Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

Právo být zapomenut (GDPR) - praktická ukázka

Právo být zapomenut - GDPR
 Aktualizováno 26.04.22

 

Dle stávající úpravy GDPR má každý z nás "Právo být zapomenut", a každý z nás ho může kdekoliv na jakémkoliv portálu uplatnit. Má to samozřejmě svá pravidla a je třeba splnit alespoň jednu z předepsaných podmínek. My si to dnes ukážeme prakticky, kdy se budu dožadovat dle zákona svého práva "být zapomenut" na retro chatovacím portále Chatujme. Můj postup, který jsem už využil v minulosti u jiné platformy, vám může posloužit jako návod, pokud byste se někdy rozhodli ke stejnému kroku na jakémkoliv webu, kde jste se registrovali a nechcete mít s těmi stránkami už pranic společného.


OBSAH

Úvodní článek:  Právo být zapomenut (GDPR) - praktická ukázka
 • Právo být zapomenut - krapet teorie
 • Právo být zapomenut - ukázka praktického postupu
 • SuperPokec jako spřízněné dvojče
Aktualizace 11.04.22: SuperPokec - Úspěšně vyřešeno

Aktualizace 12.04.22: Dobrá rada nad zlato a všechno drahé kamení

 • Odvolání souhlasu se shromažďováním osobních údajů
 • Hledej, hledej hledači - Odvolání souhlasu

Aktualizace 13.04.22: Majitel SuperPokecu vedoucím administrátorem Chatujme

Aktualizace 15.04.22: Žádost o "běžný výmaz" nicku Xkozel

Aktualizace 17.04.22: Jak to bylo na XChatu? Gym to zvládl za 4 dny!

 • Gym vs. LuRy
 • Na co LuRy čeká?
 • Práva "subjektu údajů"
 • Shrnutí a průběžný stav

Aktualizace 19.04.22: Xkozel na Chatujme smazán, Azazel-Andel bude řešen

Aktualizace 25.04.22: Azazel stále na Chatujme
 

Aktualizace 26.04.22: Žádost o "rozšířený výmaz" vyřízena - Azazel na Chatujme neexistuje

Právo být zapomenut - krapet teorie

Právo být zapomenut je rozšířeným právem na výmaz. Spočívá v provedení přiměřených kroků, včetně technických opatření, k vymazání veškerých odkazů na osobní údaje žadatele a jejich kopie. Aby měl správce povinnost zlikvidovat osobní údaje, musí být ovšem splněna alespoň jedna z následujících podmínkek (tak to mějte na paměti):

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízeníPrávo být zapomenut - ukázka praktického postupu

Záložní nick Xkozel - standardní výmaz

U nicku Xkozel jsem nic neřešil, byl to tzv. záložní nick, nikdy jsem ho k ničemu podstatnému a důležitému nepoužil, nikde jsem s ním kupříkladu na Diskuzích nepsal, vlastně jsem ho vždy jen po čase, jak jsem říkával, "provětral". Nebyl tedy důvod na "rozšířený výmaz", tudíž jsem ho přes Nastavení chtěl běžně smazat. Ale ouha.

Jak jsem zjistil, tak s největší pravděpodobností registrační e-mail k tomuto nicku již neexistuje, neb jsem ho neobjevil. Žádost o smazání mi ovšem odeslat šla, neboť se tam vyplňuje pouze heslo. Nu a ono heslo mám na Chatujme spojené uložené pouze s nickem, a neboť mi na žádný ze stávajících mailových účtů nic nepřišlo, pak opravdu ona mailová schránka asi nebude existovat. Věřím, že i toto ovšem s LuRym nějak vyřešíme. Každopádně to považuji z hlediska provozovatele za velkou nedokonalost až šlendrián, neb nikde v účtu není e-mailová adresa uvedena. Nechápu.

