Diskuze na chat.cz - Komlexní návrh realizovatelného? Doufejme.

S diskuzemi na chat.cz by se opravdu mělo něco dělat aby sloužily k off line komunikaci pro řešení problémů ohledně chat.cz a dalších záležitostí a měly řádné správce na všech úrovních. Proto jsem se pokusil sestavit tento komplexní návrh. Všechny návrhy vycházejí z daných současných možností a domnívám se, že nejsou nijak složitě aplikovatelné.

1) Ustanovení Forum admina či Správce všech diskuzí - Navrhované kompetence: a) Možnost mazání evidentně závadných příspěvků kdekoliv (Nezasahování do způsobů správy a moderace jednotlivých fór); b) Vyřizování stížností na správce jednotlivých diskuzí; c) Navrhnout schválení nových diskuzí Francimu. Personální obsazení: Pokud nelze nalézt jednu objektivní osobu se kterou by neměli problém mnozí, pak obsadit tento post dvojicí, která by se navzájem již pohlídala (přístup k zobrazení smazaných příspěvků); Vzájemná domluva na návrhu schválení nových diskuzí; navrhované osoby: fatal_error a Freya.

Skutečnost, že chybí osoba či osoby s možností spravovat kompletně celé diskuze aby bylo zabráněno jejich zneužití různými tapetáři, spamery a vkladateli dokonce pohoršujícího obsahu (porno) se setkávám nejen v návrzích na různých diskuzích ale i při běžném chatování v místnosti. Domnívám se, že administrátor JiH má již tak dost věcí na starost a jelikož pravděpodobně neexistuje osoba s jasným objektivním kreditem, pak této objektivity lze dosáhnout dosazením na funkci Forum admina či Správce všech diskuzí dvou osob z "rozdílných táborů". Tyto osoby by spolupracovaly a kontrolovaly se vzájemně, byly by jakýmsi převodníkem a jedinými jednateli ohledně diskuzí s Francim. A také by samozřejmě měla být stanovena jejich zodpovědnost s možnostmi postihů za případné zneužití svých vyšších práv (odebrání karmy, odebrání funkce při opakovaných a závažných pochybeních).

2) Vytvoření diskuze či kategorie "Administrátoři nebo Kontakt s adminy" - sloužící výhradně administrátorovi/ům. Místo kde by např. Room admin vydával závazné pokyny či doplnění a upřesněnní pravidel pro uživatele, vyjadřoval se ke svým učiněným krokům při nejasných situacích . (Takové pokyny již RA vydával ale není povinností uživatelů a SS číst jednotlivá fóra, proto by bylo dobré ujednotit a poskytnout adminovi/ům takovýto prostor)

Toto považuji za velmi vhodné, neboť jsem se setkal již s tím, že room administrátor použil při vysvětlení věci ohledně vyhazovů a BL slovní obrat "tak ještě jednou tady", načež Já, ač se o věci zajímám a sleduji, jsem nikdy nikde jeho výroky ohledně této věci nezaznamenal. Nebo nedávno na diskuzi FP napsal nějaký pokyn, u nějž nevím a netuším, jestli se vztahoval pouze k osobám na tomto fóru diskutujících, nebo to byl pokyn obecný, pro všechny. Nicméně tento administrátorův pokyn byl záhy smazán správci zmiňované diskuze, tudíž si ho málo kdo asi přečetl, neb to bylo ve večerních hodinách a dopoledne už se na diskuzi nenacházel a též není povinností uživatelů nebo stálých správců lovit a vyhledávat doporučení a pokyny admina na nejrůznějších diskuzích, protože pak to ztrácí podobu oficiálního závazného pokynu. Z těchto důvodů by admin/i měl/i mít svůj prostor pro tyto účely, kde by to nabylo závaznosti pro všechny uživatele a stálé správce, kde by neznalost těchto pokynů neomlouvala.

