Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

BHH - Propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

V nedávné minulosti se objevovaly hlášky některých jedinců, kteří označovali určité výlevy na adresu BHH jako "pomalu na soud" a pod. Je snad i nepodstatné, na jaké uživatele toto bylo směřováno a že jsem se podobných výlevů dopustil i Já. O tom, co opravdu pomluvou jest, již byla řeč v jedné z mých dřívějších Xglos. Nyní si ještě pojďme vysvětlit výrazy jako "osobní údaje" či "citlivé údaje". Mimochodem i pravidla o tomto hovoří: Je zakázáno psát na sklo osobní nebo citlivé údaje druhých osob.

==================================================================================================================
zákon č. 101/2000 Sb.

a) osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu

b) citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajůPro přehlednost si můžeme rozdělit osobní údaje do kategorií:

Adresní a identifikační údaje - např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení domů, do zaměstnání apod.

Citlivé údaje - údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, členství v odborových organizacích, odsouzení za trestný čin, sexuálním životě, genetickém údaji, politických postojích, náboženství a filosofickém přesvědčení, zdravotním stavu nebo biometrickém údaji

Popisné údaje - např. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, obrazový záznam z kamerového systému, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, mzda, číslo cestovního dokladu, bankovní spojení apod.

Údaje o jiné osobě - např. adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel, manželka, dítě apod.

==================================================================================================================


Pokud někdo veřejně a opakovaně uvádí o své osobě určité údaje či skutky, pak pouhým konstatováním sděleného se těžko kdo může dopustit pomluvy či vyzrazení osobních nebo citlivých údajů. Na to netřeba míti právnické vzdělání.


A nyní zamiřme do místnosti Hrabě X 9. 5. 2017 a podívejme se, co se na skle odehrálo. Tady se dostaneme k úplně jinému paragrafu.

Zdroj: Místnost Hrabě X na Chat.cz


Nebyl jsem moc v místnosti přítomen a když jsem po čase nahlédl, uzřel jsem debatu, kterou jsem vyhodnotil jako povídání o druhé světové válce, bitvách, německé armádě atd., tedy nic závadného. To ovšem do mých ohňů, poté pronesl BHH dvě věty, které správně nick toth označil za propagaci nacismu. Tím možná i celá debata dostala jiný rozměr. A toto by již bylo na trestní oznámení za podporu a propagaci hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Na toto existuje řada paragrafů, které tu nebudu v plném znění uvádět, pro příklad vyberu § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia - Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru , bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

A teď odhlédněme od paragrafů. Vzpomínáte, jak jsem v jedné z Xglos uváděl situaci, kdy mohlo být u Jakuba cosi naskrýnováno, něco co po mém pozdějším zákroku ovšem vypadalo úplně jinak? Tak si to ukážeme právě na příkladě zde uvedeného skrýnu.
Zdroj: Místnost Hrabě X na Chat.czVidíte ten rozdíl? Z prvního skrýnu by se dalo klidně říci "No co se to v tom Hraběti děje? Se tam klidně jako by nic propaguje nacismus.". Ale dolní obrázek už vypadá úplně jinak, že. Správce zasáhl, závadné věty smazal a po známce propagace nacismu a schvalování holocaustu není ani památky. Proto buďte vždy obezřetní, když uvidíte nějaký skrýn, u kterého vám autor chce cosi podstrčit, naskrýnuje určitou situaci bez pokračování, a nebo naopak bez toho, co situaci předcházelo. Proto jsem se vždy v AzaNovinách snažil ukazovat, dle jednotlivého významu, celou proběhlou situaci, neboť vytrhnout věci z kontextu či pořídit skrýny tak aby nějak působily a skutečnost byla trochu jiná, není tak těžké. Ale Já jsem chtěl vždy ukazovat skutečné celkové situace, abych právě z tohoto nemohl být nikdy obviňován. Tudíž ještě jednou, nepodléhejte všemu co vidíte. A mně můžete v tomto věřit, neb Já o skrýnování něco vím, ne nadarmo mě sám nový majitel GymJWM nazval největším skrýnařem Xchatu.


A závěr? Dnes to bude stručné, jasné a rázné: Nacismus v Hraběti nechceme!Anděl Azazel

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Silné administrátorské rozhodnutí

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

Oči pro pláč nebo úsměv na líci II.

Červen to je i Klub blogerů, kde jsou Xglosy tři roky

Opravdové zločiny opět opanovaly anketu Podcast roku

Co měsíc dal - Červen 2024

Silvestrovská glosa aneb kdo neslaví s náma, slaví proti nám.

PPP - Prázdninový perličkový přehled

Microsoft Solitaire - Legenda, která baví už přes 30 let.

Deváté výročí AzaNovin