Tak jen doufám, že vy, co byste uvažovali o smazání nicku na Chatujme, máte svůj registrační mail ještě v provozu. Každopádně Já to budu později řešit, tak vám tu zanechám návod Jak na to, pokud to tedy je vůbec nějak možné (ale řekl bych, že v mém případě ano, neb mám dva nicky, které si v minulosti už provozovatel sám ztotožnil)Hlavní nick Azazel-Andel - rozšířený výmaz

Nejprve jsem na portálu Chatujme odvolal "Souhlas se zpracováním osobních údajů", čímž jsem splnil minimálně jednu z podmínek ku žádosti o "totální výmaz". Následoval e-mail ku provozovateli a správci osobních údajů, kdy jsem popsal a vysvětlil své pohnutky a námitky k tomu, že nehodlám být již nadále uživatelem zmiňovaného retro portálu. Tak se pojďme na můj e-mail podívat..

 

Žádost o "rozšířený výmaz" na Podporu Chatujme
Žádost o "rozšířený výmaz" na Podporu Chatujme


K rukám provozovatele Chatujme Lukáše Ryšánka

Pane provozovateli,

jsem již drahný čas neaktivním uživatelem vašeho portálu, který jsem před lety defacto opustil z důvodu nesouhlasu s jeho směřováním. Od té doby se událo mnohé, váš portál, zvláště diskuze, se stal převážně náboženskou společností, dále jste pro mojí osobu nepřijatelně zveřejňoval jakýsi seznam "dezinformačních webů" s varováním pro uživatele, což je naprosto v nesouladu s mým pojetím svobody slova. A nedávno jste vše završil opatřením svého portálu ukrajinskou vlajkou, což byla pomyslná poslední kapka v poháru, který přetekl.

Nehodlám svoje dva profily (Azazel-Andel a Xkozel) a své dobré jméno (pseudonym Anděl Azazel) propůjčovat k označování jakoukoliv cizí vlajkou. Nesu velmi nelibě, že se můj profil (profily) nachází pod standartou země, u které necítím vnitřní podporu, stejně tak jako ji necítím k jakékoliv straně nechutného konfliktu zvaného válka. Nehodlám být rukojmím vašich osobních politických preferencí, stejně jako nehodlám posloužit k propagandě jakékoliv ze stran. Nehodlám aby mé jméno bylo nadále spojováno s vaším portálem Chatujme.cz, od vašeho portálu se zásadně distancuji, a tím si ani nepřeji, aby mé osobní údaje a mnou vložený obsah, který lze s mojí osobou ztotožnit, byly nadále součastí vašeho webu a systému. Nejen z těchto důvodů již tedy není pražádného důvodu ku shromažďování mých osobních údajů a vlastně jakýchkoliv údajů, byť nepřímo, spojených s mojí osobou. Společně s odvoláním se zpracováním mých osobních údajů jsem tímto naplnil podmínky pro Žádost, kterou najdete jako přílohu tohoto e-mailu. Tato žádost se týká pouze mého hlavního nicku Azazel-Andel, druhý a záložní nick Xkozel jsem se pokoušel smazat běžným způsobem z Nastavení, neboť ale patrně neexistuje již e-mailová schránka ze které k registraci došlo, pak po sice úspěšném odeslání s potvrzením hesla nemohu nijak zpětně smazání potvrdit. Doufám, že i toto následně nějak společnými silami vyřešíme.


Tuto proceduru jsem již v minulosti absolvoval u retro chatovacího portálu XChat. Pevně věřím, že se nenecháte, pane Lukáši Ryšánku, zahanbit, a vše proběhne dle zákona, stejně tak, jak to učinil Jan Zálešák jako zástupce provozovatele XChatu, společnosti 42ideas s.r.o. Doufám, že z vašeho portálu zmizí jakýkoliv mnou v minulosti vložený obsah (zvláště na diskuzích - a ne, nepostačí jen změna na "Uživatel se smazal", na to vás předem upozorňuji, neb z mnohých mých příspěvků plyne, kdo je autorem, tudíž všímavější návštěvník vašeho portálu může tyto příspěvky celkem snadno ztotožnit s mojí osobou). Opakuji, Gym na XChatu se s touto záležitostí vypořádal bravurně (a ač nechválím často, tak v tomto si vysloužil mojí pochvalu) a nezůstala po mé osobě nikde ani zmíňka. Chci věřit tomu, že ho napodobíte, a jak veřejně (zobrazitelně), tak i uvnitř vašeho systému moje osoba přestane existovat.