3) Vytvoření Pravidel pro diskuze - V návaznosti na přijatá vylepšení diskuzí viz. body 1 a 2 sepsat stručná pravidla, kde by bylo jasně definováno: a) Co je nevhodný příspěvek (obecně a pro určitá vybraná fóra); b) kam se mohou uživatelé a správci obrátit se stížnostmi a nahlašováním příspěvků (Uživatel >> Správce diskuze >> Forum admin >> Franci); c) Rozlišení jednotlivých fór a způsobů jejich správy (moderace) atd. (Na sepsání pravidel jsem ochoten se společně s dalšími podílet)

Když jsem tu na této službě chat.cz dříve tak orientačně a se zájmem o všechny chaty prolétával, pak mě udivila absence pravidel chatu (ta byla vytvořena a uveřejněna až někdy v létě minulého roku). Pokud se má tento chat pyšnit přívlastkem solidní, pak by měl být opatřen i pravidly týkající se diskuzí (a teď trochu mimo téma, domnívám se, že i mnohem pestřejší nápovědou). Nemusí to být žádný sálodlouhý elaborát ale měla by být jasně stanovena pravidla pro uživatele, povinnosti pro správce jednotlivých či všech diskuzí včetně jejich zodpovědnosti a uvedení postupů jakým způsobem lze a komu nahlašovat závadné příspěvky a kde a komu si na správce diskuzí stěžovat, tak jak je tomu u chatu nebo jak postupovat při zakládání nové diskuze a následné schvalování atd.

Návrh dalších nových diskuzí - 1) Dotazy - opět ujednotit místo pro uživatele, neboť někteří nováčci píší své dotazy všude různě; 2) Vylepšení chat.cz - jako volnější debata uživatelů nad návrhy a možnostmi vylepšení služby chat.cz

Vznik diskuze Dotazy je snad sám o sobě jasný a ke druhému bodu jsem se již vyjadřoval a navrhoval ho dříve. Nebylo by na škodu aby diskuze ve volnějším duchu k záležitostem a vylepšením služby chat.cz vznikla, a to jako místo, kde by lidé, kteří z nějakých důvodů nepřichází spolu do styku v místnostech měli možnost vzájemně různé návrhy a podněty prodiskutovat, neboť jak se někdy ukazuje, tak pohledy různých lidí řekněme z uzavřených skupin se mohou rozcházet s představami uživatelů skupin jiných, na tomto místě by se pak mohli pokusit své představy skloubit do nějaké společné, třeba i kompromisní, podoby.


Zdroj: Diskuze Chat.cz

Diskuze jsou, myslím, aktuální palčivý problém, nejrůznější tapetace, kterou nikdo nemaže či nejnověji visející porno gify přímo v přehledu až po nemožnost se s věcmi kolem diskuzí na koho obrátit. Dlouhodobě zobrazované porno v diskuzích asi nebude dělat dobré jméno tomuto chatu.

Už jsem jednou zde zmínil slovo "solidní", tyto diskuze mají k tomuto výrazu hodně daleko, jsou diskuzemi v podstatě nespravovanými, myšleno celkově, kde se závadný obsach maže jednou za velmi dlouhou dobu a to ještě ne důkladně. Pak se pojďme, všichni komu na chatu chat.cz opravdu záleží pokusit tento stav společně zlepšit. Na celých diskuzích jsou v tuto chvíli jen 3 fóra, která jsou řádně spravována (Stálí správci, Fajn pokec a Hrabě X). Pojďme se společně pokusit tento stav změnit a "zatlačit" na Franciho, abychom se my uživatelé nemuseli za diskuze na našem milém chat.cz stydět.

Anděl Azazel

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Silné administrátorské rozhodnutí

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

Statistiky StatCounter a půlroční statistiky Xglos

Oči pro pláč nebo úsměv na líci II.

Červen to je i Klub blogerů, kde jsou Xglosy tři roky

Co měsíc dal - Červen 2024

Microsoft Solitaire - Legenda, která baví už přes 30 let.

Silvestrovská glosa aneb kdo neslaví s náma, slaví proti nám.

EU odkryla svou cenzorskou tvář. Tajnou dohodu o cenzuře na X Musk nepřijal

Výzva adminům - čteš glosy, jsi na indexu!