Jestliže svoboda slova vůbec něco znamená, potom je to právo říkat lidem to, co nechtějí slyšet (George Orwell)

Objektivita aneb jak si sama sobě Freya láme vaz.


Na mojí Xglosu s názvem "prehistorické skrýny. Ano, některé věci se nemění." reagovala na webu místnosti Fajn pokec Freya svým článkem "Reakce na staro-nové screeny". Řekněme si rovnou, že se jí to vůbec ale vůbec nepovedlo. Článek Freyi si můžete přečíst zde

Jak jsem se ve své glose již zmínil, konkrétní detaily z tehdejší situace neznám, ovšem viděl jsem to, co mohli spatřit všichni, tedy nekonečnou a brutální hádku Freyi a RA JiHa na diskuzi "Stížnosti". A na hádku musí být vždycky dva, tudíž naprosté pochybení (sám Franci tuto diskuzi musel úplně odstranit) padá na leby obou zúčastněných, tedy na správkyni oné diskuze Freyu, která vůbec neměla něco takového dopustit a též na RA JiHa, který jako hlavní a jediný administrátor chatu, tedy jako administrátorská autorita, vůbec neměl do takovéto hádky zabřednout.

V uváděné glose, jsem též konstatoval, že jsem osobně Freyu upozorňoval na to, že brát si jako příklad Jefa, a zastávat se takovéhoto uživatele, je nerozumné. Ukážeme si proč. A nejenže si má slova nebrala k srdci ale dále v tomto novým příspěvkem v blogu pokračovala. Nejdříve budu citovat Freyu ze zmiňovaného článku "Jeffrey možná není zrovna prototyp superslušného uživatele, ale vycházíme spolu." Už jen touto větou si sama autorka podřezává pod sebou větev, větev s názvem "objektivita". Tedy říká, s kým já vycházím, s kým nemám já osobně problém, ten kdo mi nijak nevadí nebo mám s ním nějaké vztahy, tak může být prokazatelně totálním prudičem, ale pro mě je v poho. Pokud kdokoliv není schopen na věci a uživatele nahlížet odosobněle, pak takový člověk v sobě nemá kousku objektivity. Vzpomínáte na Anathemu (nějak nechápu, proč je jím Freya stále po tak dlouhé době "omámena", jestli je to jen tím, že jí to vyhovuje, nebo stále ještě nestačila prozřít a utápí se ve své ovlivnitelnosti a naivitě), jak bil vehementně na poplach a požadoval neprodlené zabanování Aleše? Odehrálo se to na diskuzích Náměty a připomínky a posléze na, dnes již smazané, diskuzi místnosti FP. Byly prezentovány nějaké skrýny na podporu zabanování Aleše, k těmto skrýnům jsem se na diskuzi Náměty a připomínky sám vyjádřil a naprosto totožné vyjádření zaznělo na diskuzi FP od RA JiHa. Vypůjčím si ještě jednou slova Freyi z jejího článku "Byl to tedy nepoměr, který mě praštil do očí a snažila jsem se vidět celou věc nezaujatě...". Je jen škoda, že jmenovaná, která se též dožadovala zabanování Aleše, nevidí onen nepoměr (skrýny o Alešovi a Jefovi) a není schopna posuzovat věci nezaujatě. Já sám jsem se zmiňoval o podivných vazbách Aleše na Kaithlin99, která má zase blízké vazby na RA JiHa a toto celé prezentoval v jedné z minulých Xglos. Nicméně pojďme posuzovat posouditelné, to jest chování a skrýny o těchto dvou uživatelích. Oba jsou to prudiči, o tom nemá smysl ani diskutovat. Ovšem zatímco o Alešovi vidíme jakousi poznámku na adresu Medusy, že je fejkem (což již před tímto jsem psal sám na diskuzi, že ač registrovanou uživatelkou jest, tak vykazuje spíše známky anonyma) nebo hlášku na adresu BHH o jeho zhřešení s prostitutkou za dob jeho víry v Ježíše Krista (toto ovšem sám BHH jako MichalADJes konstatoval a dlouze se v tomto nimral již kdysi na Xchatu, tudíž je to jen konstatování pravdy, ač v provokativním stylu), pak o chování Jefa jsou úplně jiné záznamy. A Já nabídnu další současné důkazy o chování tohoto uživatele. Nejdříve se podívejme na skrýn, který byl již uveřejněn v minulé Xglose.


Zdroj: Místnost Hrabě X na Chat.cz

A o pár dní později tentýž uživatel, v šeptu z místnosti Přátelé Temnoty směřujícího na mojí osobu, předváděl tyto urážky, nadávky, vulgarity a dokonce vyhrožování. Ač jsem se ho snažil pozitivně uklidnit, jak můžeme vidět, dál předváděl své zběsilosti.Zdroj: Šept mezi místnostmi Přátelé Temnoty a Hrabě X na Chat.cz


A toto nejsou žádné vytažené skrýny z minulosti, natož z jiného chatu. Toto je AKTUÁLNÍ RYZÍ SOUČASNOST!

Pokud tedy někdo horuje za zabanování Aleše na základě naprosto "nudných" skrýnů a chování Jefa je pro něho/ní v pohodě, pak tito jedinci nejen že mají k objektivitě na míle daleko, ale tito by snad neměli ani slovo "objektivita" vypouštět ze svých úst. A to by mohl být myslím dobrý závěr dnešní Xglosy. Co říkáte?


Anděl Azazel

Komentáře

Mohlo by Vás zajímat

Silné administrátorské rozhodnutí

XChat se zbláznil: Kyberšikana podporována Vedením, Bratříček zablokovaný na Facebooku

Oči pro pláč nebo úsměv na líci II.

Červen to je i Klub blogerů, kde jsou Xglosy tři roky

Opravdové zločiny opět opanovaly anketu Podcast roku

Co měsíc dal - Červen 2024

Silvestrovská glosa aneb kdo neslaví s náma, slaví proti nám.

PPP - Prázdninový perličkový přehled

Microsoft Solitaire - Legenda, která baví už přes 30 let.

Deváté výročí AzaNovin