S pozdravem
Anděl Azazel


Žádost o výmaz osobních údajů

 

Žádost o výmaz osobních údajů

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já, Azazel Anděl (registrován jako Azazel-Andel)


Registrační e-mail: azazel-andel@outlook.com


tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)


ž á d á m, aby provozovatel:


Lukáš Ryšánek, Vrbčany 142, IČ 88361004, jako správce mých osobních údajů (dále jen „správce“), dle ustanovení čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal veškeré osobní údaje, které se mne týkají a které správce zpracovává, a to z následujících důvodů: 


⦁    osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány


⦁    odvolal jsem souhlas ke zpracování osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování


V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dále žádám, aby správce přijal veškeré dostupné kroky a technická opatření, aby informoval případné další správce o mé žádosti o výmaz osobních údajů a aby tak bylo realizováno mé právo „být zapomenut“. 


Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu na adresu: azazel-andel@outlook.com

Dne: 10.04.2022
Anděl AzazelSuperPokec jako spřízněné dvojče

Provozovatel retro chatu SuperPokec Jan Bezděk (Grantik) jednak provozuje společné rádio obou chatů Chat Rádio, a je také administrátorem na Chatujme. Tyto skutečnosti mě jednoznačně musely vést k tomu, že nechci již nadále mít nic společného ani se SuperPokecem. Na tomto mrtvolném chatu, na této stará herce jsem chtěl provést běžný výmaz. Ale ouha. Vše pochopíte ze Vzkazu, který jsem byl nucen Grantikovi poslat:

Takže, vyber si buď krátkou nebo dlouhou cestu. Chtěl jsem se tu běžně smazat, oba své nicky, v jednom případě mi to háže u Xkozla hlášku "Omlouváme se!  Server zaznamenal vnitřní chybu a nemohl dokončit váš požadavek.  Prosím zkuste to znovu později.", ve druhém případě u Azazela, že mám více jak 300 hodin a výmaz není možný. Dodatek, že jej systém smaže sám po půl roční neaktivitě, sám víš, že je lichý.

Ujišťuji Tě, že podniknu všechny zákonné kroky k tomu, aby mé dva nicky ze SuperPokecu zmizely. Mám na to totiž zákonné právo dle GDPR a tzv. "práva být zapomenut". Toto právo mimochodem též uplatním na Chatujme. Tudíž buď mě, Honzo, běžně smažeš, a oba si ušetříme čas, anebo se toho budu dožavoat dle zákona.

A-AA jaký bude závěr dnešní glosy? - Zatím bez závěru

Ano, klasický závěr, který je již neodmyslitelnou součástí každé mnou psané glosy, se dnes neuskuteční. Tato záležitost je v běhu, pan Lukáš Ryšánek má na vše nějakou zákonnou lhůtu, tudíž tento článek bude průběžně aktualizován a rozšiřován, až se dobereme nějakého konce. Poté vše shrnu a vyhodnotím, třeba to, zda li LuRy, když už nic jiného, je alespoň solidním provozovatelem.

Anděl Azazel
Úvodní obrázek: remix pixabay

 

AKTUALIZACE 11.04.22

SuperPokec - Úspěšně vyřešeno

Grantik mi poděkoval za oznámení chyby při ručním výmazu účtu uživatelem, kterou opraví, nu a hlavně mi oznámil, že mé oba nicky Azazel-Andel a Xkozel smaže. Že se tak opravdu stalo, na to se můžete podívat na přiloženém obrázku. Tudíž na retro chatu SuperPokec už moje osoba neexistuje. Jsem rád, že vše proběhlo bez větších komplikací, hladce a rychle. Za což Grantikovi děkuji.
 

