a 2019, tak vidím, že problémy se zveřejněním jmen se vůbec nevyřešily.
   Pročetla jsem i komentáře a nechápu, že jiným stylem psal ten Samota na těch skrýnech - vulgarita, nadávky, přístup k dětem a jinak psal potom tady v komentářích . Je mi líto Dominiky, že tak trpěla a doufám, že vše dopadlo dobře a že má od toho Samoty klid.

   Vymazat
 26. ::::::::::::: Co se chystá: Prosinec :::::::::::::

  05.12.2019

  V posledním měsíci roku 2019 přijde na řadu již zmiňované hodnocení, tedy jak 4 letého působení 42ideas na XChatu, tak vyhodnocení spuštění limitů na Chatujme.

  U glosy z prostředí Facebooku a jeho pokusech o chat si nejsem úplnně jistý, zda li by si to našlo čtenáře, a hlavně bych se i v budoucnu rád věnoval mnohým alternativním službám, tak jak jsem například pro AzaNoviny napsal článek o WT Social. Každopádně nevylučuji, že by i tato glosa o Facebooku někdy mohla vzniknout.

  Úplně nejnovější glosou bude patrně Výroční glosa ku STO TISÍCŮM zobrazení Xglos, neb už zbývá jen opravdu ždibec.

  Další aktuální glosy k aktuálnímu dění přinese sám čas

  A co se týče mé fejetonové tvorby, tak to opravdu záleží na vnuknutí, nápadech a možná i na aktulnáních dějích tu či onde.

  A-A

  OdpovědětVymazat
 27. ::::::::::::: Fámy o beznohém Azazelovi na vozíčku i na Chat.cz :::::::::::::

  Ano, po čase jsem se byl více podívat na francírkově žumpě Chat.cz. Nic nového se tam čekat nedalo, Happyna (PinQi) předváděla opět svůj nejzářnější hnus a humus, multinickoví podvodníci a virtuální kreatury měli pré, jen třeba taková multi podvodnice Angie nějak nenacházela slov při konfrontaci s mým nazýváním věcí pravými jménny. Nu, a v neposlední řadě i zde běžela v posledním čase frekventovaná hra "Referuj a sdílej, že Azazel nemá nohy a je na vozíku". Nikoho asi nepřekvapí, že nejzdatnějším propagátorem byl Sova alias Věčná Samota alias Fyltr alias alias alias. Je to zřejmě asi nějaký mor zasahující všechny portály, jen moc nechápu, kde se v těch "lidech" bere tato odpornost, tedy výsměšnost lidem s fyzickým postižením. Ale i to vypovídá o tom, co na chatovacích portálech již zůstalo za, nebojím se to nazvat, svrab.

  Tudíž jediným počinem, byla z mé strany rada Denise (Prdloňce) ku založení vlastní rezervované místnosti, neb netušila, jak to na Chat.cz chodí a že je tam spoustu věcí jinak než na klasických chatech. Pomohl jsem rád, i když netuším, co Denisa zrovna na téhle žumpě chce hledat za štěstí.

  A-A

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Děkujeme za komentář :)
XGLOSY

Mohlo by Vás zajímat

Legendární bezplatný webhosting Sweb.cz v listopadu Seznam ukončí

Policie jako největší Úřední slídil - Ceny Velkého bratra

Šťastná sedmička - Blogu Xglosy je sedm

Svoboda projevu - Nominuj na ceny a anticeny ve čtyřech kategoriích

Co měsíc dal - Březen 2024

Notesoo - Spadla klec. Definitivní konec české sociální sítě

Katalog blogů a dámský klub - Klub blogerů

Jak jsem zvládnul Digitální Garáž od Googlu.

Čtyři roky na Twitteru

Kde zakotví lidé z Lidé.cz?