Superpokec - Nicky Azazel-Andel a Xkozel na SP již neexistují
Nicky Azazel-Andel a Xkozel na SP již neexistují - Zdroj: superpokec.cz


AKTUALIZACE 12.04.22

Dobrá rada nad zlato a všechno drahé kamení

Odvolání souhlasu se shromažďováním osobních údajů

Tady pozor! Ono je to tak, že když Provozovatelé nechtějí, abyste něco prováděli, tak vám to prostě neukáží, až by se dalo říci skryjí před vaším zrakem. Ta stránka s Odvoláním souhlasu samozřejmě existuje, ovšem tak, aby jí běžný uživatel sám nenalezl. Já vám jí sem, kdyby někdo potřeboval hodím, nejdříve si ale to celé mé hledací martirium přiblížíme. Pojďme na to..

Hledej, hledej hledači - Odvolání souhlasu

Takže moje osobní zkušenost je taková, že jsem se domníval, že odvolání souhlasu bude sranda na pár vteřin. Ale ouha. Po letmém prolítnutí Nastavení jsem nic takového nenašel. Tak jsem zabrousil do Nápovědy a sekce "Zásady ochrany soukromí a osobních údajů". Konecků přesně tam směroval LuRy nedávno Anathemu, když na systémové diskuzi se dožadoval smazání účtu. Jenže. Jenže tam sice objevíte "Pro odvolání souhlasu lze použít nastavení Vašeho účtu a nebo nám zašlete zprávu na email podpora@chatujme.cz". Ovšem žádný odkaz. Tudíž jsem se opět vydal do nastavení svého účtu a tentokrát ho důkladně položku po položce projel. A zase nic, prostě jsem tam nic nenašel. Já se ale nevzdávám.. že.. ovšemže.

Napadlo mě tedy, že by to mohlo být někde v "informacích pro uživatele", vlastně jsem si byl téměř jist, že to tam objevím. On tenkrát to GDPR LuRy dost poctivě řešil, to se zase musí objektivně uznat, a taky jsem si vzpomněl, že jsme to probírali tehdy i spolu. Já mu říkal jak to řeší Gym na XChatu, a dokonce jsem ho tím i navedl na jednu věc, kterou opomněl. Zmínil jsem se mu o rušení "dětské" místnosti a přejmenování další z "15 let a více" na "16 let a více". Ano, šlo o věkovou hranici, a LuRy pak následně i na Chatujme nechal odsouhlasit ty účty, které neměly uvedený věk, že jsou starší než 16 let.

A protože jsem tehdy o GDPR a přístupech jednotlivých portálů psal článek, tak jsem si ho rychle vyhledal, abych měl představu o tom, o jaké období šlo, tedy v kterém roce a přibližně měsíci bych měl hledat ten odkaz na odvolání souhlasu na zmiňované diskuzi "Informace pro uživatele". Naštěstí je to diskuze, kam píše jen LuRy a případně admini (takže tam není milion hrůzného balastu jako na jiných systémových, ano opakuji a zdůrazňuji jiných systémových diskuzích), tudíž jsem rychle projel přes několik stránek, s tím, že jsem věděl jaké datum přibližně hledám. A ano, tam to, jak jsem předpokládal, uvedeno bylo. Je možné, že je to jediné místo na Chatujme, kde se přes odkaz můžete k tomu Odvolání dostat. Nu, a Já, jak jsem slíbil viz. výše, vám to usnadním a ten odkaz vám sem hodím..

https://login.chatujme.cz/gdpr

Jak plyne z mého článku, to odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je veledůležité a stěžejní, je to totiž jedna z podmínek, po jejímž splnění můžete teprve žádat o "rozšířený a dokonalý výmaz" a tím se domoci svého "práva být zapomenut".

Anděl Azazel (12.04.22)
 

 

AKTUALIZACE 13.04.22

Majitel SuperPokecu vedoucím administrátorem Chatujme

Byly doby, kdy naprosto nepřicházelo v úvahu, že by Jan Bezděk (Grantik) mohl jakkoliv působit v i té nejnepodstatnější funkci na portálu Chatujme. To bylo ovšem v dobách, kdy portál vlastnil Petr Jiráček (Dutch), který si vzal jako programátora právě LuRyho. A jelikož by jeho služby nezaplatil, tak se dohodli na spoluvlastnictví. Až nakonec LuRy Dutche z Chatujme "vyšoupnul". A nastala nová éra, Grantik se nejdříve stal správcem Chat Rádia (což je společný projekt právě retro chatů Chatujme a SuperPokec), aby se pak stal plnohodnotným adminem, nu a nyní už šéfadminem.

LuRy jmenování Grantíka jako vedoucího administrátora oznámil na systémové diskuzi Chatujme "Informace pro uživatele":

"Grantik jiz delsi dobu funguje na pozici podpory na chatu i na vedouci pozici tudiz logickym krokem je prideleni i tomu odpovidajici funkce.
Grantik se dnesnim dnem stal vedoucim administratorem Chatujme. Tudiz se na nej muzete obracet ohledne veci spojenych s Chatujme a nejen chatu.

Dale bych rad pripomnel ze porad trva vyberove rizeni respektive pohledavka po pripadnem administratorovi Diskuzi."

 

Grantik šéfadminem na Chatujme
Grantik šéfadminem na Chatujme - Zdroj: Nápověda Chatujme


AKTUALIZACE 15.04.22

Žádost o "běžný výmaz" nicku Xkozel

Žádost o "běžný výmaz" nicku Xkozel
Žádost o "běžný výmaz" nicku Xkozel - Zdroj: můj e-mail

 

Žádost o "běžný výmaz" nicku Xkozel

Žádám provozovatele či hlavního administrátora o běžné smazání mého účtu Xkozel. Jsem si vědom skutečnosti, že tato má žádost nepřichází z registračního e-mailu k tomuto nicku, který pravděpodobně už, příroděžel, neexistuje. Každopádně se mi to nejeví v tomto případě jako neřešitelný problém, neboť si váš portál již v dávnější minulosti ztotožnil tento nick s mojí osobou při naprosto nesmyslené blokaci, kdy jsem byl tou dobou už jednou nohou na odchodu z portálu Chatujme. Tudíž si provozavatel, který BAN nicků Azazel-Andel a Xkozel prováděl musel být 100% jistý tím, že se jedná o jednu a tu samou osobu (což koneckonců sám mám na profilech napsáno a i na všech podobných retro portálech jsem takto působil). Všichni víme, tedy jak vy dva pánové, neb jste programátoři, tak Já, že těch identifikátorů, které souhrnem umožní zřetelnou identifikaci je povícero, krom IP adresy je to kupříkladu otisk prohlížeče, rozlišení, info o operačním systému a mnohé další.

Připomínám, že nebyl problém v současné době ze strany majitele SuperPokecu, který na Chatujme působí nově jako hlavní admin, se smazáním obou mých nicků, ač žádost přišla též jen z jednoho účtu. Připomínám, že smazání mých nicků v minulosti na podobných retro portálech jako Chat cz či XChat proběhlo také bez komplikací. A v neposlení řadě připomínám, že záležitosti ohledně výmazu mé osoby probíhají pod dohledem veřejnosti, páč Já jsem znám svojí transparentností, a na svém blogu Xglosy zveřejňuji průběžné informace k této záležitosti.

Chci věřit, že jak má Žádost o "rozšířený výmaz" nicku Azazel-Andel z 10. dubna (ano, na to má provozovatel lhůtu 30 dnů, do kterých mi je povinen sdělit jaká přijal opatření a jak naložil s mojí Žádostí), pak tato Žádost o běžné smazání nicku Xkozel (v tomto případě nepožaduji nic a jen si výmaz sám ověřím), bude vyslyšena a výmazy zrealizovány. Nějak si nedovedu představit, že by Chatujme bylo jediným z podobných retro portálů, které by na svých stránkách drželo mé nicky proti mojí zákonné vůli.

Pokud by v případě nicku Xkozel byla nutná jakákoliv vámi požadovaná dodatečná autorizace, jsem ochoten přistoupit na jakýkoliv návrh k vyřešení této situace. Mojí vůlí jest, aby oba mé nicky a mé osobní údaje zmizely z vašeho serveru.

Věřím, že po konci této záležitosti budu moci portálu Chatujme veřejně poděkovat, tak jako jsem mimojiné poděkoval soukromě i veřejně Grantikovi, tedy majiteli SP a hlavnímu adminovi vašeho portálu, který mé žádosti na SP neprodleně vyhověl.

S přáním hezkého dne
Anděl Azazel


AKTUALIZACE 17.04.22

Jak to bylo na XChatu? Gym to zvládl za 4 dny!

Jak už bylo řečeno, nikde na obdobných portálech, jako je Chatujme, jsem si nemazal sám nick resp. nicky, všude jsem měl ony dva, tedy hlavní Azazel-Andel a záložní Xkozel (více jich slušný uživatel nepotřebuje, jak pravila má dávnověká hláška). Bylo tomu tak nedávno na SuperPokecu, kde bezproblémový výmaz na mou žádost provedl jeho provozovatel (a zároveň hlavní admin Chatujme) Grantik (Jan Bezděk), či v dávnější minulosti na Chat.cz, kde smazání obstaral, opět na mou žádost, Franci (Pavel Francírek). A v neposlední řadě to bylo na XChatu, u kterého se dnes právě zastavíme. I tady proběhlo vymazání mých dvou přezdívek hladce, a v tomto případě můžeme velmi dobře srovnávat, jelikož šlo o naprosto a totálně totožnou záležitost.

Gym vs. LuRy

Jelikož dělám věci transparentně, tak o mém výmazu na XChatu je zde na Xglosách zachována stopa. Psal se tehdy rok 2019 a vše je dohledatelné v článku nazvaném Právo "být zapomenut" aneb výmaz osobních údajů na XChatu. Mimochodem zmiňovaný článek, stejně jako tato glosa, byl na pokračování a měl 4 části, v podstatě aktualizace dle vývoje. Jan Zálešák (GymJWM) to tehdy sfoukl, jak napovídá už titulek dnešní aktualizace, věru rychle, stačily mu pouhé 4 dny.

V naprosto totožných záležitostech s rozšířeným výmazem na XChatu a Chatujme je už nyní patrný značný rozdíl. Zatímco Gym se jal vše řešit okamžitě, hned druhý den nastala vzájemná komunikace ohledně výmazu, dokonce mi stihl v průběhu odpovědět na můj soukromý e-mail, ve kterém šlo spíše o obecné poměry na jeho portálu, tedy šlo o jakousi soukromou konverzaci bokem, nesouvisející tak úplně a konkrétně s výmazem, či přesněji s aktem výmazu. Ano, po celou dobu probíhala čilá vzájemná komunikace a s Gymem jsme vše vyřešili během 4 (slovy: čtyřech) dnů. Naproti tomu Lukáš Ryšánek ještě ani komunikovat nezačal, ano je to již týden od mé první žádnosti, a LuRy zatím nikterak nereaguje. Ve Směrnici GDPR je přitom u příslušného článku jasně uvedeno, že správce osobních údajů činí kroky NEODKLADNĚ.

Na co LuRy čeká?

Ano, je zcala jasně ve Směrnici stanoveno, že Lukáš Ryšánek, jako správce osobních údajů, by měl jednat neodkladně, tedy "bez zbytečného odkladu" abych byl úplně přesný v citaci. Od 10. dubna se z jeho strany zatím neudálo nic. Neproběhla z jeho strany žádná komunikace, ani jsem nepozoroval žádné změny ohledně mých nicků přímo na portálu Chatujme. Na co tedy Lukáš Ryšánek čeká? On nemá právo se rozhodovat, zda-li mi vyhoví či nikoliv, on se má řídit zákony, a ty mu jasně říkají, co má dělat. Samozřejmě mu Směrnice dává právo mojí žádost odmítnout, ovšem to za předpokladu, že by se jednalo o skutenosti obsažené v článku 17 odstavec 3. Ani jedna z těchto výjimek není relevantní. Je to snad hra na mrtvého broukla, anebo nějaké LuRyho kejklení? Já věřím že ani jedno, že se nakonec vše zdárně vyřeší. Pokud by ovšem nastala situace, že by snad Lukáš Ryšánek mojí Žádost neřešil, v zákonné lhůtě mě neinformoval o přijatých krocích, či jinak nenaplnil svojí zákonnou povinnost, pak se "subjekt údajů" (tedy v tomto případě Já Azazel) má kam obrátit.

Práva "subjektu údajů"

Já, stejně jako kterýkoliv jiný člověk, který je právně definován jako "subjekt údajů", mohu využít práva podat stížnost u dozorového úřadu. Každá jednotlivá země EU má svůj lokální nezávislý dozorový úřad, v ČR je to ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů. Zde se bavíme o článku 77. Dalším možným právem je soud, a tady jde o článek 79 - Právo na účinnou soudní ochranu vůči správci nebo zpracovateli.

Shrnutí a průběžný stav

Gym zatím nad LuRym zcela jasně vede na body. Jen bych připomněl, a je to k nalezení ve zde zmiňovaném článku o výmazu na XChatu, že jsem Gyma pochválil a konstatoval, že společnost 42ideas, jejímž je spoluvlastníkem a hlavní aktivní osobou, prokázala svojí solidnost. Můžu sám sebe přímo odcitovat: "Tudíž musím konstatovat, že 42ideas k tomuto přistoupila velmi solidně a Já nemám žádné důvody k sebemenším výhradám." Pevně věřím, ač LuRy zatím hraj mrtvého brouka, že nakonec o něm a jeho portálu budu moci napsat něco podobného.

Anděl Azazel (17.04.22)

 

AKTUALIZACE 19.04.22

Xkozel na Chatujme smazán, Azazel-Andel bude řešen

Můj záložní nick na portálu Chatujme již neexistuje, informoval mě o tom provozovatel Lukáš Ryšánek v e-mailu. Můžeme se i podívat na důkaz neexistence Xkozla na obrázku, který jsem pořídil.

 

Neexistující profil - Xkozel
Neexistující profil - XkozelCo se týče mého hlavního nicku Azazel-Andel, pak mi LuRy v témže mailu sdělil, že to bude řešeno během tohoto týdne vzhledem k jeho pracovní vytíženosti. Musím konstatovat, že jsem velice rád, že se po 9 dnech hnuly ledy, a že nakonec, alespoň jak to vypadá, bude vše solidně vyřešeno a moje veličkost kompletně zmizí z portálu Chatujme. Až se tak stane, budu vás samozřejmě informovat.
 

 

AKTUALIZACE 25.04.22

Azazel stále na Chatujme

I dnešního dne stále existuje Azazel-Andel a vše s ním spojené na portálu Chatujme. Ani po čtrnácti dnech nenastal žádný pokrok v této záležitosti, tedy ohledně mé autovaporizace. Lukáš Ryšánek mi ale slíbil, že to proběhne, že to eviduje, a že je nyní pracovně zaněprázdněn. Sice mi také sděloval, že by to mělo proběhnout do konce minulého týdne, nu tak neproběhlo. Ale Já mu to promíjím, mně ani tak nejde o to aby to bylo co nejrychleji, ale o to, aby se to nakonec stalo. A Já věřím, že to Lukáš, až bude mít dostatek volného času, nějak pořeší. Až se tak stane, budu vás samozřejmě informovat.

 

AKTUALIZACE 26.04.22

Žádost o "rozšířený výmaz" vyřízena - Azazel na Chatujme neexistuje

Ano, došli jsme zdárně do cíle. LuRy mě mailem informoval, že všechny následující věci, tedy "veškeré osobní údaje (nick, email, hash hesla, údaje v osobním profilu) a uchovávaná data jako příspěvky v diskuzích, založené diskuze, založené místnosti, příspěvky na zdech uživatelů, žádosti o přátelství, údaje o návštěvách profilů a vzkazy odeslané, přijaté i archivované" u nicku Azazel-Anděl byly zlikvidovány. Tím tedy po mém působení na portálu Chatujme nezůstala ani šlépěj, touto vaporizací jsem přestal na Chatujme existovat a vlastně jako bych tam nikdy v životě ani neexistoval. END

 

A jaký bude závěr této rozsáhlé glosy?

Nyní to již tedy mohu definitivně uzavřít. Jsem rád, že tato záležitost proběhla jak měla a moje vaporizace na Chatujme na mou žádost byla dokonána. Pan Lukáš Ryšánek jako provozovatel a správce osobních údajů se s danou záležitostí vypořádal zodpovědně, profesionálně a potvrdil, že je solidním majitelem a provozovatelem portálu Chatujme. Já bych mu za jeho přístup k celé záležitosti rád veřejně poděkoval (soukromě už jsem tak učinil).

Jak už jsem psal, totožná událost proběhla před lety na XChatu, kde se s mojí žádostí o "rozšířený výmaz" stejně dobře popasoval Jan Zálešák. Ač mám s oběma pány, tedy Honzou Zálešákem i Lukášem Ryšánkem, na spoustu věcí obecně ohledně fungování podobných portálů až velmi zdatně rozdílné názory, pak jejich solidnost jako provozavatelů jim musím plně přiznat.

Dnešním oznámením o "rozšířeném výmazu" defacto končí vaporizační cesta Azazela u retro chatovacích portálů a komunitních serverů. XChat, Lidé.cz, Chat.cz, BezvaChat, KecejChat, SuperPokec a nyní tedy i Chatujme Azazel nikdy nenavštívil, nikdy na těchto portálech neexistoval, nikde není po Azazelovi ani stopa. Všechno má, nebo může mít, své výjimky pravidlo potvrzující. Na Líbímseti Azazel ještě existuje, ovšem hlavně z důvodu jeho blogu, který je s portálem a profilem provázán. I tak ovšem můžu konstatovat, že ač Azazel na zmiňovaných portálech neexistuje a nikdy neexistoval, tak jeho nesmrtelný duch je samozřejmě přítomen nadále a na věky. Legenda Azazel žije dál.


Anděl Azazel

KONEC

 

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦
        
World of Tanks se stahuje z Ruska a Běloruska - AzaNoviny
Výrazný růst Rumble, konkurenta YouTube, ve všech ukazatelích - AzaNoviny
Rusko možná brzy zakáže YouTube, platforma zablokovala účet Státní dumy - AzaNoviny


Pomazánka s bramborovou kaší - Recepty a vaření
Pomazánka s bramborovou kaší

Komentáře

 1. == Nový xfejeton ==

  Nedalo mi to, abych věci kolem Chatujme nepojmul tak nějak fejetonově. Ano, vyplodil jsem nový xfejetonový výtrus s názvem "LuRy z Chatujme se nemění - Kejklíř co zůstal kejklířem". Přečtěte si ho, s nadhledem snoubícím se s výsměchem stojí za přečtení.

  Tentokráte ho naleznete, oproti zvyklostem, pouze na blogu X-Fejetony ZDE

  A-A

  OdpovědětVymazat

Okomentovat

Děkujeme za komentář :)
XGLOSY

Mohlo by Vás zajímat

Legendární bezplatný webhosting Sweb.cz v listopadu Seznam ukončí

Co měsíc dal - Duben 2024

Anketa Podcast roku 2024 - Odhlasováno

Notesoo - Spadla klec. Definitivní konec české sociální sítě

Katolík Bogeman řádí na XChatu

Lesk a bída Líbímseti. (Verze XG)

Letní nadhledová glosa: V SEO skóre daly Xglosy chatům na frak.

Jak jsem zvládnul Digitální Garáž od Googlu.

Kde zakotví lidé z Lidé.cz?

Čtyři roky na Twitteru